Studiezaalbeheerder / bibliothecaris

Functieomschrijving

Ref. ATP-2020-300

Het Universiteitsarchief is verantwoordelijk voor het verwerven, beheren en beschikbaar stellen van de archieven van de Leuvense universiteit en van de andere archieven die het in beheer heeft. De dienst heeft een studiezaal waar dit erfgoed wordt geraadpleegd en waar ook een uitgebreide handbibliotheek van ca. 35.000 volumes staat opgesteld ter ondersteuning van het onderzoek op basis van de collecties. De Studiezaalbeheerder / bibliothecaris verzekert het eerstelijnsonthaal, houdt toezicht op de raadpleging van erfgoed in de studiezaal, behandelt digitaliseringsaanvragen en beheert de handbibliotheek

Functie

 • Je werkt onder toezicht van de archivaris die verantwoordelijk is voor de studiezaal.
 • Je verzekert de permanentie aan de balie van de studiezaal van het Universiteitsarchief via e-mail, via telefoon en voor fysieke bezoekers.
 • Je ontvangt bezoekers en peilt naar hun onderzoeksvraag. Je beantwoordt eenvoudige vragen en verwijst voor meer complexe vragen door naar de archivarissen. Je maakt daarvoor gebruik van de handbibliotheek en van de digitale werkinstrumenten van het Universiteitsarchief: LIMO/ALMA, LIAS/scopeArchiv en ODIS.
 • Wanneer bezoekers erfgoedmateriaal uit de collecties van het Universiteitsarchief willen raadplegen, begeleid je hen bij het opstellen van de magazijnaanvraag (registratie van gegevens over bezoekers en aanvragen).
 • Je staat in voor, en houdt toezicht op de juiste manipulatie van het erfgoedmateriaal dat in de studiezaal wordt aangeboden, geraadpleegd en opnieuw verpakt om terug naar het magazijn gebracht te worden en voor de orde in de studiezaal en de bibliotheekcollectie in het algemeen.
 • Je begeleidt gebruikers van de erfgoedcollecties bij het formuleren van digitaliseringsvragen. Je zorgt zelf of in samenwerking met het Digitaal Labo van KU Leuven Bibliotheken voor de uitvoering daarvan en volgt de daarbij horende workflow op.
 • Je staat in voor het goede verloop van al deze workflows in de studiezaal.
 • Je formuleert bestelsuggesties voor de bibliotheekcollectie, stelt in overleg met de archivarissen bestellijsten op en zorgt voor het doorgeven en opvolgen van bestellingen.
 • Je verwerkt binnenkomende boeken en tijdschriften door hun beschrijvingen in ALMA in te voeren of aan te vullen en ze fysiek op te stellen (aanbrengen van barcode, activeren van RFID-label, etikettering).
 • Je zorgt voor de voorbereiding van zendingen voor de boekbinder en volgt de daarbij horende workflow op.
 • Je beheert mee de erfgoedbibliotheek van het Universiteitsarchief.
 • Je plaatst kleine bestellingen voor kantoormateriaal en cafetariabenodigdheden via de besteladministratie van de KU Leuven.
Functieprofiel
 • Je hebt minstens een bachelor in de Humane Wetenschappen.
 • Je hebt een bewezen interesse voor erfgoedbeheer; ervaring met de manipulatie van erfgoedobjecten strekt tot aanbeveling.
 • Je beschikt over inhoudelijke kennis van de geschiedenis van de Leuvense universiteit en van de stad Leuven.
 • Je hebt bewezen ervaring met het bibliotheeksysteem ALMA.
 • Je bent klantvriendelijk en hebt goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Engels en Frans.
 • Je bent ordelijk, nauwkeurig en punctueel
Aanbod

Een voltijdse functie voor bepaalde duur (acht maanden). Aan deze functie is een salaris in graad 4 of graad 5 gekoppeld, afhankelijk van jouw ervaring en competenties.

Praktische informatie

Interesse? Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Elke Herinckx, tel.: +32 16 19 40 36.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 11/08/2020 via de online sollicitatietoepassing van KU Leuven.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.
 

Praktische info

E-mail
Titel
Studiezaalbeheerder / bibliothecaris
Werkgever
Universiteitsarchief KU Leuven
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Op 10 en 11 december 2020 brengt 'Cultural Heritage for Mental Health 2' voor de tweede keer experten uit heel ...
Op erfgoedapp.be/tour vindt u sinds kort een handig overzicht van alle tours in de ErfgoedApp. Ging u al op verkenning?