Stafmedewerker zakelijke coördinatie Kasteel van Gaasbeek

Functieomschrijving

Als stafmedewerker zakelijke coördinatie ben je de centrale spil in de financiën en het HRM-beleid van het Kasteel van Gaasbeek. Je bent het aanspreekpunt voor de financieel medewerker en voor je collega’s. Je staat in voor de opmaak en de aanpassingen van de begroting, binnen de regels en de deadlines opgelegd door de Vlaamse overheid. Op organisatieniveau zorg je voor regelmatige updates van de begroting en bezorg je de collega’s een transparant inzicht in de deelbegroting van hun projecten.

Je behoudt samen met je collega’s het overzicht van de financiën en kan de nodige tools daarvoor ontwikkelen en gebruiken. Je gaat voor een eenvoudige maar doeltreffende opvolging. Je stuurt de begroting bij waar nodig, rekening houdend met de uitgaven per begrotingspost. Je bent betrokken bij het opstellen en verantwoorden van subsidiedossiers. Je redigeert en corrigeert allerlei contracten, zoals met kunstenaars, partners, verzekeringen, concessie, enz.

Je geeft leiding aan een team van een vijftal personen die verantwoordelijk zijn voor de boekhouding, logistiek en het onderhoud van de gebouwen. Je staat in voor een transparante rapportering over de financiële toestand van de organisatie en haar activiteiten, beheert de administratieve processen en stuurt het onderhoud van de gebouwen aan. Je werkt graag in een dynamische omgeving met veel vrijheid en veel verantwoordelijkheid. Je hebt het talent om een klein team aan te sturen en te motiveren.

Samen met de andere stafmedewerkers en de directeur schrijf je mee aan het beleidsplan en realiseer je de doelstellingen (inhoudelijk, financieel, personeel). Je rapporteert aan de directeur en aan het teamhoofd Infrastructuur en Instellingen.

Werk je punctueel, ordelijk en planmatig? Heb je ervaring met administratie, overheidsfinanciën en HRM-beleid? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou.

Functiecontext

Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid betreffende cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft als missie: Als Vlaamse overheidsorganisatie werken wij aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven.

Departement Cultuur, Jeugd en Media bestaat uit drie afdelingen:

 1. Kennis en beleid
 2. Subsidiëren en erkennen
 3. Waarborgen en beheren

Als zakelijk coördinator word je tewerkgesteld in het Kasteel van Gaasbeek, dat deel uitmaakt van de afdeling Waarborgen en beheren, meer specifiek het team Infrastructuur en instellingen.

Het Kasteel van Gaasbeek is gelegen in een domein van 49 hectare groot en heeft de voorbije eeuwen grote veranderingen ondergaan. Alhoewel het domein vlak bij Brussel is gelegen is het een oase van rust. De eerste burcht werd rond 1240 gebouwd, maar door de woelige geschiedenis van de streek werd het gebouw zowel verwoest en geplunderd als heropgebouwd en gerestaureerd. Het huidige kasteel dankt zijn romantische, middeleeuwse uitzicht aan de restauratie van 1887- 1898, uitgevoerd in opdracht van de laatste bewoonster. Dat was Marie, markiezin Arconati Visconti (1840-1923), een intrigerende vrouw die het kasteeldomein op het einde van haar leven aan de Belgische staat schonk. Sinds 1980 is het kasteel eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. In de museumvleugel prijken onder andere historische meubels, kostbare wandtapijten, schilderijen, keramiek, gebruiksvoorwerpen … die samen met het interieur een echte tijdmachine vormen.

Het museum evolueerde naar een dynamische erfgoedplek waar op een creatieve manier wordt nagedacht over hoe je een eerbiedwaardig stuk patrimonium nieuw leven kan inblazen. Het profileert zich als een ‘work in progress’, een historisch huis dat telkens nieuwe facetten van zijn rijk gelaagde identiteit exploreert en daarbij steeds aansluiting zoekt bij thema’s die ons vandaag bezig houden en boeien.

Takenpakket

Beheren en behandelen van financiële en personeelsdossiers en -gegevens om ervoor te zorgen dat (interne) processen efficiënt, correct en klantvriendelijk verlopen en dat procedures, wet- en regelgeving worden gerespecteerd.

Een volledig overzicht van het takenpakket vind je hier.

Functieprofiel

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden en competenties vind je via deze link.

Aanbod
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • e werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar (bij een tewerkstellingspercentage aan 100%), bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordeling tarief aansluiten.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.517,68 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index, aan een tewerkstellingspercentage van 100%, met twee jaar relevante beroepservaring), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Praktische informatie

Meer informatie over de selectieprocedure vind je via deze link.

Praktische info

Titel
Stafmedewerker zakelijke coördinatie Kasteel van Gaasbeek
Werkgever
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.