Scenarist / maker Vesalius Museum

Functieomschrijving

Vesalius is een museum over wetenschap en welzijn dat de deuren zal openen in Leuven einde 2025, het jaar dat KU Leuven haar 600-jarig bestaan viert. Het is een gedeeld initiatief van KU Leuven, de universiteit, en UZ Leuven, het universitair ziekenhuis. We spiegelen ons aan internationale musea zoals Wellcome Collection (Londen) of Medical Museion (Kopenhagen).

Vesalius Museum zal gaan over hoe wij allen in aanraking kunnen komen met wetenschap en gezondheidszorg. Van de manier waarop onze lichamen groeien tot de manier waarop we denken en ons voelen. Van de geboorte tot de dood, of preciezer nog: van conceptie tot ontbinding. Met tentoonstellingen en activiteiten willen we het wetenschappelijke bewustzijn vergroten en ook bijdragen aan het maatschappelijke debat. We schuwen daarbij geen moeilijke onderwerpen.

Als medewerker van Vesalius maak je deel uit van de stafdiensten van de dienst Publiekswerking, Congressen en Evenementen van de Diensten Rectoraat, rapporteer je aan de directeur van deze dienst, aan de intendant van het project en sta je in direct contact met de hoofdcurator van het project. Je werkt nauw samen met het inhoudelijke kernteam van het museum. Daarnaast werk je nauw samen met verschillende diensten en stakeholders binnen en buiten KU Leuven.

Website van de eenheid

Functie

Wij zijn op zoek naar een deeltijds scenarist/maker, tijdelijk 2024-2025, die op een creatieve manier wetenschap kan vertalen naar diverse audio- en/of audiovisuele producties. Denk aan een fictiescenario voor een show over de geschiedenis van het lichaam, pakkende ervaringsverhalen van patiënten of een video die op een geraffineerde manier toont hoe een arm precies wordt gedissecteerd.

 • Je bent verantwoordelijk voor de preproductie: contacten leggen, voorgesprekken houden met getuigen en experten die we in een video of audiofragment aan het woord willen laten, script schrijven, …
 • Je staat ook in voor de coördinatie: contact leggen en opvolgen met externe partners (bijv. voor filmopnames, montage, etc.) van initiële idee tot afgewerkt product.
 • Je zorgt daarnaast voor de realisatie: zelf kleinere audiovisuele producties uitvoeren, in audio of video. We verwachten dat je tenminste één medium zelf beheerst, zodat eenvoudige producties kunnen worden gerealiseerd zonder externe partners.
 • Je zorgt ook voor de inhoudelijke ontwikkeling van tentoonstellingen: je neemt deel aan de wekelijkse vergaderingen over de inhoudelijke ontwikkeling van het museum. Je levert hier creatieve input: nadenken over verrassende vormen, een aantrekkelijke stijl, storytelling, etc. Je kan ook redactioneel werk overnemen waar nodig en gewenst.
Functieprofiel
 • Je beschikt over een relevante bacheloropleiding (bijv. filmdocumentaire, radio, scenario-opleiding, woordkunst, etc.) of je bent gelijkwaardig door ervaring en kunt jouw ervaring met diverse audio- en/of audiovisuele producties aantonen met een portfolio.
 • Je bent creatief en begrijpt wat er nodig is om van informatie een verhaal te maken binnen het medium dat je beheerst.
 • Je hebt een vlotte pen.
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en haalt deadlines.
 • Je kunt zelfstandig werken.
 • Je bent in staat om een bredere museale visie en stijl (mede) te ontwikkelen en uit te dragen.
 • Je hebt affiniteit met de thema’s wetenschap en welzijn.
 • Je bent meertalig, minimum Nederlands en Engels.
 • Zelf kunnen fotograferen, filmen, monteren etc. is een plus. We verwachten dat je minstens één medium (audio of video) zelf beheerst.
 • Ervaring met verschillende doelpublieken is een plus.
Aanbod

We bieden je een halftijdse aanstelling voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

 • Je werkt mee aan diverse audio- en audiovisuele producties die een plaats zullen krijgen in de permanente tentoonstelling van Vesalius Museum, die minimum 5 jaar zal blijven staan.
 • Je krijgt verantwoordelijkheid over redactie en productie: script, voorgesprekken en productie van diverse ingrepen in onze tentoonstelling. Je voert sommige taken zelf uit, andere volg je op in samenwerking met externe partners.
 • Je werkt samen met een gedreven, klein team aan zowel de inhoudelijke ontwikkeling als de eigen stijl van het museum.

Ben je onmiddellijk inzetbaar in alle opdrachten van deze functie dan start je in graad 6. Beloftevolle kandidaten die nog niet alle opdrachten meteen kunnen opnemen of nog een specifiek opleidingstraject moeten doorlopen, starten in graad 5. Graad 7 is uitzonderlijk weggelegd voor kandidaten die reeds van bij de start, omwille van doorgedreven kennis en ervaring, extra verantwoordelijkheden kunnen opnemen. Voor meer informatie over aanvullende arbeidsvoorwaarden kan je terecht op onze jobsite.

Praktische informatie

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Kim Lamproye, tel.: +32 16 37 92 11.

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Heb je een vraag over de online sollicitatieprocedure? Raadpleeg onze veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar solliciteren@kuleuven.be

Solliciteer

Praktische info

Titel
Scenarist / maker Vesalius Museum
Werkgever
KU Leuven
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Waarom worden musea geregeld geviseerd door klimaatactivisten? Deze eerste FARO-podcast gaat op zoek naar antwoorden op de (complexe) vraag hoe ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Op zondag 21 april staat Erfgoeddag in Vlaanderen en Brussel in het teken van ‘Thuis’. Maar wat is dat precies ...