Provinciaal digitaal archiefbeheerder

Functieomschrijving

Ben jij gepassioneerd door digitale informatie? Wil jij er mee voor zorgen dat de digitale documenten van de provincie blijvend toegankelijk en duurzaam bewaard worden? Versterk dan ons team als provinciaal digitaal archiefbeheerder.

Je inventariseert, beheert en ontsluit het digitale archief, in nauw overleg met alle provinciale diensten.

Jouw werk maakt het verschil en helpt bij de verdere digitalisering van onze organisatie.

Over de functie

 • Je staat in voor de goede bewaring, toegankelijkheid en raadpleegbaarheid van het provinciaal digitaal archief
 • Je analyseert de vorming en ordening van digitale documenten bij de diensten en formuleert verbeterpunten
 • Je zorgt ervoor dat de digitale documenten voorzien zijn van de juiste context, metadata en inhoudsbeschrijvingen zodat ze efficiënt en effectief vindbaar, toegankelijk en openbaar zijn
 • Je volgt relevante opleidingen en studiedagen om nieuwe kennis rond digitaal documenten- en archiefbeheer op te doen en je gebruikt deze kennis in je dagelijkse werking
 • Je bent en blijft op de hoogte van ICT in het algemeen en van digitaal documenten- en archiefbeheer, met aandacht voor de archivering van digitale documenten en bestanden, en je implementeert deze kennis binnen de Provincie
 • Je waakt, in samenwerking met de ICT-dienst, over de bescherming en het onderhoud van de informatie
 • Omwille van jouw expertise ben je het aanspreekpunt voor vragen inzake de materie en de nazorg voor acties die je ondernomen hebt
 • Je draagt bij aan de algemene goede werking van de sectie.
Functieprofiel

Voor de aanwerving: op de uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een generiek bachelordiploma.

Voor de interne mobiliteit:

 • Vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn en aan de volgende criteria beantwoorden:
  • aangesteld zijn na 31 december 2008 na een aanwerving- en selectieprocedure als vermeld in Titel 3 – hoofdstuk II, afdeling II en III en de inwerktijd beëindigd hebben
  • aangesteld zijn voor 31 december 2008 na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;
  • een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;
 • Op de uiterste inschrijvingsdatum één jaar graadanciënniteit tellen in dezelfde of vergelijkbare graad.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

  Aanbod

  De jaarlijkse bezoldiging van een deskundige (niveau B1-3) gaat van 33.920,11 euro tot 45.782,35 euro (salarisschaal B1, index inbegrepen).

  Beschik je reeds over relevante ervaring voor deze functie? Dan is het mogelijk om erkenning te verkrijgen van jouw anciënniteit. Ook een gezonde work-life balance is belangrijk bij ons en daarom bieden wij een flexibel uurrooster en de mogelijkheid tot thuiswerk.

  Daarnaast is er ook nog een interessant pakket aan extralegale voordelen:

  • Maaltijdcheques (€ 8/dag)
  • Vakantiegeld
  • 35 jaarlijkse vakantiedagen
  • Eindejaarstoelage
  • Hospitalisatieverzekering
  • Tweede pensioenpijler
  • Gratis openbaar vervoer voor woon- en werkverkeer
  • Fietsvergoeding
  • Uitgebreide opleidingsmodelijkheden
  • Sportaanbod
  Praktische informatie

  Verloop van de procedure

  • Deel 1: Schriftelijk gedeelte (datum nog te bepalen). Vragen en/of casestudy met het oog op het toetsen van de vereisten opgesomd onder Profiel van de functiebeschrijving. Tot het mondeling gedeelte worden toegelaten de kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijk gedeelte. 
  • Deel 2: Assessment/psychotechnische proeven (datum nog te bepalen). Deze proef beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes.  De resultaten gelden als informatie bij het mondeling gedeelte.
  • Deel 3: Mondeling gedeelte (datum nog te bepalen). Dit mondeling gedeelte heeft onder meer tot doel om, op basis van het ingediende curriculum vitae en de functiebeschrijving, de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te toetsen, de vereiste kennis, en zijn/haar persoonlijkheid en voorkomen na te gaan.

  Alle kandidaten worden onderworpen aan dezelfde proeven. Bij elk onderdeel van het selectieprogramma is 60% vereist om te slagen.

  U kan zich geldig inschrijven voor deze selectie tot en met maandag 5 december 2022 via de link die vermeld staat bij de vacature.

  Heb je nog vragen over deze vacature? Neem dan zeker deel aan het infomoment op donderdag 1 december 2022 om 12u via Teams. Hiervoor stuur je gewoon een mail naar vacatures@west-vlaanderen.be en wij bezorgen jou de link voor de vergadering.

  Bijkomende inlichtingen kunt u bekomen bij mevrouw Nathalie Colpaert, medewerker werving en selectie (tel. 050 40 32 22, e-mail: vacatures@west-vlaanderen.be).

  Uitgebreide informatie over de extra legale voordelen en algemene toelaatbaarheidsvereisten vindt u op 
  http://www.west-vlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx

  Bekijk de volledige vacature hier.

  Praktische info

  Titel
  Provinciaal digitaal archiefbeheerder
  Werkgever
  Provincie West-Vlaanderen
  Uiterste inschrijvingsdatum

  Elders op FARO

  Collecties vormen het hart van een museum, archief of erfgoedbibliotheek. Maar welke accenten zijn van tel als het over collectiebeleid ...
  Op dinsdag 16 mei 2023 wordt u verwacht voor een Groot Onderhoud dat qua urgentie en relevantie zijn gelijke niet ...
  FARO lanceert in de Apple App Store en in Google Play een nieuwe update van de ErfgoedApp. Daarvoor luisterden we ...