Projectmedewerker 'Vaticaanse archieven Pius XII'

Functieomschrijving

(ref. ATP-2020-485)

KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven - is het centrum dat zich toelegt op de veilige bewaring, het optimale beheer, de dynamische ontsluiting en het wetenschappelijk onderzoek van het historische erfgoed dat het resultaat is van de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving.

KADOC zoekt een voltijdse medewerker (m/v/x) voor één jaar voor het project ‘Schatten in de schaduw van Sint-Pieter. België in de Vaticaanse archieven pontificaat Pius XII 1939-1958’. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met CegeSoma/AlgemeenRijksarchief, vzw Histories en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw.

Het project voorziet twee fasen van telkens één jaar waarvan de eerste fase werd goedgekeurd.   

Als projectmedewerker woon en werk je gedurende een klein jaar in Rome. In de schaduw van de Sint-Pietersbasiliek schuilen immers schatten die uniek zijn voor de geschiedenis van ons land. Recentelijk kwamen Vaticaanse archieven vrij uit het pontificaat van Pius XII(1939-1958). Het project zal daarin de documenten over ons verleden, de zogenaamde ‘Belgica’, beschrijven en online aanbieden.  

Als projectmedewerker ben je in de eerste fase verantwoordelijk voor volgende taken:

 • Identificeren en beschrijven in het geautomatiseerde archiefbeschrijvingssysteem scopeArchiv van de Belgica aanwezig in de Vaticaanse archieven voor het pontificaat van Pius XII (1939-1958). Dit resulteert in ‘gestenlijsten’.
 • Selecteren en aanvragen van digitale kopieën van de beschreven documenten.
 • Rapportering en communicatie betreffende het project met het afdelingshoofd Behoud en Beheer van KADOC en met de Begeleidingscommissie van het project.
 • Verzorgen vanuit Rome van een periodieke blog/vlog voor een ruim publiek van geïnteresseerden in de projectvoortgang en -resultaten.
Functieprofiel
 • Je beschikt over een masterdiploma Humane Wetenschappen, bij voorkeur Geschiedenis of Taal- en Letterkunde. Je hebt je onderscheiden gedurende je studies.
 • Je beschikt over een grondige kennis van en inzicht in alle aspecten van de Belgische geschiedenis (1930-1965) en bent bereid je daarin nog verder te bekwamen.
 • Je beschikt over een (vooral passieve) kennis van het Italiaans, Frans en Latijn (noties)
 • Je kan accuraat, zelfstandig en probleemoplossend werken.
 • Je beschikt over sterke redactionele vaardigheden, zowel voor wetenschappelijke rapportering als voor communicatie naar een breed publiek
 • Je communiceert proactief met het afdelingshoofd Behoud en Beheer van KADOC
 • Je bent bereid om gedurende één jaar in Rome te wonen en te werken.
Aanbod

Voltijdse tewerkstelling gedurende 12 maanden. Je wordt vergoed in graad 6 of graad 7 afhankelijk van je ervaring en competenties. Graad 8 is uitzonderlijk weggelegd voor kandidaten die reeds van bij de start, omwille van doorgedreven kennis en ervaring, extra verantwoordelijkheden kunnen opnemen.

Verlenging is mogelijk op voorwaarde van een vervolgfinanciering voor een tweede fase.

Praktische informatie

Interesse? Meer informatie is te verkrijgen bij dr. Godfried Kwanten, tel. +32 16 32 35 00 of mevrouw Elke Herinckx, tel.: +32 16 19 40 36.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/09/2020 via de online sollicitatietoepassing van KU Leuven.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Lees deze vacature op de website van KU Leuven.

Praktische info

E-mail
Titel
Projectmedewerker 'Vaticaanse archieven Pius XII'
Werkgever
KADOC - KU Leuven
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.