Projectmedewerker ‘LIFE-SPARC’

Functieomschrijving

Regionaal Landschap Schelde-Durme is een ervaren partner voor iedereen die de beleving, de herkenbaarheid en de natuur- of erfgoedwaarden van het landschap in de regio wil versterken. Van particulier tot overheid, van vereniging tot school. Als trekker of ondersteuner, met raad en/of daad. Zo zetten we in op de kwaliteit van de open ruimte. Dat gebeurt via verschillende projecten, van heel lokaal tot gebiedsgericht, en het liefst met zoveel mogelijk partijen samen (buurtbewoners, verschillende overheden, verenigingen, scholen, landbouwers, jagers, natuurbeheerders, ...). Bovendien zetten we de schoonheid van onze regio met fierheid in de kijker tijdens brede publieksactiviteiten. Info: www.rlsd.be

Team

 • RLSD heeft een team van 24 medewerkers, elk gespecialiseerd in landschap, natuur, erfgoed, communicatie, participatie en/of strategisch samenwerken. 
 • Je zal ingezet worden in de cel “Rivierpark Scheldevallei” bestaande uit een projectcoördinator/teamcoach, een medewerker communicatie en tot einde jaar 2022 een medewerker ‘kastelen van de Schelde’.

Ons kantoor bevindt zich op wandelafstand van het NMBS-station van Wetteren, in het voormalige gemeentehuis: Markt 1, 9230 Wetteren. Meer informatie over hoe je ons kantoor kan bereiken vind je op onze website onder ‘contact’.

Over project LIFE SPARC

Het project ‘Space for Adapting the River Schelde to Climate Change (SPARC) vergroot de weerbaarheid van Dendermonde, Bornem, Hamme, Waasmunster en Temse tegen de klimaatverandering. Het project ondersteunt dus het Sigmaplan. Door de klimaatverandering stijgt het zeeniveau en brengen stormen steeds hevigere regenval met zich mee. De Schelde is hier als getijdenrivier extreem gevoelig voor. Overstromingen vormen dan ook een reële dreiging. Maar dankzij het Sigmaplan hebben we niets te vrezen. Met de goedkeuring van het project LIFE- SPARC ondersteunt Europa de verdere realisatie van het Sigmaplan met 2,5 miljoen euro. Het totale project is begroot op 8,5 miljoen euro.

LIFE SPARC gaat over ons aanpassen aan het veranderend klimaat door met de natuur mee te werken. Door met het Sigmaplan meer ruimte te geven aan de Schelde, zorgen we voor meer veiligheid tegen overstromingen, meer getijdennatuur, én scheppen we nieuwe kansen voor natuurbeleving. De unieke oplossingen die in Vlaanderen zijn bedacht worden wereldkundig gemaakt in andere vergelijkbare estuaria van Europa. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan het klimaatbestendig maken van onze omliggende landen. Een mooi Europees project dus.
 
Het Regionaal Landschap Schelde-Durme spitst zich binnen het project sterk toe op een grotere beleving voor bewoners en bezoekers. Via communicatieve en participatieve acties vergoten we het draagvlak van het project bij inwoners en bezoekers. We leiden gidsen en natuurouders op, ontwikkelen gegidste thematische wandelingen, betrekken scholen, verenigingen, ondernemers en ambassadeurs. We organiseren sinds dit jaar in samenwerking met het Festival van Vlaanderen ook het jaarlijkse evenement “STROOM – Festival in de Scheldevallei”.

Het project LIFE SPARC wordt gecoördineerd door het Agentschap Natuur en Bos, in nauwe samenwerking met De Vlaamse Waterweg, Regionaal Landschap Schelde-Durme en het Waterbouwkundig Laboratorium. Het project loopt sinds 2017 en voor RLSD loopt het eind 2023 af.

Functieomschrijving:

 • Als projectmedewerker ben je (mee)verantwoordelijk voor de uitwerking en realisatie van de volgende projectonderdelen: communicatieplan, digitale en analoge communicatie, de organisatie van het jaarlijkse evenement “STROOM – Festival in de Scheldevallei”, verschillende participatieve en educatieve acties (hierboven beschreven), algemene project coördinatie, projectadministratie en het uitbouwen van netwerken.
 • Je trekt deze acties vanaf de opstartfase (voorbereiding, overleg stakeholders, technische uitwerking, aanvragen offertes) tot in de eindfase (opvolging van de werken, nazorg).
 • Je werkt hierbij nauw gezet samen met de verschillende actoren (overheden, natuurverenigingen, toeristische verenigingen, ondernemers, scholen ...).
 • Je hebt hierbij oog voor de landschappelijke structuur, recreatieve en toeristische netwerken, natuurwaarden, integraal waterbeleid, de landbouwstructuur in een multisectorale beleidscontext.
 • Je streeft samen met de betrokken actoren naar maximale win-win situaties en koppelingsmogelijkheden met de beschikbare beleidsinstrumenten en middelen om deze gebundeld in te zetten voor realisaties in het gebied. Geïntegreerd en in een constructieve sfeer samenwerken zijn cruciaal voor het project, met oog voor het bereiken van concreet, vooropgesteld resultaat.
 • Jij bent degene die het klimaat schept voor overleg en samenwerking. Je organiseert en neemt deel aan interne en externe overlegmomenten en verzorgt de contacten met externe partners. Je start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken.
 • Je zorgt ervoor dat de projectenonderdelen goed verlopen met een voldoende participatie van alle betrokken en nog te betrekken partners. Je bent een go-between die met alle bekommernissen van de verschillende partners rekening houdt en (politieke) feeling heeft.
 • Je staat in voor de communicatie met de betrokken overheden, actoren en bewoners (via overleg, infovergaderingen, opmaak folder en nieuwsbrief, publieksactiviteiten die de participatie bevorderen, ...) en voor het bekomen en bestendigen van een breed draagvlak.
 • Je communiceert helder met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projectenonderdelen ook administratief en boekhoudkundig af.
 • Kortom een uitdagende functie waarin je actief meebouwt aan een waardevolle streek.
Functieprofiel
 • Je hebt een master/diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door bijscholing en/of ervaring.
 • Je hebt bij voorkeur minstens twee jaar relevante werkervaring.
 • Aantoonbare ervaring met organiseren en projectmatig werken (zowel beroepsmatig als vrijwillig) is een pluspunt.
 • Goede kennis van en affiniteit met natuur en landschap (bij voorkeur uit de streek). Je bent vertrouwd met de volgende thema's: natuurontwikkeling en -beheer, landschapszorg, natuurgerichte recreatie, toerisme.
 • Je bent communicatief sterk (mondeling én schriftelijk), je beheerst verschillende stijlen (wervend en laagdrempelig; informatief en zakelijk) en je voelt aan wanneer welke stijl te hanteren.
 • Je legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken ondernemers, inwoners,...) en bent in staat informatie enthousiast en bevattelijk over te brengen en mensen te motiveren tot samenwerking.
 • Je bent correct, diplomatisch, aangenaam en motiverend in je contacten.
 • Je bent vertrouwd met het spanningsveld op het platteland (overheden - natuur - landbouw - recreatie - jacht).
 • Positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse actoren in het platteland (natuursector, landbouwers, toeristische sector, ondernemers, inwoners en vrijwilligers).
 • Ervaring met proces- en projectmanagement in een beleidsmatige context, meer specifiek op het vlak van geïntegreerde gebiedsgerichte projecten strekt tot aanbeveling.
 • Je kan overweg met kaartmateriaal en een veelheid aan informatie, je bent in staat het overzicht te behouden.
 • Je bent kwaliteitsbewust.
 • Je hebt een probleemoplossend vermogen.
 • Je beschikt over een pragmatische geest en organisatorisch talent.
 • Je kan zelfstandig, doelgericht en nauwgezet werken, ook in teamverband, initiatief durven nemen.
 • Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk).
 • Je hebt kennis van presentatietechnieken, ervaring met werken met groepen.
 • Je hebt kennis van GIS en MS Word, MS Excel, MS Powerpoint.
 • Aangezien het om een Europees project gaat: goede beheersing van het Engels is een meerwaarde (mondeling en schriftelijk).
 • Je kan je identificeren met de basisfilosofie van het Regionaal Landschap en je kan overweg met de aparte doelgroepen. Affiniteit met het werkingsgebied van RLSD en een netwerk binnen de streek zijn pluspunten.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
Aanbod
 • Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng.
 • Contract van bepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding. De werkgever werft de hierboven vermelde werknemer aan in de hoedanigheid van bediende, voor het uitoefenen van de functie van projectmedewerker voor een bepaalde duur specifiek voor het project Life SPARC (LIFE16 CCA/BE/000107).
 • Standplaats: Markt 1, Wetteren (op wandelafstand van het NMBS station).
 • Marktconforme verloning afhankelijk van te valoriseren anciënniteit en relevante ervaring. Voor de bepaling van het brutoloon wordt gekeken naar Paritair Comité 329.1 – barema B1A. Ter info: brutoloon voor een voltijdse functie zonder anciënniteit per maand € 0 jaar: € 3.099,99, 5 jaar: € 3.324,84, 10 jaar € 3.639,31, 15 jaar € 3.956,30, 27 jaar € 4.907,84. Deze bedragen volgen ook de indexering (volgende indexering verwacht in september).
 • Maaltijdcheques, GSM, fietsvergoeding, hospitalisatieregeling en kosteloos woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Vergoeding voor het gebruik van de eigen wagen voor dienstverplaatsingen.
 • Flexibele uurregeling. Een maatschappelijk relevante job.
 • Een enthousiast en gemotiveerd team van collega's.
Praktische informatie

Kandidaten sturen voor maandag 10 oktober een e-mail naar info@rlsd.be, met als onderwerp 'sollicitatie projectmedewerker LIFE-SPARC’ met volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'.

Na een voorselectie op basis van CV en motivatie worden de weerhouden kandidaten per e-mail uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Deze vinden plaats op 19 oktober (eerste ronde gesprekken) en 26 oktober (tweede ronde gesprekken)

Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van je kandidatuur.

Inlichtingen: Tom Wezenbeek, projectcoördinator Rivierpark Scheldevallei, GSM 0473 9424 03 of tom@rlsd.be.

Praktische info

E-mail
Titel
Projectmedewerker ‘LIFE-SPARC’
Werkgever
Regionaal Landschap Schelde - Durme
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

De voorbije maanden werd achter de FARO-schermen hard gewerkt aan een actualisering van de Toolbox Waarderen. Het geoptimaliseerde en uitgebreide ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
In 2023 richt Erfgoeddag de schijnwerpers op onze mededieren. Van vleermuis, werkpaard en schoothond tot en met de grote boze wolf, de