Projectmedewerker Erfgoedcel Waasland

Functieomschrijving

Niveau B – bepaalde duur: 4 maanden – voltijds

Interwaas is een hefboom voor de Wase besturen. Ze ondersteunt lokale besturen in excellentie door de uitbouw van sterke regionale kaders en interbestuurlijke samenwerking. Zij geeft eveneens vorm aan belangrijke transities op vlak van bestuur, ruimte, mobiliteit, samenleven, economie, leefmilieu, energie en cultuur. In de samenwerking met partners - en ook tussen collega’s onderling – stelt Interwaas drie waarden voorop: samenwerking, vertrouwen en dynamisch doen.

Om onze werking te versterken, werven we voor de Erfgoedcel Waasland een projectmedewerker aan voor een periode van 4 maanden.

Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas (Interwaas) en is opgericht met steun van de Vlaamse overheid en tien Wase gemeenten (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht). Ze wil zorgen voor de bekendmaking en het bewaren van het Wase erfgoed.

Enerzijds biedt de Erfgoedcel Waasland ondersteuning aan alle enthousiaste erfgoedvrijwilligers en -professionals en gaat ze samen met hen op zoek naar de beste manier om het erfgoed te bewaren en te beheren. Anderzijds ontwikkelt en stimuleert de Erfgoedcel Waasland in samenwerking met de Wase erfgoedorganisaties en gemeentebesturen allerhande projecten voor het publiek.

Doel van de functie

De projectmedewerker werkt samen met de collega’s van de cultureel-erfgoedcel en o.l.v. de directie van Interwaas mee aan de uitvoering van het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2015-2020, meer bepaald aan de tijdelijke opvolging van cultureel-erfgoedprojecten en de algemene werking van de cultureel-erfgoedcel.

Resultaatgebied 1: Projectcoördinatie
Het opvolgen en uitvoeren van de projecten binnen de cultureel-erfgoedcel rond de zorg voor en de ontsluiting van cultureel erfgoed in het Waasland. Enkele voorbeelden van projecten (die tot het takenpakket van de projectmedewerker kunnen behoren) zijn Erfgoeddag 2020, Erfgoedbank Waasland, organiseren van vormingen en colloquia…

Resultaatgebied 2: Expertise-uitwisseling en ondersteuning
Actief uitwisselen van expertise aangaande specifieke inhoudelijke thema’s rond cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking met de verschillende (cultureel-erfgoed)actoren en actief ondersteunen van de verschillende (cultureel-erfgoed)actoren in hun werking.

Resultaatgebied 3: Ondersteuning van de algemene werking van de cultureel-erfgoedcel
Opvolgen en ondersteuning van de algemene werking van de cultureel-erfgoedcel i.s.m. de collega’s van de cultureel-erfgoedcel.

Verantwoordelijkheden
Instaan voor de voorbereiding, planning, uitvoering en nazorg van concrete projecten en acties rond de cultureel-erfgoedcollecties in het Waasland.

Relaties

 • Intern: directie, coördinator Erfgoedcel Waasland en de medewerkers van de cultureel-erfgoedcel
 • Extern: externe partners en stakeholders zoals de Wase steden en gemeenten; Wase (cultureel-erfgoed)actoren (zowel professionals als -vrijwilligers); belanghebbenden zoals FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel-erfgoed vzw, andere cultureel-erfgoedcellen in Vlaanderen enz.
Functieprofiel

Competenties

 • Samenwerken: draagt actief en constructief bij aan een gemeenschappelijk doel en het oplossen van problemen. Brengt mensen bij elkaar om tot samenwerking te komen.
 • Betrokkenheid: identificeert zich met de missie, visie en doelstellingen van Interwaas en de Erfgoedcel Waasland. Stemt het eigen gedrag af aan de noden, prioriteiten en cultuur van de organisatie en draagt op een constructieve en integere wijze bij aan de realisatie van de doelstellingen. Stimuleert en inspireert andere om dit ook te doen.
 • Flexibiliteit: stelt zich flexibel en veerkrachtig op en neemt zelf initiatieven om verandering op gang te brengen.
 • Projecten initiëren en begeleiden: ziet kansen tot het initiëren van (nieuwe) projecten, stimuleert en begeleidt daarbij aanwezige én potentiële actoren.
 • Processen begeleiden: begeleidt diverse actoren met het oog op het goed functioneren en ontwikkelen van processen van samenwerking.
 • Overtuigingskracht en presentatievaardigheid: verkrijgt instemming van een ander door goed onderbouwde argumenten, heldere en vlotte communicatie. Overtuigt en inspireert door inhoud en aangepaste stijl in communicatie.
 • Plannen en organiseren: brengt structuur aan in tijd, ruimte en middelen en bepaalt prioriteiten om doelstellingen en werkzaamheden op een efficiënte en effectieve wijze te bereiken. Voert eigen taken en opdrachten uit op een kwalitatieve, nauwkeurige manier.
 • Resultaatsfocus: is gericht op het behalen van vooropgestelde doelstellingen d.m.v. het ondernemen van concrete en gerichte acties.

Kennisprofiel

 • Je beschikt minstens over een academisch (gerichte) bachelor (ABA) of professioneel (gerichte) bachelor (PBA).
 • Je hebt een brede kennis over en aantoonbare voeling en ervaring met de cultureel-erfgoedsector in de ruime zin van het woord (bv. maatschappelijke context, regelgeving, subsidiemechanismen, voorbeeldprojecten, recente ontwikkelingen…).
 • Je hebt aantoonbare ervaring met projectcoördinatie en -communicatie.
 • Je hebt kennis over digitale toepassingen voor cultureel erfgoed (bv. digitale toepassingen voor de ontsluiting van cultureel-erfgoedcollecties, digitaal databeheer, standaarden voor digitalisering en digitale bewaring…).
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het samenwerken met vrijwilligers.
 • Je hebt noties m.b.t. de regelgeving en de werking van openbare besturen (bv. overheidsopdrachten, openbaarheid van bestuur, intergemeentelijke samenwerking, privacy…).
 • Je hebt kennis van courante Office-toepassingen.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.
Aanbod

Plaats van tewerkstelling: Interwaas / Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113 in Sint-Niklaas, met verplaatsingen binnen de 10 Wase gemeenten.

Wij bieden je

 • Een uitdagende job met afwisseling, ontwikkeling en verantwoordelijkheid in samenwerking met verschillende lokale partners in het kader van Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2015-2020.
 • Een correct loon volgens de barema’s en rekening houdend met relevante anciënniteit. Aangevuld met sociale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding en tussenkomst woon-werkverkeer.
Praktische informatie

De op basis van CV en motivatiebrief weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. Meer informatie: surf naar www.erfgoedcelwaasland.be voor meer informatie over de Erfgoedcel Waasland, het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2015-2020 en de verschillende erfgoedprojecten.

Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met Sandy Van Handenhove tel. 03 780 52 13 (niet op vrijdag).

Hoe solliciteren? Stuur je CV en motivatiebrief per email naar info@interwaas.be met vermelding van functietitel.

Hoe Interwaas omgaat met je persoonsgegevens kan je nalezen op https://interwaas.be/privacy. Interwaas vindt je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Praktische info

Titel
Projectmedewerker Erfgoedcel Waasland
Werkgever
Interwaas
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...