Professor - Werkleider in preventieve conservatie van erfgoedcollecties en -monumenten in het licht van (klimaatveranderingsbeïnvloeden) vochtigheids- en temperatuursblootstellingen

Functieomschrijving

Wilt u de leidende autoriteit in België en het buitenland worden op het gebied van preventieve conservatie voor het duurzaam beheer van cultureel erfgoed, zowel collecties als monumenten?

De afdeling Bouwfysica en Duurzaam Bouwen van de KU Leuven en het Labo monumenten en monumentale decoratie van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) zijn op zoek naar een Professor - Werkleider in preventieve conservatie van erfgoedcollecties en -monumenten in het licht van (klimaatveranderingsbeïnvloeden) vochtigheids- en temperatuursblootstellingen voor een voltijdse positie (50 % academische tenure track professor aan de KU Leuven en 50 % SW2 werkleider aan het KIK) in het kader van het FED-tWIN-onderzoeksprogramma.

De kandidaat voor deze positie streeft ernaar om in België en het buitenland de leidende autoriteit te worden op het gebied van preventieve conservatie voor het duurzaam beheer van cultureel erfgoed (zowel collecties als monumenten), met een focus op het interageren van hygrothermische condities, gevolgen en schade, en de impact van klimaatverandering hierop.

Daarom ontwikkelt u onderzoeksactiviteiten aangaande:

  • het bepalen van de vereiste rigiditeit/ toegestane tolerantie met betrekking tot de preventieve conservatie van cultureel erfgoed, met aandacht voor de impact van klimaatverandering;
  • het optimaliseren van de preventieve instandhouding van cultureel erfgoedmet betrekking tot energiegebruik en emissies in het bijzonder en de besteding van materiële en financiële middelen in het algemeen.

De geplande onderzoekslijnen zijn drieledig:

  • hygrothermische omstandigheden rond cultureel erfgoed: hoe beïnvloedt klimaatverandering de externe en interne hygrothermische omgevingen rond collecties en monumenten;
  • hygrothermische reacties van cultureel erfgoed: hoe gedragen monumenten en collecties zich hygrothermisch in reactie op de (veranderende) binnen- en buitenomgeving;
  • hygrothermische schade aan cultureel erfgoed: hoe ontstaat schade aan collecties en monumenten door hun reacties op de (veranderende) binnen- en buitenomgeving.

Om deze onderzoekslijnen te ontwikkelen, benut u de expertise van het KIK inzake preventieve conservatie van collecties en monumenten en de ervaring van KU Leuven met hygrothermische materiaal- en structuurmetingen en -simulaties, en overbrugt u deze om een optimale synergie tussen beide instituten te bekomen.

De startdatum is gepland op 1 september 2023.

Interesse? Solliciteer tot dinsdag 4 april 2023.

Bekijk de vacature | Solliciteer voor de job

Praktische info

Titel
Professor - Werkleider in preventieve conservatie van erfgoedcollecties en -monumenten in het licht van (klimaatveranderingsbeïnvloeden) vochtigheids- en temperatuursblootstellingen
Werkgever
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

De update van de ErfgoedApp bevat enkele verbeteringen en nieuwigheden die we in nauw overleg met onze creatieve community van ...
Ook voor de (internationale) erfgoedsector brengt de klimaatverandering grote uitdagingen met zich mee. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ...
U wilt FARO graag aan boord als partner voor uw cultureel-erfgoedproject? Als leidraad formuleerden we een aantal vragen die we ...