Praktijkassistent Onderzoeksgroep Kunstwetenschappen 

Functieomschrijving

(ref. AAP-2022-135)

Binnen de Faculteit Letteren sta je als praktijkassistent in dienst van de hele opleiding Kunstwetenschappen. Je wordt daarbij aangestuurd door de voorzitter van de Onderzoeksgroep en je werkt nauw samen met de andere praktijkassistent en de docenten.

Als praktijkassistent heb je een veelzijdige functie, die je de mogelijkheid geeft om je talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. In de onderstaande functiebeschrijving vind je de taken terug die je samen met je collega-praktijkassistent zal opnemen.

 • Je assisteert bij de leerlijnen Methodologie en Werkveldgerichtheid in de bacheloropleiding en stelt die verder op punt. In dat kader werk je mee aan de vakken Sandbox 1, 2 en 3 en neem je gaandeweg verantwoordelijkheden op. 
 • Je ontwikkelt samen met je collega en met de docenten een nieuw format voor de kunsthistorische overzichtsvakken (de drie vakken Geschiedenis van de beeldende kunsten), waarin de geschiedenis van de westerse kunst en de ‘global art history’ elkaar de hand reiken.
 • Je assisteert bij de opstelling en de verbetering van schriftelijke examens.
 • Je helpt bij een vlotte verdeling van bachelorpapers en masterproeven over de verschillende begeleiders en docenten.
 • Je volgt de stages van de Master Kunstwetenschappen op.
 • Je staat in voor de praktische organisatie van excursies en studiereizen, en je begeleidt indien nodig de groep ter plaatse.
 • Je leidt studenten toe naar internationaliseringstrajecten (Erasmus, Erasmus+).
 • Je werkt mee aan de voorbereiding en ondersteuning van de Onderwijscommissie Kunstwetenschappen en je komt zo in contact met het beleid van de faculteit en de universiteit. 
 • Je engageert je bij rekruteringsactiviteiten zoals SID-ins, infodagen, enz.
 • Je schrijft posts voor de sociale media van de opleiding en je werkt mee aan het onderhoud van de website.
Functieprofiel
 • Je bent master in de Kunstwetenschappen.
 • Je hebt inzicht in en voeling met didactiek. Een educatief diploma, onderwijservaring en/of gelijkwaardige aantoonbare ervaring in educatie vormen een pluspunt.
 • Je bent je bewust van de maatschappelijke relevantie van kunst.
 • Je bent bereid om kunst vanuit een westers maar niet eurocentrisch perspectief te benaderen en vandaaruit de globale kunstwereld te verkennen.
 • Je hebt een open houding naar studenten toe en gaat op een pedagogisch verantwoorde manier met vragen en/of problemen om.
 • Je beheerst het Nederlands zowel mondeling als schriftelijk op een uitstekende wijze en hebt stevige redactionele vaardigheden.
 • Je gaat vlot om met sociale media en ICT-toepassingen.
 • Je beschikt over organisatorisch talent en bent nauwgezet.
 • Je werkt zelfstandig, maar functioneert ook goed in een klein team.
 • Je bent enthousiast en neemt initiatief om de opleiding blijvend te verbeteren.
 • Je bent proactief en creatief.
Aanbod

Wij bieden een 80% tot 90% praktijkassistentschap voor een jaar, verlengbaar tot max. 5 jaar in een boeiende werkomgeving. Als praktijkassistent krijg je alle kansen om mee te werken aan de optimalisatie van het onderwijs en de mogelijkheid om deel te nemen aan bijscholingscursussen georganiseerd door de KU Leuven. De verloning gebeurt volgens barema 43.

Praktische informatie

Interesse? Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Brigitte Dekeyzer, tel.: +32 16 32 47 55, mail: brigitte.dekeyzer@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 18/08/2022 via de online sollicitatietoepassing van KU Leuven.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Praktische info

Titel
Praktijkassistent Onderzoeksgroep Kunstwetenschappen 
Werkgever
KU Leuven
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...