Monumentenwachter interieur

Functieomschrijving

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek. Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus. Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving. Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

De wachter interieur bij Monumentenwacht staat eigenaars en beheerders van historisch waardevol patrimonium bij met raad en daad op basis van het uitvoeren van inspecties zodat zij hun erfgoedobject in goede conditie kunnen houden.

Aanbod

Het betreft een contractuele functie in deeltijds (4/5e) verband voor de duur van de afwezigheid van de titularis wegens ziekte.

De tewerkstellingsplaats is: Leopoldskazerne, Gaspar de Craeyerstraat 2 te 9000 Gent.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2412,50 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering (enkel indien langer dan 6 maand in dienst)
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, musea,…
Praktische informatie

Verloop van de procedure

 • Op woensdag 9 mei 2018 zal het selectiegesprek plaatsvinden.
 • Er worden maximaal 10 kandidaten toegelaten tot het interview. Indien er meer dan 10 geldige kandidaturen zijn, doen we een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief.
 • Deze voorselectie gebeurt op basis van volgende criteria:
  • Opleiding(en)
  • Ervaring(en)
  • Andere activiteiten
  • Motivatie

Op basis van de behaalde punten tijdens het selectiegesprek worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 2 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten als contractuele aanstellingen van bepaalde duur binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan het selectiegesprek.

Hoe solliciteren

Solliciteer online en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen woensdag 25 april 2018.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV
 • Academische of professionele bachelor kunstwetenschappen of academische of professionele bachelor conservatie en restauratie - zie bijlage 'voorwaarden aanwerving'
 • Motivatiebrief
 • Rijbewijs B (uiterlijk op de eventuele aanstellingsdatum)

Meer weten

Meer informatie over deze vacature vind je op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.

Praktische info

Titel
Monumentenwachter interieur
Werkgever
Monumentenwacht Oost-Vlaanderen
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Ook in Vlaanderen beweegt er ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Op zondag 22 april zwaaien 509 erfgoedinstellingen en verenigingen hun deuren open voor Erfgoeddag. Samen presenteren ze een veelkleurige waaier ...