Monumentenwachter bouwkunde

Functieomschrijving

Ben je op zoek naar een job vol afwisseling met een passie voor erfgoed? Zoek je een niet-alledaagse baan in de bouwsector? Heb je een zwak voor historische gebouwen en wil je helpen om deze parels door te geven aan de volgende generatie? Ben je avontuurlijk genoeg om kerktorens te beklimmen en te inspecteren? Lijkt het je wat om eeuwenoude kastelen van binnen en buiten bouwtechnisch te verkennen en monumenten met jouw adviezen een duurzame toekomst te geven? En vind je het leuk om je vakkennis te delen en eigenaren te enthousiasmeren om werk te maken van jouw aanbevelingen?

Dan hebben wij een baan voor je: word monumentenwachter!

Monumentenwacht wil eigenaars en beheerders van historische gebouwen stimuleren tot een kwalitatief onderhoud van hun erfgoed door middel van inspecties ter plaatse en kwalitatieve toestandsrapporten. Dit gebeurt zowel op vlak van de bouwkundige toestand als op vlak van historische interieurs. De rapporten bevatten aanbevelingen voor onderhoud en herstellingen en zijn een degelijke basis voor een kwalitatief gebouwenbeheer.

Basisopdracht:

 • Je voert een grondig onderzoek uit van de bouwtechnische toestand van historische gebouwen, inclusief de minder toegankelijke delen zoals daken, goten, torens en kelders.
 • Je voert soms kleine instandhoudingswerken of onderhoudswerken uit om vervolgschade te voorkomen.
 • Daarna sta je in voor het opstellen van toestandsrapporten over de geïnspecteerde gebouwen met aanbevelingen voor uit te voeren werken.
 • Je geeft deskundig advies op vraag van aangesloten erfgoedeigenaars en -beheerders.
Functieprofiel

Profiel en competenties:

 • Er is een bouwkundige voorkennis vereist op basis van een praktijkgerichte opleiding en/of ruime werkervaring, met de nadruk op concrete kennis van materialen en uitvoeringstechnieken.
 • Een monumentenwachter heeft een algemeen inzicht in de globale en structurele logica van de gebouwen en interesse voor het specifieke karakter van monumenten en historische bouwtechnieken.
 • In de contacten met de eigenaars is de monumentenwachter klantvriendelijk en sociaalvaardig en in de rapportering en mondelinge contacten taalvaardig.
 • Kandidaten zijn bereid tot het volgen van grondige opleidingen en stages (o.a. industriële touwtechnieken) en nadien ook tot permanente bijscholing ter vervolmaking van hun job.
 • Daartoe behoort ook de bereidheid om te werken met specifieke software voor de opmaak van toestandsrapporten, tekeningen en fotobeheer.

Wat je moet kennen/kunnen:

 • Je kan werken met Officetoepassingen.
 • Je hebt een rijbewijs B.
 • Je hebt voldoende vakkennis van materialen, bouwstijlen, uitvoeringsmethoden en structuur van historische bouwwerken.
 • Je hebt de vaardigheid om bouwkundige gebreken op te sporen en kan het verband leggen tussen het schadebeeld, de oorza(a)k(en), de gevolgen en mogelijke oplossingen.
 • Je hebt een basishandigheid om kleine herstellingen te kunnen uitvoeren.
 • Je neemt snelle en efficiënte beslissingen op een zelfstandige manier.
 • Je kunt zowel mondeling als schriftelijk een boodschap duidelijk, volledig en overtuigend overbrengen.
 • Je kunt je communicatie goed afstemmen op elke afzonderlijke situatie en hebt oog voor discretie.
 • Je bent een teamspeler en kan in een klein team vlot samenwerken.
 • Je kan individuele beslissingen nemen maar ook makkelijk bij je collega’s om raad vragen.

Wat moet je minstens aanleren na indiensttreding:

 • Autocad Light
 • Veiligheid op de werf
 • Klimtechnieken

Selectievoorwaarden:

Algemene toelatingsvoorwaarden zijn: een gedrag in overeenstemming met de functie, burgerlijke en politieke rechten genieten, medisch geschikt zijn voor de functie en de Nederlandse taal beheersen.

Diploma of ervaring:

 • OF Je beschikt minimaal over een bachelor-diploma in één van volgende studiegebieden en kan daarbij 3 jaar relevante werkervaring voorleggen
  • architectuur of
  • toegepaste wetenschappen - bouwkunde of
  •  industriële wetenschappen en technologie - bouw of
  • industriële wetenschappen bouwkunde of
  • conservatie- en restauratietechnieken
 • OF je kan minimaal 5 jaar relevante ervaring aantonen in een job met bouwkundige invulling bij een architectenkantoor, een bouw- of restauratiefirma of een openbaar bestuur. Ook werkervaring bij een studiebureau voor burgerlijke bouwkunde of bij een ingenieursbureau gespecialiseerd in stabiliteit of energierecuperatie kan in aanmerking worden genomen.

Bijkomende voorwaarden:

 • je hebt affiniteit met het specifieke karakter van monumenten,
 • je hebt een goede algemene fysieke conditie (hoogtevrees noch claustrofobie).

Relevante praktijkervaring al dan niet in de vorm van een opleiding is een pluspunt.

Aanbod
 • Een voltijdse tewerkstelling in een contract voor onbepaalde duur met 6 maanden inwerktijd. Bij aanstelling kan tot maximaal 12 jaar anciënniteit worden meegenomen.
 • De verloning gebeurt op niveau B4/B5 (hoofddeskundige) inclusief eindejaarspremie en vakantiegeld. Dit wordt aangevuld met extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques (8 euro per gewerkte dag), hospitalisatieverzekering, grondige opleiding tijdens de job en permanente bijscholing.
 • Een pakket van 35 verlofdagen.
 • De functie houdt veel verplaatsingen vanuit de standplaats Brugge (of andere werklocaties verspreid in de provincie) met eigen dienstwagens.
 • Er is een afwisseling tussen buiten- en binnenwerk en mogelijkheid tot sociale contacten met eigenaars of beheerders en erfgoeddeskundigen.
Praktische informatie

Is je interesse geprikkeld? Stuur je motivatiebrief en CV met o.a. opgave van de gevraagde ervaring en een kopie van je diploma, uiterlijk 31/10/2022 naar: Monumentenwacht West-Vlaanderen APB, t.a.v. Frederik Demeyere, Koning Leopold III-laan 31, 8200 Sint-Andries (Brugge) of per mail monumentenwacht@west-vlaanderen.be.

Extra informatie over deze vacature is te bekomen via mail of telefonisch op 050 / 40 34 56 of op de website www.monumentenwacht.be.

De procedure zal bestaan uit 3 stappen

 1. Selectie op basis van de ontvangen CV’s.
 2. Doorlopen standaard inspectie met mogelijkheid om praktische vaardigheden en competenties te tonen, met aansluitend een korte schriftelijke proef.
 3. Een gesprek om te peilen naar kennis en motivatie.

Er wordt een werfreserve van minstens 2 jaar aangelegd. Aanwerving is voorzien vanaf begin 2023.

Praktische info

Titel
Monumentenwachter bouwkunde
Werkgever
Monumentenwacht West-Vlaanderen
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

De voorbije maanden werd achter de FARO-schermen hard gewerkt aan een actualisering van de Toolbox Waarderen. Het geoptimaliseerde en uitgebreide ...
De Bijzondere Algemene Vergadering van ICOM in Praag keurde de nieuwe museumdefinitie goed. Daarmee komt een einde aan een intensief ...
De website online-hulpapps.be biedt een (groeiend) overzicht van zinvolle apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid. Sinds kort is ...