Medewerker Publieksbemiddeling KMSKA

Functieomschrijving

Het team publieksbemiddeling speelt een belangrijke rol in de bezoekerservaring. Van de medewerker publieksbemiddeling verwachten we dat deze samen met de collega’s tools en concepten ontwikkelt, inspelend op diverse leerstijlen, behoeften en achtergronden bij de museumcollectie en tentoonstellingen om onze bezoekers betekenisvolle museumervaring te laten beleven. We willen de bezoeker uitnodigen tot dialoog en reflectie, actief meedoen en beleven.

Download de volledige functiebeschrijving en het selectiereglement.

Functieprofiel

Op de datum van aanwerving voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • Je beschikt over een bachelor diploma, bij voorkeur in een van volgende richtingen: onderwijs, beeldende kunst of kunst- en cultuurbemiddeling.
 • Je hebt 3 jaar relevante werkervaring die aansluit bij één van volgende domeinen: publieksbemiddeling, publiekswerking, kunsteducatie of onderwijs.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.

Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen ‘artikel 7’ bij Selor.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Ben Geenens, cjsm.vlaanderen.be, 02 553 42 90).

Aanbod
 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal gekoppeld aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is met 3 jaar anciënniteit minimaal 2590 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Indien je solliciteert via horizontale mobiliteit, dien je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing op te nemen.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Plaats tewerkstelling: Departement Cultuur, Jeugd en Media, Lange Kievitstraat 111, 2018 Antwerpen

Praktische informatie

Solliciteer nu

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Raadpleeg hier de volledige vacature.

Praktische info

Titel
Medewerker Publieksbemiddeling KMSKA
Werkgever
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Kent u hem al, de nieuwe versie van de ErfgoedApp? Op basis van feedback van gebruikers en contentmakers werd de ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Ook in Vlaanderen beweegt er ...