Medewerker educatie voor Erfgoeddag (m/v/x)

Functieomschrijving

FARO is het steunpunt voor de cultureel-erfgoedsector. We werken voor en met erfgoedwerkers uit archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, organisaties die zich toespitsen op immaterieel erfgoed, landelijke dienstverlenende organisaties en musea. Ook beleidsmakers, gemeentelijke cultuur- en erfgoeddiensten zijn belangrijke doelgroepen. FARO huist in hartje Brussel, op loopafstand van de NMBS-stations Brussel-Centraal en Brussel-Zuid. Meer informatie over onze werking vind je op onze website faro.be

FARO zoekt een tijdelijke medewerker educatie (m/v/x) om Erfgoeddag 2022 inhoudelijk en organisatorisch mee voor te bereiden. 

Al twintig jaar maakt het grote publieksevenement Erfgoeddag het rijke roerend en immaterieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel zichtbaar en zet het op een originele en aantrekkelijke manier in de kijker. Dankzij de wisselende jaarthema’s ontstaan er telkens opnieuw boeiende samenwerkingen tussen diverse erfgoedspelers zoals musea, erfgoedcellen, heemkundige kringen … en tal van andere partners en sectoren. Zo blijft deze jaarlijkse hoogmis van de cultureel-erfgoedsector een absolute publiekslieveling. Initiatieven, activiteiten en ideeën groeien vaak van onderuit. FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed faciliteert en coördineert het evenement.

Meer info over Erfgoeddag vind je op onze website: https://faro.be/erfgoeddag

Het thema van de Erfgoeddag in 2022 is ‘Erfgoeddag maakt school’. Iedereen heeft wel ‘iets’ met school: een schoolverleden – pittig of niet – hebben we immers allemaal. De tijd die we op school doorbrachten verbindt ons, uiteraard door wat we daar geleerd hebben. Maar ook door de verhalen en tradities die aan het schoolleven gekoppeld zijn. Op zondag 24 april 2022 duikt de cultureel-erfgoedsector in dat rijke schoolleven en -verleden. 

Naar aanleiding van dit thema nodigt Erfgoeddag alle leerlingen, leerkrachten en directies uit het basis- en secundair onderwijs uit om in de week na Erfgoeddag, van 25 tot 29 april, erfgoed op school in het voetlicht te plaatsen. Samen met lokale erfgoedpartners kunnen scholen het erfgoed op school belichten – en dat is vaak veel rijker dan gedacht. Of het erfgoed dat dichtbij de leerlingen staat aan bod laten komen, of dieper ingaan op het erfgoed in de buurt. Leerlingen, leerkrachten en directies maken en bepalen het (school)leven van nu. En dus zijn zij op hun beurt erfgoedmakers. Erfgoeddag wil hen hierop attenderen. Zij schrijven immers ook iedere dag geschiedenis op school. En ver daarbuiten! 

Om deze activiteiten voor te bereiden zoeken we een gedreven en creatieve netwerker die bruggen kan slaan tussen de erfgoedpartners (archieven, erfgoedbibliotheken, musea en erfgoedverenigingen) en scholen.

Je hoofdopdracht is om erfgoed- en onderwijspartners in contact te brengen met elkaar om tijdens die week samen activiteiten op te zetten, zowel binnen als buiten de school. Je werkt daartoe actief samen met de regionale erfgoedcellen en andere lokale coördinatoren die samen Erfgoeddag organiseren. Samen met al deze partners denk je creatief mee na over hoe leerkrachten en leerlingen betrokken kunnen worden bij Erfgoeddag, en breng je ideeën ook daadwerkelijk in de praktijk. 

Binnen FARO werk je in een team samen met enkele collega’s die de Erfgoeddag inhoudelijk en praktisch voorbereiden en coördineren.

Functieprofiel
 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma. 
 • Je hebt ervaring in het basis- of secundair onderwijs als leerkracht, projectmatig, of in een overkoepelende of ondersteunende dienst, of als educatieve medewerker. 
 • Je hebt affiniteit met het cultureel erfgoed of een actieve interesse in het verleden. 
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met educatieve werkvormen en methodieken. 
 • Je vindt vlot je weg in de onderwijswereld, en weet spelers en informatie met betrekking tot onderwijs snel te vinden. 

Jouw competenties 
We zoeken een trekker die: 

 • zowel mondeling als schriftelijk vlot kan communiceren; 
 • een projectplanning kan uitzetten en opvolgen; 
 • mensen kan enthousiasmeren en coachen; 
 • ondernemend en besluitvaardig is; 
 • graag creatief denkt en werkt; 
 • vlot kan omgaan met de specificiteit van een schoolcontext.
Aanbod
 • Een voltijds of deeltijds (min. 60%) arbeidscontract van bepaalde duur voor max. 1 jaar, vanaf 1 september, of een detachering voor een volledig schooljaar (zie lager).
 • Naargelang opleiding en ervaring wordt de functie ingeschaald op niveau L1 van het paritair comité 329.01. 
 • Maaltijdcheques en gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Je kan telewerken en je ontvangt een laptop van FARO, een maandelijkse forfaitaire vergoeding voor internet en een bureauvergoeding.

Wil je als gedetacheerde leerkracht solliciteren? Wij bieden voor deze functie een voltijdse of deeltijdse detachering vanaf 1 september 2021 tot uiterlijk 31 augustus 2022 (duur onderling af te spreken). De gedetacheerde leerkracht wordt met behoud van loon aangesteld aan een onderling overeen te komen aanstellingspercentage van minimum 60 % tot maximum 100 % (voltijds, d.w.z. 38 uur per week). Je geniet gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Je kan telewerken en je ontvangt hiertoe een laptop van FARO. Bijkomende onkosten worden vergoed.

De standplaats is FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel. Je zal je regelmatig moeten verplaatsen. 

Praktische informatie

Herken je jezelf in deze vacature en is dit aanbod op je lijf geschreven? Mail dan uiterlijk op 21 juni je motivatiebrief en cv naar jobs@faro.be t.a.v. Olga Van Oost, algemeen directeur FARO.
 
Indien je positief bericht ontvangt, word je uitgenodigd voor een selectiegesprek op 2 of 5 juli, bij FARO, Priemstraat 51, 1000 Brussel. 

Wens je meer info over de inhoudelijke invulling van de functie, dan kan je contact opnemen met Hildegarde Van Genechten, hildegarde.vangenechten@faro.be, tel. 02 213 10 71.

FARO respecteert je privacy. Je persoonlijke gegevens als sollicitant worden door ons enkel gebruikt in het kader van deze sollicitatie. Ze worden niet bijgehouden of doorgegeven. 

Praktische info

E-mail
Titel
Medewerker educatie voor Erfgoeddag (m/v/x)
Werkgever
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...