Leraar Art handler

Functieomschrijving

In de korte cursussen Art handler zijn we voor schooljaar 2022 - 2023 op zoek naar één of meerdere leraren voor de modules ‘Inleiding Art handling’ (20 lestijden) en de module ‘Art handling: object’ (40 lestijden).

Lesplaats: Campus Sint-Amandsberg, Edgard Tinelstraat 92 / op verplaatsing.

Inhoud van de vacature

  • Je geeft les op donderdagavond van 18u tot 21u30. Er is een lesrooster, maar data zijn eventueel in onderling overleg aan te passen. Er is mogelijkheid om slechts een gedeelte van de lestijden op te nemen.
  • Het opleidingsprofiel van de opleiding Art handler is te raadplegen op deze webpagina.

Inhoud van de modules: zie bijlage (pagina 3).
Meer informatie over de opleiding via onze website.

Functieprofiel

Wij zoeken een docent(-) die:

  • zich akkoord verklaart met de visie en missiebepaling van het centrum;
  • bereid is zich ten volle te engageren om het opzet en de doelstellingen van de opleiding te realiseren, en dit in samenwerking met het team;
  • zich de inhoud eigen maakt en het onderwijzen van de module;
  • vereiste competenties heeft in het begeleiden van groepsprocessen;
  • vereiste competenties op een geïntegreerde manier kan aanbrengen;
  • een goed evenwicht hanteert in enerzijds het theoretisch kaderen / benaderen van de leerinhouden en anderzijds het praktijkgericht situeren, begeleiden en ondersteunen van aangebrachte casussen / ervaringen vanuit de cursisten;
  • de administratieve taken die bij het lesgeven horen op zich neemt (printen van cursussen, aanvragen gastsprekers en studiebezoeken, printen van cursusmateriaal, invoeren van resultaten en aanwezigheden enz.)

Specifieke vereisten
Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma en relevante ervaring in de erfgoedsector. Bij voorkeur heb je ervaring als art handler of heb je een adviserende functie in behoud en beheer. De overeenkomstige salarisschalen zijn salarisschaal 250 (masterdiploma) en salarisschaal 301 (bachelordiploma). Meer info over de bekwaamheidsbewijzen in onderwijs is terug te vinden op https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/. 

 

Praktische informatie

Heb je vragen over deze vacature, contacteer dan de coördinator van de opleiding, Sara Uyttenhove: sara.uyttenhove@groeipunt.be 

Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief uiterlijk op zondag 5 juni 2022 naar sara.uyttenhove@groeipunt.be met als onderwerp ‘Vacature lesgever Art handler’. De gesprekken gaan – onder voorbehoud – (online) door tijdens de week van 13 juni 2022.

Praktische info

Titel
Leraar Art handler
Werkgever
CVO Groeipunt
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

De coronacrisis lijkt enigszins achter de rug maar toch merken veel cultuurorganisaties dat bezoekers en participanten nog steeds drempelvrees hebben ...
FARO sleutelt voortdurend aan de gebruiksvriendelijkheid van de ErfgoedApp. Opmerkingen, suggesties en verbetervoorstellen van onze community van makers worden waar ...
Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...