Leidinggevende conservator moderne drukken bij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Functieomschrijving

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience beheert en bewaart sinds haar oprichting in 1481 een indrukwekkende historische bibliotheekcollectie. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience maakt haar collecties maximaal toegankelijk en beschikbaar voor onderzoek, studie, inspiratie en beleving.

Als kennis- en geheugeninstelling verbindt zij verleden, heden en toekomst en biedt zij ruimte en ondersteuning voor kritische reflectie en nieuwe ideeën. De bibliotheek beheert een collectie van 1,5 miljoen volumes rond (cultuur)geschiedenis en letterkunde. Zij wil zich samen met het Letterenhuis ontwikkelen tot kenniscentrum over Vlaamse letterkunde.

Antwerpenaars zijn trots op de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de bewaarbibliotheek voor Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis van Vlaanderen. Daarom zoeken ze een conservator met een grondige kennis van de Nederlandse letterkunde voor de collectie moderne en bibliofiele drukken van na 1830. Je bent als leidinggevende verantwoordelijk voor het collectie- en aanwinstenbeleid en voor de valorisatie van de collecties moderne drukken.

Wat doe je?

 • Je bouwt de collectie moderne drukken verder uit met nieuwe aanwinsten via aankopen en deponeringen. Bestaande collecties vul je aan via antiquariaat, veilingen en schenkingen. Je hebt extra aandacht voor de kerncollectie Nederlandse letterkunde.
 • Je beheert het budget voor collectievorming.
 • Je geeft leiding aan de medewerkers van collectievorming en besteladministratie.
 • Je bouwt een grondige kennis op over de collecties moderne en bibliofiele drukken. Je formuleert beleidsvoorstellen en adviezen, onder meer over ontsluiting, digitalisering en conservering/restauratie van die collecties.
 • Je ontwikkelt en verfijnt, op basis van het collectiebeleidsplan van de bibliotheek en in overleg met je collega’s, een langetermijnvisie op het algemene collectiebeleid.
 • Je coördineert de werking van de wetenschappelijke adviesraad van de bibliotheek en de onderzoeksprojecten op de collectie, in samenwerking met de conservatoren oude drukken.
 • Je stimuleert het gebruik en de kennis van de collecties bij onderwijs, onderzoek en een breed publiek: je geeft en deelt informatie, formuleert stageopdrachten en thesisonderwerpen, betrekt vrijwilligers, geeft presentaties, organiseert tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten. Zelf doe je ook onderzoek naar de collectie en deel je je resultaten, onder meer via publicaties en presentaties.
 • Je bouwt je expertise voortdurend uit door op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en technieken in je vakgebied en met name in digital humanities. Daarnaast onderhoud en verbreed je een relatienetwerk binnen en buiten de stad Antwerpen.
 • Je voert een vlotte publiekscommunicatie, aangepast aan de doelgroep qua taal, stijl en communicatiekanaal.
 • Je initieert overleg en participeert aan samenwerkingsverbanden in de erfgoedsector op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
Functieprofiel
 • Je bent een expert op het gebied van letteren en Vlaamse literatuur(geschiedenis) en/of je hebt een masterdiploma in de Nederlandse letterkunde.
 • Je beschikt over kennis van de gangbare en actuele onderzoeksthema’s in de geesteswetenschappen en je hebt minstens 2 jaar ervaring met wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heb je een brede algemene ontwikkeling op het gebied van sociale en politieke geschiedenis, kunst-, cultuur- en wetenschapsgeschiedenis.
 • Kennis van de standaarden en methodes van de informatie- en bibliotheekwetenschap, van (de principes van) metadatering en digitalisering is een meerwaarde.
 • Je bent een geboren verteller en deelt je passie over collecties met het publiek. Verder heb je creatieve ideeën over hoe je de collectie onder de aandacht kan brengen van een groot publiek, zowel fysiek als via digitaliseringsprojecten, (web)exposities en sociale media.
 • Je hebt sterke leidinggevende competenties waarmee je medewerkers motiveert tot samenwerking in een hecht team.
 • Je bent ondernemend en zelfstandig, maar werkt tegelijkertijd vlot in een team.
 • Je bent klantgericht, nauwgezet, flexibel, leergierig en vernieuwingsgericht.
 • Je durft keuzes te maken, je engageert je voor die keuzes en handelt ernaar.
 • Je kan een haalbare planning opmaken en realiseert daarbij tijdig je doelen.
 • Je schakelt je mee in in avond- en weekenddiensten van de bibliotheek of bij evenementen en veilingen.
 • Je bent iemand om op te bouwen, iemand die zich wil inzetten voor een betere stad.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
Je hebt een masterdiploma en je voldoet aan de sollicitatievoorwaarden

Solliciteerde je in 2019 al eens voor een vacature op het niveau van consulent of afdelingschef (A1-3), maar was je toen niet geslaagd voor de selectie (interview, abstracte redeneertest en thuisopdracht)? Dan kan je tot en met 16 juni 2019 niet meer solliciteren voor deze of een andere vacature op hetzelfde niveau.

Aanbod
 • Je gaat aan de slag bij Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience: Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen.
 • Je wordt in dienst genomen als ‘afdelingschef’ (A1) met een contract van onbepaalde duur.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van 3.107,98 euro dat ook hoger kan zijn als je relevante ervaring kan voorleggen.   Jouw loonpakket kan je berekenen met de loonsimulator.
 • De stad biedt daarnaast een werkweek van 38 uren, een mooie work/lifebalans, opleidingen en werk in de Antwerpse regio.
Praktische informatie

De selectie vindt plaats in mei, en bestaat uit een waardentest, CV-screening, abstracte redeneertest, thuisopdracht en interview. De interviews vinden plaats op 20 en 22 mei. Lees meer over de selectieprocedure.

Omdat je solliciteert voor een leidinggevende functie, neem je ook deel aan een leidinggevend rollenspel. Dat vindt plaats op 27 mei.

 • Heb je een (arbeids-)handicap, dan voorzien wij redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de selectie zodat je handicap je deelname aan de test niet verhindert.
 • Nam je minder dan 3 jaar geleden deel aan eenzelfde selectie op hetzelfde niveau, dan heb je eventueel recht op een vrijstelling. Vraag ze aan via mail, uiterlijk op de afsluitdatum van de vacature.
 • Stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan afkomst, geslacht, leeftijd, je geaardheid of een handicap. Iedereen komt gelijk aan de start.

Meer info over de stad, de competenties die we meten, de selectiemethodieken die we gebruiken en tips voor een goede sollicitatie vind je op de website van de stad.

Solliciteer online, uiterlijk op 3 mei 2019.

Heb je alles grondig gelezen en heb je toch nog een vraag? Mail: consulent@antwerpen.be

Of contacteer:

 • Annick Bontenakel, dossiereigenaar, 03 338 46 13
 • Sofie Claes, recruiter, 03 338 28 50

Praktische info

Titel
Leidinggevende conservator moderne drukken bij Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Werkgever
Stad Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Kent u hem al, de nieuwe versie van de ErfgoedApp? Op basis van feedback van gebruikers en contentmakers werd de ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal