Hoofd van het secretariaatspersoneel

Functieomschrijving

De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De raad draagt bij tot de vorming van een beleidsvisie over Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hij volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en levert reflecties over beleidsnota’s en beleidsbrieven. Het secretariaat wordt geleid door het hoofd van het secretariaatspersoneel van de Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Meer informatie over de functie kan u terugvinden in het selectiereglement.

Functieprofiel

Kandidaten dienen ten minste in het bezit te zijn van een diploma dat toegang verleent tot niveau A, zoals bepaald in Vlaamse overheidsdienst, met uitzondering van de interne kandidaten die al tot niveau A of een gelijkgesteld niveau behoren.

Bijkomend komen voor deze vacature enkel de kandidaten in aanmerking die beschikken over minstens 5 jaar leidinggevende ervaring, verworven in de laatste 10 jaar, of 10 jaar nuttige professionele ervaring. Deze ervaring bevat beleidsvoorbereidend werk binnen minstens een van de vier beleidsvelden, m.n. cultuur – jeugd – sport – media. Ervaring in meerdere van deze beleidsvelden is een pluspunt.

Aanbod
  • Een inhoudelijk boeiende en uitdagende job die maatschappelijk heel relevant is;
  • een bezoldiging in de salarisschaal A285. Het brutojaarloon zal zich, afhankelijk van uw ervaring, situeren tussen 65.188 euro en 86.580 euro bruto per jaar, exclusief eindejaars- en vakantietoelage. Meer info vindt u op www.werkenvoorvlaanderen.be;
  • een statutaire benoeming.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? Zie www.werkenvoorvlaanderen.be

Bij de Vlaamse overheid krijg je een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De salarissimulator geeft een indicatie van je salaris, aangepast aan je individuele situatie.

Plaats tewerkstelling: Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Praktische informatie

Contactpersoon: Lisa Naessens

Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature, solliciteer dan uiterlijk op 21 december 2018. U stuurt een ingevuld sollicitatieformulier en een kopie van uw diploma via mail naar managementjobs@vlaanderen.be.

Vermeld in het onderwerp van uw mail de vacaturetitel en het vacaturenummer 28354.

Uw kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als:

  • U het sollicitatieformulier gebruikt;
  • U uw kandidatuur uiterlijk op 21 december 2018 naar ons stuurt.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Meer informatie over het selectieproces vindt u hier.

Een vacature gevonden bij de Vlaamse overheid? Deze 6 sollicitatietips helpen je op weg!

Bekijk deze vacature op werkenvoorvlaanderen.be

Praktische info

Titel
Hoofd van het secretariaatspersoneel
Werkgever
Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Ook in Vlaanderen beweegt er ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Kent u hem al, de nieuwe versie van de ErfgoedApp? Op basis van feedback van gebruikers en contentmakers werd de ...