Hoofd (m/v) van de collecties

Functieomschrijving

Het Joods Museum van België, gelegen in de Zavelwijk te Brussel, biedt een verfrissende kijk op de joodse geschiedenis en cultuur aan de hand van tentoonstellingen en activiteiten voor jong en oud. 

Ons museum, diep verankerd in het heden, laat zich niet alleen karakteriseren als een culturele en artistieke ontmoetingsplek, maar tevens als een dynamische en multidisciplinaire werkomgeving, geleid door een gemotiveerd team dat het principe ‘openheid’ hoog in het vaandel draagt en dat zich tot doel stelt een impuls te geven tot een betere kennis en een juister begrip van de joodse geschiedenis, religie en cultuur. 

Aan de hand van de drie voornaamste opdrachten, te weten: 1) behoud van het joodse patrimonium van België, 2) tijdelijke tentoonstellingen als weerspiegeling van actuele onderwerpen en 3) educatieve activiteiten bestemd voor scholieren, maakt ons museumteam zich klaar voor ons toekomstige Nieuwe Museum dat omstreeks 2024 het licht zal zien. 
In afwachting van de aanvang der werkzaamheden in 2022 kunnen de bezoekers in twee gebouwen en over vijf verdiepingen een selectie van onze vaste collectie en diverse tijdelijke tentoonstellingen ontdekken. Daarnaast organiseert ons Museum heel wat activiteiten zoals voordrachten, concerten, ateliers en literaire avonden. 
 
Het Joods Museum van België zoekt een Hoofd (v/m) van de collecties, in staat om projecten voor tentoonstellingen aan te dragen en te zorgen voor het behoud van het patrimonium. Referentie Actiris 979283.

Uw voornaamste verantwoordelijkheden zijn: 

 • tijdelijke tentoonstellingen voorstellen en coördineren;
 • het mee-organiseren van de nieuwe vaste tentoonstelling;
 • instaan voor het dagelijks beheer van de museale collecties;
 • zich belasten met de valorisatie van de collecties (online zetten, wetenschappelijke publicaties gericht op het grote publiek, naspeuring inzake herkomst); 
 • zich belasten met het verwerven van collecties, het aangaan van leningen en het sluiten van verzekeringen;
 • het werk binnen de fototheek, de bibliotheek en de archieven van het Museum coördineren;
 • culturele activiteiten tijdens avonden en weekends animeren en coördineren. 
Functieprofiel

De kandidaat/-ate moet:

 • beschikken over een solide kennis van de joodse geschiedenis en cultuur alsook de joodse kunst; 
 • beschikken over een zeer goede kennis van het Frans, Nederlands en Engels. Kennis van het Hebreeuws en het Jiddisj is een plus;
 • ten minste twee jaar ervaring hebben in het leidinggeven van een klein team; 
 • bewezen ervaring hebben in het organiseren van tentoonstellingen;    
 • zich kunnen aansluiten bij de waarden die het Joods Museum van België voorstaat alsook de taken die het zich stelt; 
 • goed kunnen functioneren in teamwork;
 • in staat zijn goed met stress om te gaan;
 • houder/-ster zijn van een universitair diploma Geschiedenis, Kunstgeschiedenis of Sociale Wetenschappen (licentie of master);
 • beschikken over uitstekende bekwaamheden inzake redactie en communicatie; 
 • goed kunnen omgaan met informaticatools (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, enz.) en programma’s inzake beheer van collecties (Collective Access).
Aanbod

Het Joods Museum van België heeft het volgende te bieden: 

 • een ambitieus project ondersteund door een professioneel, ervaren, polyvalent en creatief team (m&v);
 • een betrekking met verantwoordelijkheid in een dynamische instelling;
 • een voltijds contract (38 uur/week) voor onbepaalde duur met ingang per 1 oktober 2019;
 • een vergoeding conform barema met wisselend werkrooster.
Praktische informatie

Het Joods Museum van België wil zo getrouw mogelijk een weerspiegeling geven van de samenleving waarmee het zich verbindt. De kandidaat/-ate wordt geselecteerd naargelang van zijn/haar capaciteit en bekwaamheid zonder onderscheid van geslacht, afkomst of handicap. 

Voltijds – GECO-voorwaarden 

Geïnteresseerd? Stuur uw sollicitatiebrief en uw CV ten laatste vóór 22/09/2019 naar Georgia Markos, Directiesecretaresse van het Joods Museum van België, e-mail-adres: georgia@mjb-jmb.org

De kandidaturen zullen in alle vertrouwelijkheid worden behandeld.

Praktische info

Titel
Hoofd (m/v) van de collecties
Werkgever
Joods Museum van België
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...