Historicus (m/v/x) voor het project ‘Bibliografie van de Geschiedenis van Congo’

Functieomschrijving

Het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (het Rijksarchief) is een federale wetenschappelijke instelling die deel uitmaakt van de Federale Wetenschapsbeleid (BELSPO). De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel, achttien vestigingen van het Rijksarchief verspreid over het hele land en het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (CegeSoma) te Brussel.

Het Rijksarchief verwerft en bewaart (na selectie) archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, alsook van de private sector en particulieren (bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, invloedrijke families, enz. die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven). Het Rijksarchief ziet erop toe dat overheidsarchieven volgens de archivistische normen worden overgedragen.

Het beschikbaar stellen van deze archiefbescheiden aan het publiek, met bescherming van de privacy van bepaalde gegevens, behoort tot de hoofdopdrachten van de instelling. Het Rijksarchief stelt in zijn 19 studiezalen infrastructuur ter beschikking aan een ruim en gevarieerd publiek. De rechtstreekse dienstverlening via het internet (de digitale leeszaal) is één van de prioriteiten voor de instellingen.

Een van de hoofdtaken van het wetenschappelijk personeel bestaat in het toegankelijk maken van de immense hoeveelheid nauwelijks ontsloten archief die zich in de instelling bevindt, via de realisatie van een wetenschappelijk instrumentarium (zoekwijzers, archievenoverzichten en gidsen, inventarissen, institutionele studies) dat de onderzoeker moet toelaten de gewenste informatie vrij trefzeker en binnen redelijke tijd op te sporen.

Tot de opmaak van heuristische werkinstumenten horen eveneens bibliografieën en bibliografische naslagwerken voor een zo breed mogelijk doelpubliek. Sedert 2012 vindt in het Rijksarchief de samenstelling plaats van de nationale Bibliografie van de Geschiedenis van België. In 2019 verscheen een tweedelige Bibliografie over de Eerste Wereldoorlog. Het Rijksarchief werkt in dit verband nauw samen met, onder andere, de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. Zij werd opgericht in 1834. Haar opdracht bestaat erin "de schriftelijke bronnen met betrekking tot de geschiedenis van België op te sporen, te registreren, uit te geven en te onderzoeken, kritische studiën over deze bronnen te publiceren en werkinstrumenten ter beschikking van de geschiedkundigen te stellen".

Functie

 • U zal werken aan het door de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis gefinancierde project Bibliografie van de Geschiedenis van Congo, 1960-2021, met als partner het Rijksarchief.
 • U stelt een Bibliografie samen van verschenen publicaties over de geschiedenis van Congo en de Belgische mandaatgebieden Ruanda-Urundi (1876-1962) voor de periode 1997-2021.
 • U spoort titelbeschrijvingen van boeken, artikelen en ongepubliceerde verhandelingen op, controleert deze, u bundelt ze in boekvorm en maakt indices (auteurs-, plaats- en zaaknamenregisters) aan.
 • U exporteert de titels van een eerder verschenen volume (Jean-Luc VELLUT (dir.), Florence LORIAUX, Françoise MORIMONT, Bibliographie historique du Zaïre à l'époque coloniale (1880-1960) : Travaux publiés en 1960-1996, Tervuren - Louvain-la-Neuve, Musée royal de l'Afrique centrale, 1996) en uniformeert de wijze van annoteren in het tweedelige volume.
 • U bereidt een bibliografie in boekvorm voor.
 • U werkt onder de begeleiding van een projectleider. 
 • U werkt in het Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel. Houd er evenwel rekening mee dat u ook onderzoek zal verrichten in verscheidene wetenschappelijke en academische bibliotheken (o.a. de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, de Bibliotheken van het AfricaMuseum in Tervuren,...).
Functieprofiel
 • U bent houder van een diploma van licentiaat / master in de Geschiedenis.
 • Kennis van en/of expertise in de geschiedenis van de nieuwste tijd, inzonderheid van Congo en de koloniale geschiedenis van België, is een pluspunt.
 • U heeft een hart voor de heuristiek en heuristische werkinstrumenten.
 • U bent vertrouwd met de Belgische bibliotheken, documentatiecentra alsook met binnen- en buitenlandse bibliotheekcatalogi en databanken.
 • U bent flexibel en bereid zich regelmatig te verplaatsen.
 • U houdt van onderzoek verrichten en legt een brede belangstelling aan de dag.
 • U beschikt over goede redactionele vaardigheden.
 • U heeft zin voor detail en werkt nauwgezet.
 • U werkt georganiseerd en zelfstandig, maar daarnaast toont u bereidheid om op regelmatige (wekelijkse) basis te rapporteren aan het begeleidingscomité, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Gezien het internationale en meertalige karakter van de Bibliografie strekt kennis van het Engels, Frans, Nederlands en basiskennis van het Duits tot aanbeveling.
 • ICT-vaardigheden: tekstverwerking, rekenbladen.
 • U werkt resultaatgericht en u houdt zich aan de doelstellingen en termijnen die door de projectleider zijn vooropgesteld.
Aanbod
 • Een voltijds (38 uur per week) contract van bepaalde duur voor 6 maanden.
 • Gewenste datum van indiensttreding : 1 september 2021.
 • Glijdend uurrooster
 • Loonschaal SW10 (21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een netto salaris vanaf ca. 2000 EUR, bij 0 jaar anciënniteit) OF SW11 (25.880,00 EUR – 41.351,00 EUR niet-geïndexeerd brutoloon, een nettosalaris vanaf ca. 2400 EUR, bij 2 jaar anciënniteit). Om toegelaten te worden tot de schaal van SW11, moet u minstens twee jaar wetenschappelijke ervaring kunnen voorleggen of een andere professionele activiteit die relevant wordt geacht voor deze functie.

Voordelen

 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid tot recuperatie van overuren
 • Flexibel uurrooster in een 38u week
 • Minimaal 26 vakantiedagen per jaar
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Belspo- en Fedplus- kaarten

Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse of Franse taalrol, bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.
     

Praktische informatie

Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier in het Nederlands of in het Frans (in PDF) uiterlijk op 30 juni 2021 per e-mail te hebben overgemaakt aan recruit@arch.be (met de referentie : NAAM_VOORNAAM_kandidatuur ‘BiblioCongo’).

De kandidaten die op basis van hun cv werden geselecteerd zullen uitgenodigd worden voor een interview met een jury. Tijdens het interview komen onder meer de inhoud van het cv en verschillende aspecten van het project aan bod.

Inlichtingen: Prof. dr. Sébastien Dubois (sebastien.dubois@arch.be).

Praktische info

Titel
Historicus (m/v/x) voor het project ‘Bibliografie van de Geschiedenis van Congo’
Werkgever
Het Rijksarchief
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Afgelopen weekend kreeg de ErfgoedApp een stevige update. Zo is de succesvolle app alvast helemaal klaar voor een nieuw seizoen ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u voortaan in FARO’s gloednieuwe Erfgoedwijzer. Daarin wijst de ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...