Experten sociaal-cultureel volwassenenwerk

Functieomschrijving

Voor de visitaties van 2023 en de beoordelingsronde van 2025 is het Departement Cultuur, Jeugd en Media op zoek naar personen met de nodige expertise in de zakelijke en inhoudelijke aspecten van het sociaal-cultureel (volwassenen)werk. Ook een bredere kennis rond werken met kansengroepen en zakelijk beheer van non-profitorganisaties is een pluspunt. Interesse? Volg het webinar of meld je aan via KIOSK. Je kan kandideren tot uiterlijk 13 juni 2022.

Voor visitatie en beoordeling

Met de nieuwe beleidsperiode in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk begint ook een nieuwe evaluatie- en beoordelingscyclus. Voor de huidige beleidsperiode (2021-2025) zijn er 2 belangrijke mijlpalen: een visitatieronde in 2023 en een beoordelingsronde in 2025. De eerst geldt als evaluatiemoment van de lopende werking, de tweede als beoordelingsmoment van de nieuwe beleidsplannen voor de volgende beleidsperiode (2026-2030). 

Voor beide processen zijn de commissies met experten van groot belang. Zij gaan aan de slag met het beoordelingskader uit het decreet en leveren vanuit hun expertise en ervaring in de sociaal-culturele sector advies aan de organisaties en de minister van Cultuur. De commissies worden samengesteld uit een pool van externe experten, die door de minister benoemd worden. 

Functieprofiel

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media is dus op zoek naar geschikte kandidaten voor de pool van experten. Ze moeten de nodige ervaring en expertise hebben in allerlei inhoudelijke en zakelijke aspecten van het sociaal-cultureel werk.

Ook een bredere expertise is een pluspunt. Denk daarbij in het bijzonder aan werken met kansengroepen: mensen in armoede, mensen met een beperking, personen van vreemde herkomst en gedetineerden. Daarnaast is ook een brede kennis over zakelijke aspecten in de non-profitsector, zoals goed bestuur, management en financiën, zeer welkom. 

Download de infografiek over deze oproep.

Het lidmaatschap van de pool van experten is onverenigbaar met: 

  • een verkozen politiek mandaat; 
  • een functie als medewerker van een parlementaire fractie of een kabinet; 
  • een functie als personeelslid in dienst van een gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisatie; 
  • een functie als personeelslid of lid van de raad van bestuur van het steunpunt; 
  • een functie als personeelslid of lid van de raad van bestuur van de sectorfederatie; 
  • een functie als personeelslid of lid van de sectorraad sociaal-cultureel werk van de SARC. 

Het lidmaatschap van een visitatie- of beoordelingscommissie is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Adviescommissie Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk. 

De pool van externe deskundigen bestaat uit personen die participeren op grond van hun deskundigheid. Ze treden niet op als vertegenwoordiger van de organisatie waarin ze deel uitmaken van de bestuursorganen of waartoe ze behoren als werknemer of als vrijwilliger. 

Praktische informatie

Wil je je engageren als expert? Meld je aan via KIOSK. Je kan kandideren tot uiterlijk 13 juni 2022.

In deze handleiding leest u welke stappen u moet ondernemen. 

Webinar op 20 mei

Op vrijdag 20 mei, om 12.00 uur organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media een webinar via MS Teams. Daarin krijgt u meer uitleg over de opdracht en de kandidaatstelling via KIOSK. De infosessie wordt ook opgenomen zodat je die later kunt (her)bekijken.

Praktische info

E-mail
Titel
Experten sociaal-cultureel volwassenenwerk
Werkgever
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

De coronacrisis lijkt enigszins achter de rug maar toch merken veel cultuurorganisaties dat bezoekers en participanten nog steeds drempelvrees hebben ...
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...