Expert in restauratie voor het project “GOOGLE BOOKS@KBR”

Functieomschrijving

Omwille van de leesbaarheid staan onze functiebeschrijvingen enkel in het mannelijk. Alle functies staan op gelijke wijze open voor zowel vrouwen als mannen.

Aantal plaats(en): 1
Taal: NL of FR
Referte: KBR-2023-08
Niveau: B

KBR is op zoek naar een expert in restauratie voor het project GOOGLE BOOKS@KBR.

Het erfgoed van KBR digitaliseren om het online toegankelijk te maken? Dat is de opdracht van het project GOOGLE BOOKS@KBR waaraan je zult meewerken in je hoedanigheid van restauratie-expert. Het risico bestaat immers dat sommige kostbare werken nog meer schade zouden oplopen tijdens de uitvoering van dit digitaliseringsproject. Het is dus belangrijk om de nodige conserveringsmaatregelen te nemen daar zelfs onschuldige beschadigingen de kwetsbaarheid van de boekbanden vergroten, terwijl die boekbanden nu net als belangrijkste rol hebben om de boeken te beschermen.

Wat we van jou verwachten

Het is nodig om grondige behandelingen van conservering-restauratie uit te voeren voor volumes die ernstig beschadigd zijn, zonder echter uit het oog te verliezen dat het eveneens belangrijk is een campagne van eerste zorg uit te voeren voor boeken die lichte wijzigingen vertonen. “Beter voorkomen dan genezen”, is het niet? De eerste zorg omvat vier aspecten:

 • Gedetailleerde beschrijving van de staat van de collecties: dit maakt het mogelijk vast te stellen welke boeken het meest beschadigd zijn en bijgevolg ingrijpender interventies van conservering-restauratie vereisen, alsook het niveau van urgentie van deze interventies teneinde ze vlotter en doeltreffender te kunnen plannen.
 • De collecties stofvrij maken.
 • Verwijderen van nietjes, papierklemmen en andere elementen van geroest metaal die eventueel aanwezig zijn in de boeken. Rekkers die eventueel worden gebruikt om losgekomen delen samen te houden, moeten eveneens worden vervangen door katoenen linten.
 • Lokale reparaties uitvoeren: laat toe te voorkomen dat kleine beschadigingen groter worden (reparatie van losgekomen platten, scheuren, consolidatie van verzwakte zones …).

Volgens onze ramingen moet een restaurateur ca. 50 volumes per dag kunnen behandelen.

Denk je dat je de ideale persoon bent voor deze functie? Dan moet je zeker solliciteren! Meer informatie over de functie? Frédéric Lemmers, Verantwoordelijke DIGIT, 02 519 56 64, frederic.lemmers@kbr.be

Context van de functie

Er is een vacature in het kader van het GOOGLE BOOKS@KBR project bij KBR, Kunstberg 28 in Brussel. Als restauratiedeskundige voor het GOOGLE BOOKS@KBR project zal je deel uitmaken van de dienst Digit van KBR, van waaruit het project gestuurd wordt. Je dagdagelijkse taken zal je voornamelijk uitvoeren in het restauratie en conserveringsatelier.

GOOGLE BOOK @ KBR is een samenwerkingsproject voor de digitalisering van het erfgoed van KBR en de terbeschikkingstelling ervan online.

Het project GOOGLE BOOKS is een initiatief van de onderneming GOOGLE en werd in 2005 gelanceerd in het kader van een partnerschap met de grote Amerikaanse universiteitsbibliotheken; het doel bestaat erin snel een zo volledig mogelijke online digitale bibliotheek tot stand te brengen. In dit kader heeft GOOGLE in zowel de Verenigde Staten als Europa digitaliseringslaboratoria gecreëerd. De partnerbibliotheken vertrouwen hun fondsen met drukwerken toe aan GOOGLE, dat de taak heeft de boeken te digitaliseren en online beschikbaar te maken via haar portaalsite GOOGLE BOOKS en de digitale bibliotheken van haar partners.

In het kader van het project GOOGLE BOOKS @ KBR wil KBR een corpus van ca. 100.000 gedrukte werken die vóór 1895 zijn gepubliceerd laten digitaliseren en online toegankelijk maken, tegen een tempo van 4.000 boeken per maand en dat gedurende 48 maanden.

De werkgever

KBR, de nationale Bibliotheek, gelegen op de Kunstberg in het hartje van Brussel, is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen. KBR brengt alle Belgische publicaties samen. Ze bewaart, beheert en bestudeert een omvangrijk geheel van cultureel en historisch erfgoed van meer dan 8 miljoen documenten. Tevens maakt KBR informatie vlot toegankelijk voor het publiek, stimuleert ze wetenschappelijk onderzoek en stelt ze originele culturele ervaringen voor.

Functieprofiel

Generieke competenties:

 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheden op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties (objectieven behalen).
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s (in team werken).
 • Je handelt integer en in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie. Je respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid (betrouwbaarheid tonen).

Technische competenties:

 • Je bent in staat om documenten van papier, boeken of andere soorten kwetsbare voorwerpen voorzichtig te behandelen.
 • Je bent in staat om de gezondheid van de collecties te beoordelen.
 • Je bent in staat om de eerste basiszorg toe te dienen met gebruik van passende materialen.
 • Je hebt kennis van de schade die aanwezig kan zijn in een erfgoedcollectie.
 • Je bezit actieve en actuele kennis van de internationale normen op het vlak van conservering-restauratie, meer bepaald in het domein van preventieve conservering.

Opgelet: de technische competenties worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Indien je technische competenties niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Troeven:

 • Je hebt kennis van het Frans aangezien u in een tweetalige omgeving zal werken.
 • Beroepservaring van 3 jaar of meer in het domein van preventieve conservering of van conservering-restauratie van grafische werken (papier) en/of boeken in het algemeen.
 • Beroepservaring in een erfgoedbibliotheek.

Deelnemingsvoorwaarden

 • Het gaat om een startbaanovereenkomst, wat wil zeggen dat enkel kandidaten die jonger zijn dan 26 jaar in aanmerking komen voor de job.
 • Ervaring: beroepservaring van 1 jaar in preventieve conservering of in conservering-restauratie van grafische werken (papier) en/of boeken is vereist.
 • Diploma
  • Optie 1: Je bent houder van een bachelordiploma in het domein van preventieve conservering of van de conservering-restauratie van grafische werken (papier) en/of boeken.
  • Optie 2: Je bent houder van een algemeen bachelordiploma en je bezit 2 jaar beroepservaring in het domein van preventieve conservering of van conservering-restauratie van grafische werken (papier) en/of boeken.

Opgelet: indien u een buitenlands diploma hebt, dient u ten laatste op de dag van de indiensttreding te bschikken over een gelijkwaardigheidsattest van NARIC; wij raden u aan – in voorkomend geval – de erkenningsprocedure bij NARIC zo spoedig als mogelijk op te starten. Je kunt ook aan de selectie deelnemen indien je houder bent van een diploma dat je vroeger hebt verkregen en dat wordt gelijkgesteld met bovenvermelde diploma’s.

Aanbod
 • Je krijgt een voltijdse overeenkomst (38 uur / week). Het gaat om een startbaanovereenkomst van onbepaalde duur (tot – ten laatste – het einde van het kwartaal waarin je de leeftijd van 26 jaar bereikt).
 • Je wordt aangeworven als technisch expert, niveau B. 4
 • Werkrooster: van maandag tot vrijdag, 8u06 (waarvan 30 minuten verplichte pauze) te werken tussen 07.00 en 18.00 uur.
 • Vergoeding: € 33 606,32 (geïndexeerd jaarlijks bruto aanvangsloon) – Schaal B1. Salarissimulator: Wat verdien je bij de federale overheid.

Voordelen

 • Terugbetaling verplaatsingskosten woon-werkverkeer indien gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer.
 • Mogelijkheid om eventuele overuren te recupereren.
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlak bij het Centraal Station).
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
 • 26 verlofdagen per jaar.
 • Het gebruik van meerdere talen in een multiculturele omgeving.
 • Een aangename werkplek in een historisch gebouw met terras en tuin.
 • Gratis toegang tot de Brusselse federale musea. Je vindt alle informatie en voordelen in verband met werken bij de federale overheid op BOSA (www.bosa.belgium.be), de portaalsite van de federale ambtenaren.
Praktische informatie

De kandidaturen (motivatiebrief en cv) moeten ten laatste op 12/06/2023 via e-mail worden verstuurd naar het adres hr@kbr.be met vermelding van de referte KBR-2023-08.

Indien we meer dan 5 kandidaturen ontvangen die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden, dan wordt een eerste selectie van de cv’s gemaakt op basis van de troeven. De in aanmerking genomen kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 22/06/2023. Deze mondelinge proef duurt 45 minuten en heeft tot doel je motivatie en je affiniteit met de functie te beoordelen alsook je gedragscompetenties.

Opgelet: je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore.

Meer informatie over de selectieprocedure? Anneleen Wellens, HR-verantwoordelijke 02/519.53.04 anneleen.wellens@kbr.be

Verslag
Na ontvangst van je resultaat voor een selectieproef, kun je binnen de 3 maanden een schriftelijk verslag vragen.

Syndicale vertegenwoordiging
Een vakbondsafgevaardigde mag aanwezig zijn bij elke selectie die de Koninklijke Bibliotheek organiseert. De vakbondsafgevaardigden zijn gebonden door een discretieplicht met betrekking tot vertrouwelijke informatie en documenten.

Kandidaten met een handicap, leerstoornis of ziekte
Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je: redelijke aanpassingen van de selectieprocedure vragen; advies vragen over de aanpassing van je werkplek.

Praktische info

E-mail
Titel
Expert in restauratie voor het project “GOOGLE BOOKS@KBR”
Werkgever
KBR
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Kent u Oehoe al? Oehoe is de nieuwe mascotte van de ErfgoedApp en werd speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Uit alle hoeken van Vlaanderen en Brussel gaven erfgoedinstellingen de voorbije maanden gehoor aan de oproep voor het schenken van ...