Expert archivaris

Functieomschrijving

(ref. ATP-2020-533)

KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven - is het centrum dat zich toelegt op de veilige bewaring, het optimale beheer, de dynamische ontsluiting en het wetenschappelijk onderzoek van het historische erfgoed dat het resultaat is van de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving. Als door de Vlaamse overheid erkend cultureel archief ontplooit het vanuit zijn rijke en diverse collecties een dynamische cultureel-erfgoedwerking zowel binnen de erfgoedsector, de samenleving, als de wetenschappelijke wereld in Vlaanderen en het buitenland.

KADOC zoekt een expert archivaris voor een tewerkstelling van onbepaalde duur.  

 • Binnen de afdeling Behoud en Beheer draag je samen met een team zorg voor het hart van onze werking: onze collecties. Je staat in voor de registratie, wetenschappelijke selectie, beschrijving en materiële behandeling van archiefbestanden en bijhorende audiovisuele en gepubliceerde gehelen. Je bent verantwoordelijk voor de ontsluiting en selectie van soms omvangrijke archiefgehelen, analoog en/of digitaal van aard en met een complexe structuur. Je kan hierbij gebruik maken van ons geautomatiseerde archiefbeschrijvingssysteem scopeArchiv.
 • Je bent betrokken bij de vormgeving en de uitvoering van projecten op het vlak van onder meer ontsluiting,digitalisering, valorisatie, herbestemming en waardering van analoge en digitale archieven, en neemt hierbij een trekkersrol op.
 • Je onderhoudt contacten met de erfgoedgemeenschappen/archiefvormers van KADOC, je onderhandelt met hen over erfgoedoverdrachten en je ondersteunt hen in het beheer van hun papieren en digitaal archief.
 • Je informeert proactief en via diverse kanalen (mondeling en schriftelijk) een ruim publiek van onderzoekers en geïnteresseerden over de onderzoeksmogelijkheden in de KADOC-collecties.
 • Je rapporteert over je taken aan het afdelingshoofd Behoud en Beheer, maar communiceert ook vlot naar collega’s en andere afdelingen van KADOC.
Functieprofiel
 • Je beschikt bij voorkeur over een masterdiploma en dit bij voorkeur in Geschiedenis of bent gelijkwaardig door ervaring. Een diploma master-na-master Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer strekt tot aanbeveling.
 • Je beschikt over theoretische kennis en praktische ervaring inzake alle aspecten van het archiefbeheer (verwerving, selectie,ordenen en beschrijven, duurzame bewaring, ter beschikking stelling van analoog en digitaal archief). 
 • Je bent vertrouwd met en sterk geïnteresseerd in het werkdomein van KADOC, met name de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving.
 • Je beschikt over enige onderzoekservaring en volgt het historisch onderzoek op de voet.
 • Je beschikt over sterke communicatieve en redactionele vaardigheden in het Nederlands en Engels bij jouw contacten met diverse doelgroepen.
 • Je werkt op een gedreven manier, zelfstandig zowel als in team. Je kan collega’s motiveren en aansturen. 
 • Je werkt proactief en resultaatgericht. 
 • Je bent gepassioneerd door erfgoed in het algemeen en door archief in het bijzonder. Je volgt de ontwikkelingen in de Vlaamse en internationale erfgoedwereld van dichtbij. Je bent bereid je permanent bij te scholen in jouw vakdomein.
Aanbod

We bieden je een tewerkstelling als expert archivaris met een contract van onbepaalde duur. De functie is gekoppeld aan een salaris in graad 6 of 7,afhankelijk van je ervaring en competenties. Graad 8 is uitzonderlijk weggelegd voor kandidaten die reeds van de start, omwille van doorgedreven kennis en ervaring, extra verantwoordelijkheden kunnen opnemen.

Praktische informatie

Interesse? Meer informatie is te verkrijgen bij dr. Godfried Kwanten, tel.: +32 16 32 35 00 en mevrouw Elke Herinckx, tel.: +32 16 19 40 36.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 30/10/2020 via de online sollicitatietoepassing van KU Leuven.

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Bekijk deze vacature op de KU Leuven-website.

Praktische info

E-mail
Titel
Expert archivaris
Werkgever
KADOC - KU Leuven
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u voortaan in FARO’s gloednieuwe Erfgoedwijzer. Daarin wijst de ...
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...