Erfgoedgidsen

Functieomschrijving

KU Leuven zoekt bekwame en enthousiaste erfgoedgidsen.

KU Leuven heeft een bijzonder rijk onroerend en roerend patrimonium. Er zijn niet alleen de Universiteitshal en de vele oude universiteitscolleges, maar ook heel wat fraaie monumenten uit recentere periodes. Verder bezit de universiteit ook talrijke precieuze collecties van onder meer kunstwerken, onderzoeksinstrumenten, biologische voorwerpen, boeken, kaarten en maquettes.

KU Leuven wil haar erfgoed graag meer ontsluiten voor verschillende doelgroepen en is daarvoor op zoek naar bekwame en enthousiaste gidsen.

Van die gidsen wordt verwacht dat zij: 

  • in staat zijn om zelfstandig het nodige opzoekwerk te doen om kwalitatieve rondleidingen voor universitaire gebouwen en collecties uit te werken;
  • in staat zijn om correcte, heldere en boeiende rondleidingen te geven;
  • in staat zijn om rondleidingen te geven in keurig Nederlands en/of in andere talen (Engels – Frans – Duits – Spaans);
  • bereid zijn om zich voortdurend verder te verdiepen in het verleden en het erfgoed van de universiteit en daarvoor ook af en toe opleidingssessies willen bijwonen; 
  • op regelmatige basis beschikbaar zijn om rondleidingen te geven;
  • zich bij het geven van rondleidingen kunnen aanpassen aan een specifiek doelpubliek (we zoeken in het bijzonder ook gidsen met ervaring in het geven van rondleidingen voor (school)kinderen);
  • punctueel zijn in het naleven van afspraken; 
  • getuigen van een uitermate respectvolle omgang met erfgoed;
  • zich steeds vriendelijk, behulpzaam en respectvol gedragen ten aanzien van de deelnemers aan rondleidingen;
  • zich collegiaal gedragen ten aanzien van andere gidsen.

Ervaring hebben met gidswerk in erfgoed, in het bijzonder met gidswerk in universitair erfgoed, is een troef. 

Wil je je kandidaat stellen? Stuur dan ten laatste tegen 15 augustus 2022 cv en motivatiebrief naar publiekswerkingerfgoed@kuleuven.be. Met eventuele vragen kan je ook op dit mailadres terecht, of telefonisch bij Liesbet Nys op 016/32 49 72.

Praktische info

Titel
Erfgoedgidsen
Werkgever
KU Leuven
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...