Erfgoedconsulent IOED Berg en Nete

Functieomschrijving

Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg vormen een coherent landschappelijk geheel rond de benedenloop van de Grote Nete. Verenigd in de projectvereniging Berg en Nete, richtten ze samen met Regionaal Landschap Rivierenland en Erfgoedcel Kempens Karakter een in 2017 erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) op om zorg te dragen voor hun onroerend erfgoed. Een IOED heeft als opdracht de gemeentebesturen te ondersteunen in hun onroerend erfgoedbeleid met als  focus het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed. Met kennis van zaken wensen we het lokale erfgoed te behouden, ontwikkelen en te ontsluiten. In dialoog met bewoners, belanghebbenden en deskundige partners willen we het erfgoed onder de aandacht brengen, zo een groot draagvlak creëren en het veiligstellen voor de toekomst.

Jouw takenpakket:

 • Via publiekswerking, communicatie en sensibilisering rond openstelling help je de gemeenten de zichtbaarheid van hun onroerend erfgoed en het lokaal draagvlak bij bewoners en bezoekers te vergroten; dit doe je in nauwe samenwerking met de partners (gemeentelijke diensten, de Erfgoedcel Kempens Karakter en Regionaal Landschap Rivierenland).
 • Je bouwt expertise op over het erfgoed van het werkingsgebied en boort expertise aan van andere actoren in het onroerenderfgoedveld (inwoners, gemeentelijke ambtenaren, regionale en Vlaamse actoren); je stelt deze beschikbaar aan gemeenten en andere betrokkenen.
 • Je bent zodoende het eerste aanspreekpunt voor gemeenten, middenveldorganisaties en derden met info- of adviesvragen rond onroerend erfgoed en het bestaande erfgoed-instrumentarium.
 • Je bouwt het erfgoednetwerk van Berg en Nete verder uit (besturen, administraties, eigenaars, beheerders, deskundigen en vrijwilligers) en coördineert gezamenlijke acties en projecten.
 • Je maakt mee het jaaractieplan op rond onroerend erfgoed op maat van de streek, en helpt dit mee te realiseren.
 • Je stimuleert en zoekt nieuwe initiatieven en/of projecten rond onroerend erfgoed.
 • ...
Functieprofiel

Je beschikt over een masterdiploma en hebt een uitgesproken interesse in onroerend (bouwkundig, archeologisch, landschappelijk) erfgoed.

Bovendien ben je:

 • Communicatief en sociaal vaardig: in staat zelfstandig overleg te organiseren met de verschillende partners en betrokkenen en mensen te motiveren tot samenwerking
 • Vlot met de pen en in mondeling presenteren
 • Zelfstandig, nauwgezet en verantwoordelijk in je werk
 • Een teamspeler die zelfstandig kan werken in een klein team
 • Vertrouwd met het werken met vrijwilligers
 • Vertrouwd met de werking van lokale besturen
 • Vertrouwd met het ontwikkelen van visies, het vertalen ervan naar concrete acties en projectmatig werken
 • Vertrouwd met de zorg voor en de ontsluiting van (bouwkundig) onroerend erfgoed
 • Op de hoogte van de wet en regelgeving inzake onroerend erfgoed en ruimtelijke ordening
 • Idealiter vertrouwd met het erfgoed, de streekidentiteit en het landschap van de gemeenten Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg
 • Bereid tot flexibele werkuren (af en toe avond- of weekendvergaderingen)
 • In het bezit van een rijbewijs B en een eigen wagen
Aanbod
 • Voltijds contract van bepaalde duur (6 maanden, mogelijk te verlengen tot 1 jaar), met onmiddellijke indiensttreding (ten laatste op 1 oktober).
 • Gunstige verlofregeling, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding, vergoeding dienstverplaatsingen met eigen wagen, 2de pensioenpijler.
 • Verloning volgens barema A1a-A1b zoals beschreven in de rechtspositieregeling van de projectvereniging Berg en Nete. Relevante anciënniteit kan, in overleg, mee opgenomen worden.
 • Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving.
 • Standplaats: Convent, Begijnhof 17, 2200 Herentals als vaste uitvalsbasis met (regelmatige) rotatie van werkplek in het werkingsgebied van IOED Berg en Nete.
Praktische informatie

Kandidaten sturen een mail ten laatste op 6 augustus 2018 naar jozefien@bergennete.be, met als onderwerp 'sollicitatie IOED erfgoedconsulent’, en volgende documenten in bijlage: 'IOED_familienaam_voornaam_cv' en ‘IOED_familienaam_voornaam_motivatiebrief'.

Na een selectie op basis van cv en motivatiebrief ontvangen de gekozen kandidaten via mail een uitnodiging voor de selectieproef (schriftelijk en mondeling gedeelte) die doorgaat op 10 augustus te Herentals. Indiensttreding: zo snel mogelijk – ten laatste 1 oktober 2018.

U kunt rekenen op een vlotte en discrete behandeling van uw kandidatuur.

Meer informatie nodig? Jozefien Feyaerts (Berg en Nete, 0496 49 05 87, jozefien@bergennete.be) of Jeroen Janssens (Kempens Karakter, 0474 65 42 87, jeroen@kempenskarakter.be)

Praktische info

Titel
Erfgoedconsulent IOED Berg en Nete
Werkgever
Projectvereniging Berg en Nete
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Op 9 november nodigt FARO u van harte uit voor het jaarlijkse Groot Onderhoud. We bieden u een programma aan ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Ook in Vlaanderen beweegt er ...