Erfgoedconsulent collecties

Functieomschrijving

De projectvereniging zuidwest vormt al 26 jaar de culturele verbinding tussen de 13 steden en gemeenten van de streek. De projectvereniging bouwt aan een culturele en creatieve regio. Omdat cultuur ontmoeting is, verbeelding, diversiteit, kwaliteit, ondernemen ... en vooral verbinding. Zuidwest omvat een deelwerking rond bovenlokale cultuurwerking, een cultureel-erfgoedcelwerking en de werking rond UiTPAS zuidwest. Als erfgoedconsulent ga je aan de slag in de cultureel-erfgoedcelwerking.

De erfgoedcel begeleidt de vele lokale kerkfabrieken, verenigingen, vrijwilligers, gemeentes en andere betrokkenen in de zorg, registratie en waardering van het roerend en immaterieel erfgoed in de streek. Aan de hand van concrete lokale begeleiding sensibiliseert en ondersteunt de erfgoedcel in de duurzame zorg voor dit erfgoed. Als consulent ondersteun je niet-professionele collectiebeheerders in de streek en neem je heel wat acties op die geformuleerd werden in het erfgoedbeleidsplan, onder strategische doelstelling 2. Je werkt samen met collega's en het erfgoednetwerk, en werkt richting samenwerking, registratie, collectiewaardering, afstemming en een regionale collectiesamenwerking. 

Als consulent opereer je binnen de erfgoedcel en wordt je aangestuurd door de coördinator erfgoed.

Taken

 • Je maakt deel uit van het zuidwest-team waar je binnen de erfgoedcel dag na dag bouwt aan de erfgoedcelwerking in Zuid-West-Vlaanderen. Als een teamspeler sleutel je mee aan de andere projecten van de erfgoedcel en de projectvereniging.
 • Je begeleidt en coördineert lokale groepen bij de registratie en/of waardering van  erfgoedcollecties. Je doet dit ter plekke, in samenwerking met lokale projectgroepen en met andere partners. Je neemt zowel intense trajecten op, als meer vrijblijvende begeleidingen:
  • Je coördineert en begeleidt planmatig registratie-acties zoals Goddelijke huisraad.
  • Je coacht lokale registratietrajecten.
  • Je initieert thematische zwerfgoed-acties.
 • Je neemt een eerstelijnsfunctie op. Je beantwoordt vragen, adviseert, biedt expertise, bundelt kennis en werkt zo ook aan een set duurzame ondersteuningsmaatregelen vanuit de erfgoedcel (bv. uitleenmateriaal, groepsaankoop, handleidingen, vormingen, good practises,...).
 • Je volgt het thema en de ontwikkelingen rond collectiezorg en collectiebeleid nauw op. Je onderhoudt nauwe contacten met o.a. musea en archieven uit de streek, heemkringen en andere erfgoedverenigingen, de provincie West-Vlaanderen, het erfgoeddepot Trezoor, landelijke dienstverleners, het bisdom, de IOED,...
 • Je coördineert de vormingsinitiatieven en uitleendienst.
 • In samenwerking met de collega’s van de erfgoedcel betrek je het thema en netwerk in de werking van de erfgoedcel. Je ondersteunt lokale spelers en de erfgoedcel in de uitwerking van hun projecten.
 • Je ondersteunt netwerken en overlegmomenten rond collecties en erfgoedzorg, en werkt nauw samen met Trezoor, het erfgoeddepot voor Zuid-West-Vlaanderen.
Functieprofiel
 • Je hebt minstens een bachelordiploma of een diploma hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld.
 • Je hebt een duidelijke erfgoedinteresse, eventueel gestaafd door een opleiding kunstgeschiedenis, archeologie, geschiedenis, restauratie en/of monumentenzorg,...
 • Je bent een harde werker, nauwgezet en gedreven.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je kan enthousiast communiceren met collega’s en vrijwilligers en weet een groep vrijwilligers van nabij betrokken te houden. Je bent empathisch en diplomatisch.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Ervaring met collectieregistratie, collectiezorg of met religieus erfgoed zijn absolute pluspunten.
 • Ervaring met projectwerking, publiekswerking en vrijwilligerswerking zijn pluspunten.
 • Je vindt je in de waarden die de erfgoedcel en haar team uitdragen.
Aanbod
 • Een contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.
 • Een boeiende en gevarieerde job binnen een flexibele werkomgeving, inclusief de mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Een werkplek in huis Leiedal, gedeeld met andere streekorganisaties. 
 • Een verloning volgens PC329, B1c, aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisativerzekering en een vergoeding woon-werkverkeer.
 • Relevante ervaring kan in aanmerking genomen worden.
Praktische informatie

Tot en met zondag 15 augustus 2021 aanvaarden we sollicitaties. Solliciteren doe je online.

Na selectie worden weerhouden kandidaten uitgenodigd naar een gesprek, gepland in de week van 13 september. Zijn er meer dan 10 geselecteerde kandidaten, dan wordt er een selectie voorzien op basis van een thuisopdracht. Die opdracht ontvangen de kandidaten op 19 augustus, en dienen ze in voor het eind van augustus.

Op basis van deze procedure wordt een wervingsreserve aangelegd.

Meer info

Praktische info

Titel
Erfgoedconsulent collecties
Werkgever
Projectvereniging zuidwest
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u voortaan in FARO’s gloednieuwe Erfgoedwijzer. Daarin wijst de ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...