Erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed

Functieomschrijving

Wil je meewerken aan een (inter)gemeentelijk onroerenderfgoedbeleid? Spreek je met kennis van zaken over bouwkundig erfgoed? Solliciteer dan vóór 31 maart 2023 voor deze uitdagende job met een divers takenpakket in een boeiende werkomgeving!

Wie zijn we?
WinAr werd in 2008 opgericht als een intergemeentelijke archeologische projectvereniging. In 2015 werd WinAr erkend als intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (of IOED). De deelnemende gemeenten van IOED WinAr zijn Bekkevoort, Haacht, Holsbeek, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo. Deze gemeenten zijn ook allemaal erkend als onroerenderfgoedgemeente.

In 2023-2024 zullen een aantal nieuwe gemeenten toetreden. Om dit inhoudelijk tot een goed einde te brengen, gaat de IOED voor de uitbreiding van de werking rond het gebouwde erfgoed op zoek naar een erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed m/v/x.

 • Je werkt mee aan de integratie van het onroerend erfgoed in het stedenbouwkundig beleid en geeft advies bij projecten.
 • Je werkt mee aan de juridische verankering van het niet beschermd erfgoed in gemeentelijke verordeningen, BGO’s, RUP’s, beeldkwaliteitsplannen, ...
 • Je monitort de inventarissen bouwkundig erfgoed en je werkt mee aan de aanvulling van de bestaande inventarissen.
 • Je neemt een ondersteunende rol op o.m. inzake (pre-)advisering bij vergunningsaanvragen.
 • Je ondersteunt het beheer van de monumenten.
 • Je ondersteunt en adviseert erfgoed van derden: je communiceert en geeft uitleg over het bestaande instrumentarium.
 • Je volgt projecten op die gebeuren in samenwerking met andere instanties en die gericht zijn op de ontsluiting van erfgoed.
 • Je ondersteunt mee de Open Monumentendag en andere sensibiliserende activiteiten.
 • Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen op vlak van monumentenzorg en zet deze om in de praktijk.
Functieprofiel

De kandidaat erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed beschikt over een masterdiploma met een verplichte bijkomende opleiding monumenten(- en landschaps)zorg of aantoonbare ervaring dienaangaande. Diverse vooropleidingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld master in de geschiedenis, in de architectuur, ...
  
Competenties

 • Je hebt kennis van de verscheidene instanties m.b.t. onroerend erfgoed
 • Je hebt kennis van de wet en regelgeving inzake onroerend erfgoed
 • Je hebt basiskennis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening in zijn algemeenheid
 • Je kan samen- maar ook zelfstandig werken in (inter)gemeentelijke context
 • Je neemt in gelijkaardige omstandigheden gelijkaardige standpunten in conform het IOED-beleidsplan en de visie van de gemeenten
 • Je hebt kennis van projectmanagement en je bent stressbestendig
 • Je bent creatief en je uit je via vlotte en overtuigende communicatie
 • Je denkt en werkt vak- en discipline-overschrijdend en analytisch
 • Je bezit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en collegialiteit, ook ten aanzien van externen
 • Je hebt een vlotte schrijfstijl en ook mondeling communiceren en presenteren doe je helder
 • Je hebt een goede kennis van PC-toepassingen en GIS-applicatie is een pluspunt.
 • Je hebt een Rijbewijs B en eigen vervoer
Aanbod
 • Een leuke, uitdagende job in fijne werkomgevingen en op diverse werkplekken in regio Oost-Brabant
 • Een contract van onbepaalde duur, indiensttreding mogelijk vanaf 1/6/2023
 • Een salaris volgens weddeschaal B4-5 (brutomaandwedde zonder indexering, vanaf 3.132,98 €, 3.259,66 € met indexering) met behoud van relevante anciënniteit
 • Mogelijkheid om te bevorderen naar A- niveau bij minstens 2 jaar niveauanciënniteit in niveau B, mits het slagen van een bevorderingsprocedure
 • Maaltijdcheques à 7 euro, 2de pensioen- pijler à 3%
 • Tussenkomst in hospitalisatieverzekering en verplaatsingskosten
Praktische informatie

De kandidatuurstelling (motivatie en CV) wordt voor 31/3/2023 aangetekend verstuurd naar de maatschappelijke zetel, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.

De selectieprocedure voor de erfgoedconsulent bestaat uit twee stadia. Het eerste deel bestaat uit een thuisproef (kennisvragen/casestudy) (50%). Enkel de eerste 10 kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijke gedeelte worden uitgenodigd voor de mondelinge proef. Een kandidaat is volledig geslaagd vanaf 60%. De rangschikking van de geslaagden wordt vastgelegd in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De kandidaten ontvangen telkens de uitnodiging en het resultaat via e-mail.

Indien je geïnteresseerd bent in de vacature, gelieve dan je CV en motivatiebrief te sturen naar: IOED WinAr
p.a. gemeentehuis Rotselaar Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.

De kandidaturen dienen schriftelijk ingediend ten laatste op 31/3/2023 (poststempel geldt als bewijs). De verantwoordelijkheid voor het volledig en tijdig indienen van het dossier ligt bij de kandidaat.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Tim Vanderbeken, coördinator IOED WinAr, tim.vanderbeken@winar.be of via 0473 - 96 48 80.
  

Praktische info

Titel
Erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed
Werkgever
WinAr
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Ook voor de (internationale) erfgoedsector brengt de klimaatverandering grote uitdagingen met zich mee. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ...
Collecties vormen het hart van een museum, archief of erfgoedbibliotheek. Maar welke accenten zijn van tel als het over collectiebeleid ...
De update van de ErfgoedApp bevat enkele verbeteringen en nieuwigheden die we in nauw overleg met onze creatieve community van ...