Doctoraatsonderzoeker: Serialiteit in Jeugdbladen in België, 1919-1949

Functieomschrijving

(ref. BAP-2024-19)

Het FWO-onderzoeksproject 'Prentjes voor de kleintjes. Visuele serialiteit in geïllustreerde kinderbladen in België, 1919-1949' is een samenwerking tussen KU Leuven, UGent en KBR. Als doctoraatsonderzoeker word je opgenomen in de Culturele Studies onderzoeksgroep van de Faculteit Letteren van KU Leuven en zal je ook verbonden zijn aan het COMICS team aan UGent. Je wordt ook lid van MDRN. Je zal aan de collectieve wetenschappelijke activiteiten van de verschillende groepen deelnemen. Je kan beperkt worden belast met onderwijsbegeleidende taken. Je zal ook helpen meedenken aan de digitalisering en de publieke ontsluiting van het corpus bij KBR binnen het Pop Heritage Lab.

Website van de eenheid

Tussen 1919 en 1949 kwam er een nieuwe golf van geïllustreerde massatijdschriften voor een publiek van steeds meer diverse lezers. Dit project onderzoekt de mutaties van de kinderbladen in België voor de naoorlogse boom van het striptijdschrift. Het tracht de intermediale diversiteit van deze publicaties te ontsluiten. Deze titels bevatten een hele hoop heterogene rubrieken van strips en feuilletonromans tot spelletjes en puzzels, knipselactiviteiten, lezersbrieven, foto’s, reclame, en allerlei vormen van tekst-beeldcombinaties.

Deze nieuwe visuele cultuur in drukvorm, gericht op kinderlezers, ligt aan de basis van de Belgische stripcultuur die later in de naoorlogse jaren zou opbloeien. Dit project mikt op het herontdekken van dit vergeten culturele erfgoed met het oog op drie doelstellingen: a) de materiële transformatie van Belgische kindertijdschriften tussen 1919 en 1949 in kaart brengen; b) de veranderende vormen van visuele serialiteit in deze tijdschriften analyseren; c) nagaan hoe deze tijdschriften lezersgemeenschappen vormgaven en interactie met een kinderpubliek bevorderden.

Dit onderzoeksproject omvat ook de grootschalige digitalisering van dit corpus van jeugdbladen in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR). Het corpus wordt via BelgicaPeriodicals toegankelijk gemaakt om een gemengde methode van close en distant reading mogelijk te maken.

Functieprofiel

We zoeken iemand met enthousiasme, creativiteit en motivatie, met een masterdiploma in een relevante discipline (zoals culturele studies, literatuurwetenschappen, kunstwetenschappen, geschiedenis, of gelijkaardige). Masterstudenten die hun diploma in juli zullen behalen worden ook aangemoedigd om te solliciteren.

Ideale kandidaten zijn al vertrouwd met of hebben een toenemende interesse voor onderzoeksvelden als periodical studies, intermedialiteit, populaire cultuur, comics studies of childhood studies. Een sterke academische schrijfvaardigheid is essentieel en een goede beheersing van het Nederlands en/of het Frans, naast het Engels, is een vereiste om het corpus te kunnen bestuderen.

Ervaring in de archiefsector, bibliotheken, of met digital humanities is niet essentieel maar is een pluspunt.

Aanbod

Een voltijdse positie van vier jaar als doctoraatsonderzoeker (afhankelijk van een positieve evaluatie na het eerste jaar). De startdatum van de positie is flexibel. 

Je wordt opgenomen in een diverse werkomgeving met partners van verschillende instellingen. Je krijgt een gedeelde kantoorruimte in Leuven, met een flexibel werkschema dat je de mogelijkheid biedt om gedeeltelijk thuis te werken. Je krijgt ook een gefaciliteerde toegang tot de relevante collecties bij KBR en wordt bijgestaan door het bibliotheekpersoneel. Er is financiering beschikbaar voor kosten gerelateerd aan het onderzoek (zoals reizen naar conferenties). Indien nodig kunnen taalcursussen worden aangeboden om vaardigheden die relevant zijn voor het project bij te schaven.

Culturele Studies onderzoeksgroep
COMICS (UGent)
Pop Heritage Lab (KBR)
MDRN

Praktische informatie

Gelieve alle onderstaande documenten te bezorgen via het online sollicitatieportaal:

  • Motivatiebrief (max. 3 pagina’s) waarin je je motivatie om een doctoraat te doen bespreekt en uitleg geeft over hoe je profiel en interesses met de doelstellingen van het project overeenstemmen
  • CV met transcripts en je masterdiploma
  • Een onderzoeksgebaseerde tekst van jouw hand (bv. je masterproef of een wetenschappelijk artikel)
  • Een referentiebrief

Tijdslijn

  • Deadline voor sollicitaties: 4 maart 2024
  • Aankondiging van selectie voor sollicitatiegesprekken: 8 maart 2024
  • Sollicitatiegesprekken: 20 maart 2024 (in Leuven of online)
  • Bekendmaking resultaten: 25 maart 2024 
  • Startdatum: flexibel, vóór 1 oktober 2024

Meer informatie is te verkrijgen bij Benoît Crucifix (benoit.crucifix@kuleuven.be) en Maaheen Ahmed (maaheen.ahmed@ugent.be).

KU Leuven wil een inclusieve, respectvolle en sociaal veilige gemeenschap zijn. Wij omarmen diversiteit tussen individuen en groepen als een meerwaarde. Open dialoog en verschillen in perspectief zijn noodzakelijk in een ambitieuze onderzoeks- en onderwijsomgeving. In ons streven naar gelijke kansen erkennen wij de gevolgen van historische ongelijkheden. Wij aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht, genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnische of nationale afkomst, huidskleur, levensbeschouwelijke overtuiging, neurodivergentie, arbeidshandicap, gezondheid, of socio-economische status. Bij vragen over toegankelijkheid of aangeboden ondersteuning helpen we je graag op dit e-mailadres.

Heb je een vraag over de online sollicitatieprocedure? Raadpleeg onze veelgestelde vragen of stuur een e-mail naar solliciteren@kuleuven.be.

Praktische info

Titel
Doctoraatsonderzoeker: Serialiteit in Jeugdbladen in België, 1919-1949
Werkgever
KU Leuven
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

In 2024 gaat FARO dienstbaar en trefzeker verder op de weg die we vorig jaar zijn ingeslagen met het beleidsplan ...
Sinds 6 november vindt u FARO op een steenworp afstand van station Brussel-Centraal, en vlakbij de Grote Markt. Hoe u ...
Ben jij tussen 12 en 26 jaar? En geïnteresseerd in wat musea en andere erfgoedorganisaties doen en tonen? Of weet ...