Directeur

Functieomschrijving

Het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) schrijft een vacature uit voor de functie van directeur (m/v/x). Het gaat om een voltijdse betrekking met aanvang rond de zomer van 2023.

Het AMVB is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend cultureel archief, ontstaan in 1977. Het ontvangt daarnaast ook subsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het AMVB verzekert de verwerving, het beheer, het onderzoek en de valorisatie van archieven en collecties van de Nederlandstalige Brusselse personaliteiten en erfgoedgemeenschappen.

Het AMVB realiseert met regelmaat initiatieven om de geschiedenis van deze gemeenschappen ruimer bekend te maken, via grotere tentoonstellingsprojecten gericht op een breder publiek zoals het Vélomuseum (2018) en Van Kabas tot Rugzak (2021).

Omschrijving van de functie: algemene leiding van het AMVB

Algemeen beheer

 • integraal en participatief leidinggeven, in overleg en medezeggenschap, met een open communicatie en in een positief werkklimaat
 • gestructureerd overleg met de medewerkers
 • voorbereiding van (de bepaling van) de beleidsstrategie door de RvB en vertaling ervan naar beleidsdoelstellingen
 • planning van de werking (actieplan, beleidsplan)
 • rapportering van de werking (jaarverslag, verslaggeving naar de bestuursorganen)
 • verantwoordelijk voor een hoge wetenschappelijke en professionele standaard van de werking
 • eindverantwoordelijkheid voor het inhoudelijk en zakelijk resultaat van de organisatie
 • verantwoordelijk voor (het aansturen van) de interne en externe communicatie
 • organisatie van de werking van de bestuursorganen (Raad van Bestuur en Algemene Vergadering), als centrale verbindingspersoon tussen de Raad van Bestuur, het personeel en het Wetenschappelijk Comité

Zakelijk beheer

 • verantwoordelijk voor de uitvoering van het financieel beleid (begroting, financieel jaarverslag, financiële commissie)
 • verantwoordelijk voor het uitvoeren van het personeelsbeleid inclusief plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
 • ondersteunen en uitvoeren van de personeelsbeslissingen genomen door de RvB, betreffende aanwerving en ontslag, opstellen en toepassen organogram, arbeidsreglement en dergelijke meer
 • organisatie van de fondsenwerving Netwerking
 • vertegenwoordiging van de organisatie in zijn lokaal, landelijk en internationaal netwerk
 • contacten met de erfgoedgemeenschappen, inclusief het afsluiten en opvolgen van samenwerkingsovereenkomsten
Functieprofiel

Kennis

 • masterdiploma of gelijkwaardige ervaring
 • inzicht in de geschiedenis, de instellingen, de politieke organisatie en het middenveld van Brussel en de rand
 • kennis inzake de diverse aspecten van erfgoedwerking, ook de digitale
 • uitstekende kennis van Nederlands, evenals een goede kennis van Engels en Frans.

Ervaring

 • ervaring met het aansturen van een organisatie of een team van medewerkers
 • ervaring met zakelijk beheer
 • grondige kennis van en ervaring met erfgoedwerking (verzamelen, behouden, onderzoeken, presenteren, participeren)

Technische vaardigheden (cognitief en praktijk)

 • organisatorische aanleg en managementkwaliteiten
 • communicatief sterk

Sociale vaardigheden

 • kan werken in teamverband als primus inter pares
 • vlot opererend binnen de Brusselse erfgoedgemeenschappen

Attitude

 • wetenschappelijke en professionele ingesteldheid
Aanbod
 • Een voltijds contract voor onbepaalde duur
 • Verloning volgens de barema’s van de erfgoedsector (P.C. 329.01)
 • Onze organisatie is gevestigd op 10 minuten loopafstand van het station Brussel Noord.
 • Gratis openbaar vervoer van en naar het werk
 • Fietsvergoeding
 • Glijdende werktijden
 • Een klein maar enthousiast team van 8 personeelsleden die open staan om samen steeds bij te leren
Praktische informatie

Kandidaturen (cv, kopie diploma en motivatiebrief) kunnen ingediend worden tot 20 februari 2023 bij Steph.Feremans@amvb.be.

De geselecteerde kandidaten worden voor een gesprek met een jury uitgenodigd in de daaropvolgende weken.

Praktische info

Titel
Directeur
Werkgever
AMVB
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Op 16 mei heten we u en de rest van de cultureel-erfgoedsector welkom in Lamot voor een Groot Onderhoud over ...
Collecties vormen het hart van een museum, archief of erfgoedbibliotheek. Maar welke accenten zijn van tel als het over collectiebeleid ...
Heeft u al nagedacht over hoe u uw Erfgoeddag-activiteit de komende maanden zal bekendmaken? T.e.m. 3 maart kunt u gepersonaliseerde ...