Digitaal expert

Functieomschrijving

Als digitaal expert maak je deel uit van het team bedrijfsvoering van het MSK, aangestuurd door de zakelijk coördinator. Het team bedrijfsvoering is o.a. verantwoordelijk voor het realiseren van de transversale beleidsdoelstellingen m.b.t. kennis en expertise, duurzaamheid, inclusie en digitalisering.

 • In deze functie ben je een digitale duizendpoot. Je bent creatief, je hebt zin om innoverend aan de slag te gaan en je pakt uitdagingen met veel passie aan. Als bruggenbouwer werk je team-overschrijdend en ben je heel flexibel.
 • Je werkt in nauw overleg met de afdelingshoofden van het museum een duurzame digitale visie en strategie (doelstellingen, actieplan, timing, milestones, prioriteiten) uit, die je in functie van de beleidsdoelstellingen en de noden (projectmatig) implementeert, periodiek evalueert en desgewenst actualiseert of bijstuurt. 
 • Hiertoe werk je gericht samen met de verschillende afdelingen van het MSK, die je vanuit jouw expertise adviseert, coacht en motiveert in het realiseren van hun digitale doelstellingen en procesoptimalisaties. Verder begeleid je hen doorheen hun digitale transitie en bied je hiertoe coördinatie en technische ondersteuning aan, steeds gestoeld op de organisatie-breed gedragen overkoepelende visie. 
 • Daarnaast ga je in overleg met structurele, ook externe, partners, breng je nieuwe ontwikkelingen, toepassingen en opportuniteiten (partnerschappen, subsidiestromen, …) in kaart en spreek je hiertoe je opgebouwde netwerk aan.
 • Tot slot vertegenwoordig je het MSK in overkoepelende overlegfora ter bijdrage aan de ontwikkeling van een MSK-overschrijdend digitaal discours.

Je werkt op verschillende domeinen:

Kennis-, informatie- en datamanagement

Visie- en beleidsontwikkeling en uitrol m.b.t. beheer, optimalisatie en ontwikkeling van kennis, data en informatie in functie van:

 • Duurzaam beheer, borging, archivering en conservering
 • Kwalitatieve en transparante (management)rapportering
 • Adequate inzet van digitale toepassingen inzake interne communicatie;
 • Efficiëntiewinst en procesoptimalisatie
  • Verbeteren of vernieuwen van digitale ondersteunende tools en hun gebruik
  • Competentieversterking bij medewerkers i.f.v. efficiënt en duurzaam gebruik van digitale tools.
 • Digitale ontsluiting, on- en off-site:
  • Stakeholdergericht open data beleid;
  • Optimalisatie van digitale kennisdragers en de toegankelijkheid ervan.

Digitaal beeldbeheer

Instrueren van de digitale beelddeskundige bij de ontwikkeling van het huidige en toekomstige beleid van het MSK ten aanzien van beeldmateriaal, beeldproductie en beeldbeheer, met het oog op een doelmatige, consistente en efficiënte uitvoering van de digitale beeldwerkzaamheden en -archivering. Dit betreft onder meer visieontwikkeling, beleid en uitrol m.b.t.

 • Metadatering van beeldarchief;
 • Duurzame bewaring van het beeldarchief;
 • Digitale toegankelijkheid van beeldmateriaal;
 • Opvolging van geldende auteursrechten.

Digitale collectie-ontsluiting

In nauwe samenwerking met de dataconservator, archivaris en bibliotheekmedewerkers van het MSK, instaan voor procesbegeleiding, technische ondersteuning en opvolging m.b.t.

 • Duurzaam registreren en digitaliseren van collectiestukken (kunstwerken, kunstwerkendossiers, fotomateriaal, bibliotheek, documentatie en archiefstukken);
 • Duurzaam registreren en digitaliseren van analoog materiaal (papieren archief,...-

Digitale optimalisatie en transitie

 • In kaart brengen, optimaliseren en onderhouden van de huidige digitale toepassingen en tools, de respectievelijke key-users en autorisatiecascades
 • Helikopterzicht houden op alle digitale toepassingen en hun functionaliteiten i.f.v. duurzame en structurele optimalisatie van het ecosysteembeheer.
 • Ondersteunen en mee ontwikkelen van visie m.b.t. digitalisering van programmatie, publieksbeleving en participatie.
 • Gebruik maken van je technische kennis van componenten en systeemarchitectuur di enodig zijn om een digitaal ecosysteem te helpen verwezenlijken (API's, integraties, metadata-mapping,...).

Projectmanagement (planning en aansturing)

 • Bovenstaande projecten worden in functie van prioriteiten over verschillende jaren heen uitgewerkt. 
 • Vertalen van de digitale strategie in concrete, welomschreven, functionele werkpakketten en trajecten, met bijhorend actieplan, timing, milestones en prioritering.
 • Aansturen, coachen en motiveren van de verschillende afdelingen van het MSK i.f.v. de realisatie van vooropgestelde doelstellingen, werkpakketten en trajecten.
 • I.s.m. de zakelijk coördinator, opmaken en beheren van het project- en structureel digitaliseringsbudget.
 • Projectrapportering, evaluatie en bijsturing.

Netwerken en (externe) partners:

 • Interne partners zoals: Directiecomité AGB, District09, Intern Gents Lerend Netwerk Digitaal Erfgoedbeleid, periodiek overleg digitale strategen AGB-musea, …
 • Externe partners, zoals: Departement Kunsten en Erfgoed Vlaamse Gemeenschap, meemoo, Musea van de Vlaamse Kunst Collectie, FARO, GhentCDH, VIAA, Packed, Musea en bewaarinstellingen buiten Vlaanderen, …
 • Private ontwikkelaars en applicatieverstrekkers.
Functieprofiel

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je hebt 2 jaar relevante professionele ervaring in projectleiding in één van volgende domeinen/thematieken: digtiaal datamanagement; informatiebeheer; business proces analyst in het ontwikkelen en herdenken van digitale processen en workflow; uitzetten, coördineren of implementeren van digitale strategische projecten.
 2. Bij start voldoe je aan de algemene voorwaarden.
Aanbod
 • Een voltijdse contractuele twerkstelling van bepaalde duur (contract voor 2 jaar) op A-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks startloon vanaf € 3.891 (2 jaar ervaring)
 • Een afwisselende job, met veel menselijk contact en heel wat eigen verantwoordelijkheden;
 • De kans om je loopbaan in handen te nemen en je talent verder te ontwikkelen;
 • Maaltijdcheques van €8 per gewerkte dag;
 • Ecocheques (€200 per jaar);
 • Een aantrekkelijke tweede pensioenpijler
 • Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een ferme fietsvergoeding 
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke verlofregeling: 35 verlofdagen;
 • 100den voordelen en kortingen via onze sociale dienst
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren;
 • De plaats van tewerkstelling is MSK, Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent.

We vullen deze vacature(s) in en leggen een wervingsreserve aan die 3 jaar geldig is. Deze kan gebruikt worden voor toekomstige vacatures.

Praktische informatie

Ben jij onze nieuwe digitaal expert? Schrijf je uiterlijk in op 02/10/2023 door op de knop 'Solliciteer nu' te klikken. Je sollicitatie is pas geldig als je alle onderstaande documenten aan je dossier hebt toegevoegd:

 • Een recent cv. Solliciteer je voor een job waar relevante werkervaring vereist is? Vermeld dan de exacte data van je tewerkstellingen en de functie-inhoud in je cv. Het moet duidelijk zijn dat je aan de ervaringsvereiste voldoet.
 • Een kopie van je diploma.

Wat zijn de selectiestappen?

 • Een eliminerend schriftelijk deel waarbij je kennisvragen, probleemsituaties, cases of proeven relevant voor de functie beantwoordt. Jet moet 50% behalen om te slagen en om toegelaten te worden tot het volgende selectieonderdeel. Indien je slaagt en indien je bij de 14 sterkste kandidaten bent, ga je door naar het volgende selectieonderdeel. Wanneer er minder dan 14 kandidaten zijn, wordt dit deel weggelaten.
 • Niet-eliminerende computergestuurde testen die relevant zijn voor het niveau en de inhoud van de functie. Deze worden aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek.
 • Een mondeling deel waarin je jouw motivatie brengt en een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases, ... Er kan gevraagd worden om voorafgaand aan het interview een case, presentatie of rollenspel voor te bereiden.
 • Bekijk zeker ook je spam. Soms komen onze uitnodigingen hier in terecht.

Welke competenties meten we in de selectieprocedure?

 • Klantgericht handelen
 • Resultaatgericht werken
 • Netwerken
 • Technische vaardigheden beheersen
 • Omgevingsbewust handelen
 • Organiseren
 • Coachen

Heb je nog vragen over deze vacature?

 • Over de functie-inhoud: neem contact op met: Vic Verhasselt, zakelijk coördinator (0473 49 32 95 - Vic.Verhasselt@stad.gent)
 • Over de procedure en arbeidsvoorwaarden: bel of mail naar Laure Caus (0470 21 36 15 - Laure.Caus@stad.gent), collega bij de Dienst Selectie en Mobiele Ploeg.
 • Andere vragen: onze dienst staat voor je klaar! Bel ons op 09 266 75 60 of mail naar jobs@gent.be.

Gent is voor iedereen!
Gent gaat voluit voor gelijke kansen en erkent de diverse samenleving waarin we leven. We selecteren kandidaten enkel op basis van hun competenties. Jouw uniekheid op basis van leeftijd, geslacht, genderidentiteit, etnische afkomst, geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit versterkt onze organisatie. Bekijk onze concrete acties.

Praktische info

E-mail
Titel
Digitaal expert
Werkgever
MSK Gent
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

De nieuwe, zomerse update van de ErfgoedApp bevat enkele verbeteringen en nieuwigheden die FARO in nauw overleg met onze creatieve ...
Dat is de vraag die we in het gloednieuwe dossier op de Erfgoedwijzer beantwoorden. We hebben zowel oog voor taal ...
Valt er u hier iets op? Goed gezien, hierboven staat een ander logo en er zijn ook andere kleuren. Gisteren ...