Curator (m-v-x)

Functieomschrijving

Als Stedelijk Museum voor Actuele Kunst is S.M.A.K. in Gent een ankerpunt binnen de beeldende kunst op nationaal en internationaal vlak. De kunstenaar, kwaliteit en een breed publiek staan centraal in ons denken en handelen. De uitgebreide kunstcollectie van S.M.A.K. en het wisselend tentoonstellingsprogramma zijn het middel bij uitstek om van het museum een inspirerende leer- en werkomgeving te maken.

Wil je de komende 3 jaar meegroeien met S.M.A.K. en het museum verder mee op de kaart zetten in het kunstenlandschap? Solliciteer dan voor:

Curator (m-v-x)
tijdelijk engagement voor 3 jaar – voltijds of 4/5

Verantwoordelijkheden:

 • Je bouwt een breed artistiek programma (tentoonstellingen, performances, lezingen en andere cross-disciplinaire activiteiten) uit in nauwe samenwerking met de artistiek directeur en de curatoren en assistent-curatoren in jouw team.
 • Je organiseert en co-organiseert tentoonstellingen met (inter)nationaal karakter die aansluiten bij de visie van het museum.
 • Je oefent hierbij de vereiste curatoriële taken uit, inclusief onderzoek, project management als het beheer van tentoonstellingsbudgetten.
 • Je schrijft en draagt inhoudelijk bij tot het tekstmateriaal dat tot de museale werking behoort (essays, zaalteksten, tekstuele bijdrages voor website en sociale media,...).
 • Je vertegenwoordigt het museum op conferenties en professionele bijeenkomsten, in jury’s of panelgesprekken, rekening houdend met de prioriteiten van het museum.
 • Je helpt mee een netwerk uit te bouwen binnen de museumwereld, met verzamelaars en bruikleengevers zowel in België als internationaal met als doel artistieke activiteiten en projecten binnen het museum op te zetten en gezamenlijke projecten te ontwikkelen.
 • Je werft subsidies voor tentoonstellingen en gaat op zoek naar alternatieve middelen om artistieke projecten gerealiseerd te krijgen.
Functieprofiel
 • Je behaalde minimaal een bachelordiploma én je combineert dit met minstens vijf jaar aantoonbare professionele ervaring als curator (opleidingen niet inbegrepen) waarbij je met internationale, hedendaagse kunstenaars en diverse bruikleengevers werkte.
 • Je hebt een gedegen kennis van de internationale ontwikkelingen in de hedendaagse kunst en kunstinstellingen.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en geschreven communicatievaardigheden in het Engels. Naast je moedertaal, spreek je minstens 2 andere talen. Je spreekt Nederlands of bent bereid het te leren.
 • Je bent geïnteresseerd in en kan (bij voorkeur) ervaring voorleggen inzake de realisatie van innovatieve tentoonstellingen en transdisciplinaire artistieke projecten.
 • Je hebt, naast de kunstgeschiedenis en -theorie, ook kennis van de actuele, breed maatschappelijke vraagstukken.
 • Je onderschrijft de waarden van diversiteit en inclusiviteit en kan jouw kennis en vaardigheden op dit vlak aantonen aan de hand van projecten die op deze waarden gesteund zijn.
 • Je beschikt over een professioneel netwerk en bent bereid dit verder te ontwikkelen ten behoeve van het museum en de vooropgezette projecten.
 • Je bent bereid je te verdiepen in de geschiedenis van S.M.A.K. en je te engageren voor de ontwikkeling van een toekomstgericht museum.
 • In lijn met jouw ervaring en persoonlijkheid heb je de competenties verworven van projectmatig werken, budgetbeheer en interdisciplinair samenwerken.
 • Je handelt integer, collegiaal en loyaal.
 • Je bent flexibel en bereid te werken buiten de kantooruren, indien nodig. Avond- of weekendwerk is inherent aan de job.
Aanbod

Een dynamische samenwerkingssfeer met een afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie in de job
Extralegale voordelen zoals maaltijd- en ecocheques, hospitalisatieverzekering en aanvullende vakantie. Voordelige aankooptarieven voor de bookshop en edities, een ICOM-lidmaatschap, enz.

Een correct loon conform de barema’s van lokale overheden (A-niveau) gekoppeld aan relevante anciënniteit

Ruime mogelijkheden in het combineren van formules in (gratis) woon-werkverkeer Indiensttreding op voltijdse basis. 4/5 is bespreekbaar.

Praktische informatie

Stuur je motivatiebrief en overzichtelijk beknopt CV uiterlijk tegen 6 juni 2022 naar vacatures@smak.be met duidelijke vermelding van de vacature waarvoor je solliciteert in het onderwerp van de mail. Het is een pluspunt als de profielvereisten duidelijk en overzichtelijk uit je sollicitatie af te leiden zijn.

Stuur een extra bijlage mee (max. één A4) met een projectportfolio:

 • Van artistieke projecten die je zelf hebt verwezenlijkt als curator en waaruit je engagement omtrent de waardes van diversiteit en inclusiviteit blijkt.

De geselecteerde kandidaten zullen een schriftelijke opdracht vooraf krijgen. Geslaagde kandidaten gaan door naar het selectie-interview

De selectie-interviews gaan door op 28 en 29 juni 2022

Voor meer uitleg over deze functie, contacteer Ann Hoste op ann.hoste@smak.be of +32.9.323.60.98

Praktische info

Titel
S.M.A.K.
Werkgever
Curator (m-v-x)
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...
De coronacrisis lijkt enigszins achter de rug maar toch merken veel cultuurorganisaties dat bezoekers en participanten nog steeds drempelvrees hebben ...