Cultuurconsulent

Functieomschrijving

De projectvereniging zuidwest is de culturele verbinding tussen de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen die samen de ambitie hebben om culturele ontwikkelingen te stimuleren die de mogelijkheden van elke afzonderlijke gemeente overstijgen, de culturele kwaliteit van de regio op te tillen en een eigen profiel te ontwikkelen op basis van de kenmerken van de regio en zo in te werken op het cultureel imago. Zuidwest is een partner in regionale en professionele samenwerking rond cultuur, cultureel erfgoed én UiTPAS en deelt met de steden en gemeenten de missie om in 2025 een regio te zijn waar intens wordt samengewerkt, over de grenzen van gemeenten en sectoren, met de bedoeling onze positie als culturele en creatieve regio te versterken en een toekomst te verzekeren voor bestaand en nieuw creatief talent.

Ter versterking van haar bovenlokale werking zoekt zuidwest een gedreven cultuurconsulent die samen met de collega’s en het culturele veld de uitdaging aangaat om die missie in praktijk te brengen. 

Taken

 • Je werkt mee aan de implementatie van onze beleidsnota en vertaalt doelstellingen in concrete acties.
 • Je zet hiervoor initiatieven op, coördineert en/of voert projecten uit binnen het kader van de beschikbare financiële middelen.
 • Je maakt anderen warm en begeestert om projecten mee te realiseren.
 • Je animeert als procesbegeleider stuur-en werkgroepen, stelt projectplannen op die hieruit voortvloeien en bewaakt de kwaliteit en de voortgang ervan.
 • Je bent het verbindend aanspreekpunt in het bovenlokale culturele veld, voelt de noden aan vanuit het veld en weet erop in te spelen.
 • Je stimuleert culturele actoren om zich samen met anderen in regionaal verband te vernetwerken.
 • Je zet initiatieven op die samenwerking tussen actoren op lange termijn faciliteren en verduurzamenen.
 • Je ontwikkelt transversale samenwerkingsverbanden en bouwt mee aan een netwerk van partners en stakeholders over verschillende culturele sectoren en beleidsdomeinen heen.
 • Je woont vergaderingen bij van externe werkgroepen, adviesraden ... en begeleidt bestaande samenwerkingen.
 • Je volgt relevante ontwikkelingen, trends en tendensen in de sector en deelt je kennis binnen de werking van zuidwest.
 • Je organiseert samen met de collega’s de eigen activiteiten van zuidwest  (bv. vormingsactiviteiten, cultuur- en erfgoedcafés, inspiratietrips,...)
Functieprofiel
 • Je hebt minstens een bachelordiploma of een diploma hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld.
 • Je hebt een gezonde algemene interesse in cultuur en de regio
 • Je werkt enthousiasmerend, diplomatisch en creatief.
 • Je werkt graag in team, maar kan ook zelfstandig projecten bedenken en uitvoeren.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een gezonde interesse in nieuwe media, frisse communicatie en open cultuurdata.
 • Je bent flexibel om ook occasioneel eens ‘s avonds of in het weekend te werken.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
Aanbod
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.
 • Een boeiende en gevarieerde job in een klein en dynamisch team.
 • Een flexibele werkomgeving incl. de mogelijkheid tot thuiswerk.
 • De kans om je bekwaamheden verder te ontwikkelen.
 • Een verloning die overeenstemt met de barema’s binnen PC 329, B1c aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en woon-werkverkeer (gratis indien openbaar vervoer)
 • Relevante ervaring kan in aanmerking genomen worden i.f.v. berekening van de anciënniteit. 
Praktische informatie

Tot en met zondag 15 augustus 2021 aanvaarden we sollicitaties. Solliciteren doe je online. Indien je sollicitatie wordt weerhouden dan ontvang je op 19 augustus een thuisopdracht, in te dienen uiterlijk op 31 augustus. Met de finaal geselecteerden gaan we het gesprek aan in de week van 13 september.

Op basis van deze procedure wordt een wervingsreserve aangelegd.

Meer info

Praktische info

Titel
Cultuurconsulent
Werkgever
Projectvereniging zuidwest
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...