Coördinator m/v/x

Functieomschrijving

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken is dé dienstverlenende organisatie van en voor erfgoedbibliotheken. Ze coördineert een expertisenetwerk waarin ontmoeting, open kennisdeling en samenwerking centraal staan. Ze versterkt de professionele en duurzame uitvoering van de verschillende erfgoedfuncties. Zo draagt de organisatie bij tot goed bewaard en vrij toegankelijk bibliothecair erfgoed dat elke burger in onze superdiverse samenleving plezier, kennis, inzicht en inspiratie verschaft.

De vaste ploeg van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken bestaat uit de coördinator en vier vaste medewerkers die elk expertise bezitten rond één van de domeinen waarop de Vlaamse Erfgoedbibliotheken actief is: analytische bibliografie (met belangrijke overkoepelende databanken zoals STCV), datamanagement (waarbinnen een opendata-traject loopt), collectiebeleid (met een aanbod rond o.a. waarderen, collectiebeleidsplanning, collectiebeschrijvingen en schaderegistratie) en de DBNL.

Daarnaast zijn er twee tijdelijke projectleiders: voor het handschriftenproject MMFC en het krantenregistratieproject Abraham 2020. Een tijdelijke medewerker databeheer zorgt voor extra technische ondersteuning.

Verder werkt de vzw met beroepsinlevingsstages voor de functie van assistent en projectmedewerker. In 2020 zijn er gemiddeld vijf stagiairs bij ons aan de slag.

De medewerkers werken zelfstandig aan projecten en initiatieven in een open, collegiale sfeer waarbij ruimte is voor feedback en uitwisseling. 

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken werd eind 2008 opgericht door zes grote erfgoedbibliotheken. De vzw wordt bestuurd door de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Daarin zetelen vertegenwoordigers van de stichtende leden en experten. De uitbreiding van de bestuursorganen met vertegenwoordigers van andere erfgoedbibliotheken staat gepland. Verder houdt de organisatie de vinger aan de pols bij haar erfgoedgemeenschap via de participatie van erfgoedbibliotheken in projecteams, klankbordgroepen en collegagroepen.

 • Als coördinator van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken geef je leiding aan een sterk en ambitieus team. Je vertrouwt op de aanwezige expertise en werkt samen met het team aan de realisatie van het beleidsplan 2019-2023. Je inspireert en stimuleert de medewerkers om dit op een kwaliteitsvolle manier te doen. Daarnaast weet je goed hoe de collega’s aan te sturen en de werking van de vzw wettelijk en financieel op te ondersteunen.
 • Je werkt aan de visie- en beleidsontwikkeling in nauw overleg met het bestuur en de vele erfgoedbibliotheken in Vlaanderen. Je denkt strategisch maar je bent evengoed voldoende pragmatisch en praktisch om zaken gerealiseerd te krijgen. Door jouw zakelijk inzicht weet je opportuniteiten te benutten om de organisatie verder uit te bouwen.
 • Als spil van de netwerkorganisatie beweeg je je vlot en met de nodige diplomatie binnen een breder netwerk. Je bouwt duurzame contacten verder uit in de Vlaamse bibliotheek- en cultureel-erfgoedsector maar ook daarbuiten. Je luistert naar de noden in het veld en weet diverse partners warm te maken voor nieuwe initiatieven die hieraan tegemoet komen. Samenwerking en een goede dienstverlening zijn belangrijk voor jou.
 • Samen met het bestuur ben je het gezicht van de vzw en geef je de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen een stem. Je waakt daarbij over een goede interne en externe communicatie.
Functieprofiel

Je hebt minstens:

 • een masterdiploma of gelijkwaardige bagage door ervaring;
 • 3 jaar leidinggevende ervaring;
 • kennis van de cultureel erfgoedsector en (erfgoed)bibliotheken.

Als ideale kandidaat bezit je deze competenties en vaardigheden (zie ook het functieprofiel):

 • strategisch handelen;
 • coördineren, plannen en organiseren;
 • leiding geven;
 • samenwerken en netwerken;
 • klant- en resultaatgerichtheid;
 • organisatiebetrokkenheid;
 • flexibiliteit;
 • analyse;
 • communicatie en diplomatie.

Het is een meerwaarde als je beschikt over één of meer van de onderstaande troeven:

 • ervaring met HR, communicatiemanagement en financieel beleid;
 • ervaring met subsidieaanvragen en fondsenwerving;
 • ervaring met de ontwikkeling van een digitale dienstverlening;
 • ervaring met projectmanagement.
Aanbod
 • Je ontvangt een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Je wordt verloond volgens het barema A1a van de overheid, aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en een sociaal abonnement voor woon-werkverkeer of een fietsvergoeding. 
 • Het arbeidscontract volgt het Paritair Comité 329, sociaal-culturele sector. 
 • Je werkt op een toffe en gunstig gelegen locatie vlakbij het station van Berchem.
Praktische informatie

Hoe solliciteren? 

 • Stuur vóór woensdag 30 september 2020 om 15 uur een uitgebreid curriculum vitae met de vermelding ‘coördinator VEB’ naar hrs.government@hudsonsolutions.com. Beschrijf in jouw mail wat jou aantrekt in de functie en wat je ons te bieden hebt. Op basis van de motivatie en het curriculum vitae maken we een eerste selectie. Geselecteerde kandidaten nodigen we uit voor een eerste gesprek per videoconferentie op maandag 19 oktober 2020. Wie hiervoor geslaagd is, mag deelnemen aan een tweede selectieproef met o.a. de presentatie van een thuisopdracht aan de jury in de week van 2 november. Kort daarna volgt nog een assessment. De data worden zo snel mogelijk meegedeeld.
 • Deze functie staat open voor iedereen. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken stimuleert gelijke kansen en diversiteit en werft aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, levensvisie of functiebeperking.
 • Indien je nog vragen hebt over deze vacature, kan je contact opnemen met de voorzitter van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken via mel.collier@kuleuven.be. Meer details over de functie vind je in het functieprofiel. Meer informatie over de Vlaamse Erfgoedbibliotheken lees je op vlaamse-erfgoedbibliotheken.be.

Praktische info

Titel
Coördinator m/v/x
Werkgever
vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Op erfgoedapp.be/tour vindt u sinds kort een handig overzicht van alle tours in de ErfgoedApp. Ging u al op verkenning?
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u voortaan in FARO’s gloednieuwe Erfgoedwijzer. Daarin wijst de ...