Coördinator Erfgoed Viersprong

Functieomschrijving

De projectvereniging Viersprong is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem. De projectvereniging richtte in 2011 de erfgoedcel op die zich inzet voor het cultureel erfgoed van de regio. In 2017 kwam daar een erkenning als ntergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) bij die werkt rond archeologie, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. De erfgoedcel en de IOED vormen samen Erfgoed Viersprong.

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een coördinator van Erfgoed Viersprong. De coördinator staat mee in voor de uitvoering van het cultureel-erfgoedconvenant van de erfgoedcel en staat in voor de beleidscoördinatie en onderlinge afstemming tussen beide deelwerkingen (erfgoedcel en IOED).

Kerntaken coördinator Erfgoed Viersprong

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het erfgoedbeleid:
  • Je waakt er over dat de missie en doelstellingen zoals bepaald in de convenanten met Vlaanderen, uitgevoerd worden.
  • Je coördineert de opmaak van jaarlijkse actieplannen en jaarverslagen i.s.m. het team.
  • Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van de beleidsplannen 2021-2026 i.s.m. het team en de stakeholders.
  • Je volgt de evoluties in het erfgoedbeleid op en vertaalt ze naar de lokale situatie.
 • Je volgt het financieel management van de organisatie op:
  • Je maakt jaarlijkse begrotingen op, conform de meerjarenbegroting.
  • Je staat in voor de tussentijdse opvolging van de beschikbare budgetten, contacten met de boekhouder en opmaak van het financieel jaarverslag.
 • Je staat in voor het zakelijk beheer en personeelsbeheer.
 • Je stuurt een klein team aan.
 • Je rapporteert over de werking aan de raad van bestuur van Erfgoed Viersprong.

Kerntaken cultureel-erfgoedwerking

 • Je bent verantwoordelijk voor het ondersteuningsbeleid van de cultureel-erfgoedcel i.s.m. de cultureel-erfgoedactoren:
  • Je bouwt expertise op rond inhoudelijke cultureel-erfgoedthema’s (bv. archivering, behoud en beheer, digitalisering, publiekswerking…) en deelt die met de stakeholders.
  • Je organiseert een vormingsaanbod voor het cultureel-erfgoedveld.
  • Je bent aanspreekpunt voor de cultureel-erfgoedspelers die een projectsubsidie aanvragen bij Erfgoed Viersprong en ondersteunt de aanvragers in het proces.
 • Je zet het immaterieel erfgoed in de regio op de kaart:
  • Je bouwt een visie uit rond het aanwezige immaterieel erfgoed in de regio en ondersteunt de cultureel-erfgoedactoren in het borgen van hun immaterieel erfgoed, zoals bv. Houtem Jaarmarkt.
 • Je bent verantwoordelijk voor de digitalisering van erfgoed en de heroriëntering van de digitale beeldbank www.erfgoedbanklandvanrode.be.
  • Je hebt de nodige expertise rond digitalisering van cultureel erfgoed en ondersteunt het cultureel-erfgoedveld hierin.
  • Je werkt een nieuwe strategie uit voor de regionale beeldbank www.erfgoedbanklandvanrode.be waarbij de data duurzaam bewaard worden in een databank en toegankelijk zijn via een publiekswebsite. Je zoekt hierbij naar samenwerking met andere partners.
 • Je coördineert inhoudelijke projecten.
  • Je werkt mee aan inhoudelijke projecten van de cultureel-erfgoedcel rond de zorg voor en ontsluiting van het erfgoed van de regio waarbij je instaat voor de inhoudelijke uitwerking, de contacten en samenwerking met projectpartners, het behalen van de vooropgestelde doelstellingen binnen het beschikbare budget en de projectcommunicatie.
 • Je neemt deel aan verschillende overlegstructuren op Vlaams, regionaal en lokaal niveau.
 • Je ondersteunt de algemene werking van de projectvereniging en staat in voor een aantal algemene administratieve taken die horen bij de dagelijkse werking.
Functieprofiel
 • Je bent ondernemend, neemt verantwoordelijkheid en initiatief.
 • Je kan conceptueel denken en een visie uitwerken.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent sterk in argumenteren, overtuigen en enthousiasmeren.
 • Je bent een teamplayer en kan zelfstandig werken in een klein team.
 • Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden i.k.v. vrijwilligerswerking.
 • Je bent vertrouwd met de werking van lokale overheden.
 • Je hebt affiniteit met erfgoed en hebt kennis van het erfgoedbeleid in Vlaanderen.
 • Je bent vertrouwd met de courante Office-programma’s.

Aanwervingsvoorwaarden

 • In het bezit zijn van een masterdiploma, bij voorkeur in een menswetenschappelijke richting.
 • Een aantal jaar ervaring in een beleidsmatige functie.
 • Beschikken over een rijbewijs B en een wagen.
 • Slagen in de selectieprocedure.
 • Bereid zijn tot sporadisch avond- en weekendwerk.
Aanbod
 • Een job met een grote mate van flexibiliteit, afwisseling en verantwoordelijkheid.
 • Een verloning op basis van de schalen van de lokale overheden niveau A1.
 • Verschillende extralegale voordelen: maaltijdcheques (6 euro), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en/of terugbetaling openbaar vervoer.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling.
 • Omniumverzekering en kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met de eigen wagen.
 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Plaats van tewerkstelling: Erfgoedhuis in Moortsele, Oosterzele.
 • Relevante anciënniteit wordt meegenomen tot maximaal 10 jaar.
 • Twee toffe collega’s.
Praktische informatie

Herken je jezelf in deze functie? Bezorg dan een cv, motivatiebrief en kopie van je hoogst behaalde diploma, ten laatste op vrijdag 8 juni 2018, 23.59 uur aan Erfgoed Viersprong, t.a.v. Bertrand Vrijens, voorzitter.

Bij meer dan 15 kandidaten gebeurt een preselectie op basis van cv en motivatiebrief. Er worden 15 kandidaten toegelaten op de schriftelijke proef die plaatsvindt op maandag 18 juni 2018 (9u – 12u) in Moortsele. Je krijgt hiervan bericht op dinsdag 12 juni.

De 7 best gerangschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een uitgebreid gesprek op woensdag 27 juni 2018. Je krijgt hiervan bericht op maandag 25 juni.

De jury maakt een rangorde op die wordt bekrachtigd door de raad van bestuur in de week van 2 juli 2018.

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met Ans Van de Cotte via info@4sprong.be of op het nummer 09 362 87 19.

Praktische info

Titel
Coördinator Erfgoed Viersprong
Werkgever
Projectvereniging Viersprong
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Ook in Vlaanderen beweegt er ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...