Coördinator beleid & HR

Functieomschrijving

Mooss zoekt een coördinator beleid & HR die in duo met de coördinator financiën, marketing en experiment de werking aanstuurt en de koers richting toekomst bepaalt. Ben jij de M/V/X die we zoeken?

De coördinator beleid en HR vormt samen met de coördinator financiën, marketing en experiment het managementteam van de organisatie. In duo stuur je Mooss aan en bepaal je de koers richting toekomst. Uiterlijk in juni 2019 neemt de eindverantwoordelijkheid volledig op. Je bewaakt de missie en visie van de organisatie, bent verantwoordelijk voor beleidsplanning en -opvolging, bepaalt doelstellingen en voorziet in antwoorden op uitdagingen op korte, middellange én lange termijn. Je werkt een gedragen personeelsbeleid uit, voorziet heldere procedures en een duidelijk kader voor interne communicatie. Om dit alles te kunnen waarmaken, geloof je volop in wat Mooss doet én in de sterkte en het potentieel van het team dat Mooss maakt. Je bent een ondernemer en leidersfiguur die gelooft in mensenwerk. Je wil samen met je collega’s Mooss verder uitbouwen. Met de nadruk op samen. Voor de buitenwereld ben je een enthousiasmerend aanspreekpunt voor zowel de organisatie als voor het bredere veld waar Mooss voor staat.

Functieprofiel

De coördinator beleid en HR heeft bij voorkeur een opleiding op masterniveau en een duurzame ervaring in de domeinen HR, management, cultuur, ... Ervaring in leidinggevende posities of ervaring in de sector strekt tot aanbeveling.

  • Je staat stevig in je schoenen en bent gedreven om mee deze organisatie te trekken.
  • Je kan flexibel inspelen op actualiteit.
  • Je weet wat een participatieve organisatiecultuur inhoudt en bent overtuigd van de meerwaarde ervan.
  • Je visie is onderbouwd, gedegen en beargumenteerd, maar niet heilig.
  • Trefwoorden als visie, empathie, communicatief, zelfzeker, participatief, leiderschap zijn je op het lijf geschreven.
  • En tot slot: Jij krijgt een vacature als deze wél in één A4tje…
Aanbod

Je wordt ingeschaald in de barema’s van Pc 329.01. Je krijgt ook onkostenvergoeding, een gsm-abonnement, een fiets en/of openbaar vervoerabonnement. Na 3 jaar dienst krijg je maaltijdcheques. Je kan gebruik maken van onze cambiokaarten en icom-kaart, krijgt een korting in het Café van Opek en er is een EngagezVousBudget voor bijscholingen ter beschikking. En we voorzien ook een ruime inwerkperiode (uiterlijk in juni 2019 neem je de eindverantwoordelijkheid voor de volledige organisatie op).

Praktische informatie

Laat ons in eerste instantie (tot zaterdag 4 augustus 2018) weten wie je bent, wat je kan en hoe je ons wil leiden, zodat we weten dat je over voldoende ervaring en talent beschikt om de uitdaging aan te gaan. Als je ons daarvan overtuigt, nodigen we je uit om te onderzoeken hoe je onze grote dromen mee waar wil maken. Zien we je als kandidaat zitten, dan voorzien we een snelle maar ernstige procedure met gesprek en assessment.

Neem contact op via vacature@mooss.org tot zaterdag 4 augustus 2018. (Te laat gezien? Waag alsnog je kans, je weet maar nooit). We plannen verkennende gesprekken tussen midden juli en 24 augustus. Op 31 augustus in de namiddag start de procedure, incl. extern assessment, om te achterhalen of we een duurzame match hebben.

Op 4 september voorzien we voor 2 of 3 kandidaten een gesprek met ons team. Aan het einde van de week erna maakt de raad van bestuur een keuze en kunnen we hopelijk snel van start gaan.

Hier vind je de volledige vacature.

Praktische info

Titel
Coördinator beleid & HR
Werkgever
Mooss
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
Kent u hem al, de nieuwe versie van de ErfgoedApp? Op basis van feedback van gebruikers en contentmakers werd de ...