Coördinator

Functieomschrijving

Erfgoedlabo Leuven is het netwerk van de professionele culturele erfgoedactoren. In dialoog met de brede erfgoedsector bundelen ze hun krachten door expertisedeling, overleg en samenwerking.

De werking vertaalt zich in vier ateliers: behouden en borgen, digitaal atelier, atelier collectiebeleid en atelier presenteren en programmeren. Het atelier vorming en opleiding is nog niet geactiveerd. Hier werken de leden structureel of projectmatig samen aan de belangrijkste thema’s. Participatie loopt als een rode draad door alle ateliers.

Alle leden van het Erfgoedlabo zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering en bepalen samen de koers van het Erfgoedlabo. De coördinator werkt in nauw overleg met de raad van bestuur, vooral de voorzitter, de trekkers van de ateliers en de partners in de algemene vergadering.

Functieomschrijving

 • Op een dynamische manier verantwoordelijk zijn voor de werking van het Erfgoedlabo.
 • Mee instaan voor visieontwikkeling, (beleids)coördinatie en financieel beheer van het Erfgoedlabo. Hiertoe behoort onder andere het mee helpen realiseren van een strategische meerjarenplanning, het opstellen en mee helpen realiseren van jaaractieplannen en het opvolgen van het budget.
 • Aanspreekpunt voor leden van het Erfgoedlabo, andere partners en actoren in het brede werkveld, hen informeren en ondersteunen.
 • Kansen voor samenwerking zoeken, samenwerking stimuleren tussen de verschillende partners en structurele contacten uitbreiden met andere erfgoedactoren.
 • Projectmanagement en coaching van gezamenlijke projecten en evenementen.
 • Voorbereiding en opvolging van subsidiedossiers.
 • Verzorgen van externe en interne communicatie.
 • Het Erfgoedlabo vertegenwoordigen en de belangen ervan op verschillende niveaus behartigen.
 • Het Erfgoedlabo op de kaart zetten in Vlaanderen en daarbuiten.
Functieprofiel
 • Netwerker en verbinder
 • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Voor de functie relevante werkervaring
 • Bij voorkeur kennis van het cultureel-erfgoedveld
 • Basiskennis van vzw-administratie
 • Zelfstandig, initiatiefrijk en resultaatgericht
 • Communicatievaardig
 • Teamspeler
 • Ondernemend, proactief en probleemoplossend
 • Praktisch, flexibel en grondig
Aanbod
 • Verloning conform de barema’s van de stad Leuven, aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en smartphone.
 • Aanstelling van onbepaalde duur met een evaluatie na een jaar.
 • Gevarieerde rol met veel verantwoordelijkheid.
 • Flexibele werkomgeving.
 • Voltijdse aanstelling.
Praktische informatie

Je sollicitatiebrief en cv kan je sturen via e-mail naar info@erfgoedlabo.be. Solliciteren kan tot 15 september 2020.
 
Voor meer informatie over de procedure en de functie kan je terecht bij Iris Steen, coördinator a.i., iris.steen@skynet.be, 0497 81 80 04.
  

Praktische info

Titel
Coördinator
Werkgever
Erfgoedlabo Leuven
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Op 10 en 11 december 2020 brengt 'Cultural Heritage for Mental Health 2' voor de tweede keer experten uit heel ...
Tijdens het Groot Onderhoud 2019 bogen maar liefst 400 deelnemers zich over het thema 'Meerstemmigheid en conflict'. De meest markante ...
In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.