Consultant Erfgoed & Gebiedsontwikkeling

Functieomschrijving

Als medewerker van het team cultuur, erfgoed, toerisme en gebiedsontwikkeling ben je actief betrokken bij o.a.:

 • Onderzoeks-, advies- en begeleidingsopdrachten waarin onroerend of cultureel erfgoed een hoofdrol speelt, vaak in relatie tot andere sectoren;
 • Het analyseren en doorontwikkelen van het erfgoedpotentieel binnen ruimtelijke of andere projecten;
 • Het ontwikkelen van strategische plannen van erfgoedsites of gebieden waarin erfgoed een (potentiële) meerwaarde heeft;
 • Visie- en strategieontwikkeling m.b.t. het onroerend of cultureel erfgoedbeleid van overheden en overheidsinstellingen (bv. musea) op diverse niveaus, ook internationaal;
 • Evaluatie en beleidsadvies m.b.t. bewaren, borgen en ontsluiten van erfgoed.
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan deze opdrachten door middel van o.a.:
 • Verzamelen en analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve data (literatuurstudie, interviews, bevragingen, …);
 • Samenwerking met de IDEA-collega’s en partnerbureaus (concept- of productontwikkelaars, ontwerpers, ruimtelijke planners, …);
 • Opmaak van heldere (deel)rapportages, vlotte presentaties en toelichtingen van de resultaten.
Functieprofiel
 • Je beschikt over expertise m.b.t. (on)roerend erfgoed in zijn ruimere context (bouwtechnische expertise is niet vereist);
 • Je hebt minstens 3 jaar relevante werkervaring;
 • Je hebt een sterke interesse in cultuur, kunst, toerisme, recreatie en vrije tijd, natuur, stedelijke en regionale ontwikkeling;
 • Je bent analytisch sterk;
 • Je bent vlot in communicatie (mondeling/schriftelijk);
 • Je kan je vinden in een multidisciplinaire en geïntegreerde benadering van projecten;
 • Je functioneert zowel zelfstandig als in team goed binnen een projectgedreven organisatie;
 • Nederlands is je moedertaal, met een goede beheersing van Frans/Engels;
 • Duidelijke troeven zijn ervaring met:
 • Concept, beheer en exploitatie van erfgoedsites (business cases, business modellen);
 • Cross-overs tussen erfgoed en andere sectoren (bv. cultuur, toerisme, natuur, economie, gebiedsontwikkeling, vastgoed, …);
 • Procesbegeleiding en participatieve trajecten, m.i.v. organisatie en begeleiding van workshops met diverse soorten stakeholders;
 • Erfgoed in een internationale context.
Aanbod
 • Een boeiende job met verantwoordelijkheid en veel afwisseling van projecten en klanten;
 • Mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling via externe opleidingen en on-the-job training;
 • Een competitief verloningspakket met extralegale voordelen;
 • Een stimulerende bedrijfscultuur en collega’s met verschillende achtergronden en nationaliteiten.
Praktische informatie

  Stuur jouw sollicitatiebrief en CV voor 1 maart 2020 naar Wouter Bervoets via wouter.bervoets@ideaconsult.be.

  Praktische info

  Titel
  Consultant Erfgoed & Gebiedsontwikkeling
  Werkgever
  IDEA Consult
  Uiterste inschrijvingsdatum

  Elders op FARO

  In een gloednieuw online dossier praten de FARO-medewerkers beginnende erfgoedwerkers bij over recente trends en verschuivingen.
  Deze versie van de ErfgoedApp werd ontwikkeld voor en met de steun van Museum Hof van Busleyden en Musea Brugge ...
  faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal