Collectiebeheerder / registrator (deskundige museum)

Functieomschrijving

Collectiebeheerder/ registrator (deskundige museum) voltijds contractueel B1-B2-B3

Het museum SteM te Sint-Niklaas is op zoek naar een goed opgeleide collectiebeheerder – registrator (deskundige museum). Als wetenschappelijk medewerker heb je een gevarieerd takenpakket. Je bent verantwoordelijk voor het collectiebeleid en -beheer, registreert alle gegevens van de museumobjecten in een geautomatiseerd collectieregistratiesysteem, coördineert de werking van de museumdepots, geeft advies over behoud en beheer van kunst en erfgoed aan particulieren en organisaties,…

Functieprofiel

Op dinsdag 24 september 2019 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling);
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling);
 • je bent van onberispelijk gedrag;
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur);
 • je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig diploma;
 • je slaagt voor de selectieproeven.
Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.

Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden is het mogelijk dat je een contract van onbepaalde duur wordt aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer;  
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan;
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio;
 • interessante verlofregeling;
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen;
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 2.486,38 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 2.887,51: EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve ( voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Praktische informatie

Je slaagt voor selectieproeven met volgend programma:

 • Een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken.
 • Praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools). Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.
 • Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 procent van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moet je gemiddeld 60 procent van de punten behalen.

Interesse?

Schrijf je in tot en met dinsdag 24 september 2019 op www.sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief t.a.v.  algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of mail naar vacatures@sint-niklaas.be.

Voor meer inlichtingen kan je terecht in de infobundel onderaan deze pagina of op de dienst HR, E vacatures@sint-niklaas.be of T  03 778 31 25. 

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens? Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

Download hier de infobundel + inschrijvingsformulier collectiebeheerder/registrator (deskundige museum)

Praktische info

Titel
Collectiebeheerder / registrator (deskundige museum)
Werkgever
Stad Sint-Niklaas
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Iedereen weet dat erfgoed het best gedijt als het 'ontsloten' of gebruikt wordt. Dat kan op verschillende manieren. Door er ...
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Staat het vinden van nieuwe invalshoeken of inspiratie voor uw erfgoedwerking op uw lijstje van goede voornemens? Dan hebben wij ...