Coach team kennis, technologie, erfgoed en toerisme (stroom Cultuur en Samenleving)

Functieomschrijving

Contractueel - bepaalde duur – voltijds – twee jaar met onmiddellijke indiensttreding

Binnen de stroom Cultuur en Samenleving zijn we voor het team kennis, technologie en erfgoed op zoek naar een nieuwe teamcoach. Het team zorgt voor het beheer en de ontsluiting van het onroerend en cultureel erfgoed, het beheer en de circulatie van de non-fictieafdeling in de bibliotheek, opvolging van de digitale ontwikkelingen en de programmatie van culturele evenementen in Dilbeek. Het team staat nog in de startblokken en zal zich in de komende maanden en jaren ontplooien tot een zelfsturend team volgens de socio-technische principes van het nieuwe werken.

Team kennis streeft naar educatie en ontplooiing van en samen met de doelgroep volwassenen:

1) door het onroerend erfgoed van de gemeente aan te bieden als infrastructuur voor bezoeken, maaldagen, uitbatingen, opendeurdagen en verhuur;
2) door kennis, erfgoed, technologie en expertise te delen en te werken rond erfgoed, bibliotheekwerking en het organiseren van vormingen, lezingen en voorstellingen;
3) door te zorgen voor optimale dienstverlening, klantvriendelijkheid en kwaliteitszorg;
4) via team-attitudes zoals gedrevenheid, pro-actieve houding, zelfontwikkeling en uitwisselen van expertise.

Het team bestaat uit dertien teamleden die samenwerken vanuit een gezamenlijk doel en/of een gezamenlijk resultaat. De teamcoach beïnvloedt de interactie in het team met als doelstelling het beter functioneren. Hij/zij motiveert, inspireert, stimuleert, stuurt bij, geeft ruimte om te ontwikkelen, behoudt helikopteroverzicht en haalt via een goed inlevingsvermogen het beste uit de teamleden.

De teamcoach coacht niet alleen het team bij de onderlinge samenwerking, maar ondersteunt ook op basis van vakinhoudelijke deskundigheid.

Taken
Op basis van inhoudelijke expertise rond kennis, technologie, erfgoed en toerisme

 • Team begeleiden naar een hoger niveau van functioneren
 • Gezamenlijke doelstelling, leer- en opleidingsbehoefte formuleren en bewaken
 • Team leren reflecteren over gezamenlijk handelen, afspraken maken
 • Werkcontext van het team voortdurend optimaliseren
 • Team leren gezamenlijk eigenaarschap te nemen over relaties in en buiten het team
 • Teamideeën omzetten in teamactie
 • Faciliteren van de planning en organisatie van het team
Functieprofiel

Competenties

 • Begeleiden van leerprocessen: het kunnen faciliteren en begeleiden van leerprocessen van het team binnen de organisatiecontext. De coach kan een krachtige leeromgeving scheppen en omgaan met diversiteit binnen het team.
 • De missie en visie van de stroom Vrije Tijd binnen de gemeente verhelderen voor het team.
 • Missie en visie van het team concretiseren, werkbaar maken en het team in staat stellen dit te bewaken, het resultaat afronden, evalueren en rapporteren.
 • In staat zijn een team te faciliteren en oplossingen aan te reiken waar nodig, met als doel het vergroten van zelfsturing van het team.

Beschikken over een rijbewijs B is een pluspunt.

Voorwaarden

 • Je beschikt over een diploma van ‘master’ of van universitair onderwijs of hoger onderwijs van twee cycli gelijkgesteld met universitair niveau.
 • Je hebt relevante ervaring.
 • Je slaagt voor een selectieprocedure.
Aanbod
 • Een contract van bepaalde duur, voltijdse tewerkstelling
 • Snelle indiensttreding
 • Een verloning volgens barema PC 329.01, loonschaal L1
 • Anciënniteit kan in aanmerking worden genomen
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, terugbetaling woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering.

Plaats van tewerkstelling: Bibliotheek De Wolfsput, D'Arconatistraat 1, 1700 Dilbeek

Praktische informatie

Interesse?
Bezorg je motivatiebrief, cv, kopie van het vereiste diploma en een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het strafregister (model 1) via mail aan Kathleen.Leys@dilbeek.be en dit uiterlijk op 31 januari 2018 (de ontvangstdatum van het e-mailbericht geldt als bewijs).

Bij vragen kan je contact opnemen met Kathleen Leys (02 451 69 31 of Kathleen.Leys@dilbeek.be).

Praktische info

Titel
Coach team kennis, technologie, erfgoed en toerisme (stroom Cultuur en Samenleving)
Werkgever
Gemeente Dilbeek
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

De Europese Commissie lanceert een oproep om deel te nemen aan de raadpleging over EU-financiering i.v.m. waarden en mobiliteit. De ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...