Archivaris-informatiebeheerder bij het Logistiek departement

Functieomschrijving

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek. Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus. Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit. Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

De archivaris-informatiebeheerder is verantwoordelijk voor het archief- en informatiebeheer volgens het beleidsplan en in lijn met de decretale en federale verplichtingen.
Je adviseert de diensten zodat de documenten op een goede, geordende en in toegankelijke staat worden beheerd, zowel op papier als digitaal.

Je stuurt de uitvoering aan van, houdt toezicht op en communiceert over de archieftaken (acquisitie, selectie, vernietiging en bewaring, ontsluiting en valorisatie), voor zowel digitaal als papieren archief.

Je bent een sleutelfiguur in de verhuisvoorbereiding van het papieren archief naar de Leopoldskazerne, afkomstig van zowel het archiefgebouw als de diensten. De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Functieprofiel

Wat je moet kennen, kunnen of hebben bij je indiensttreding:

 • je beschikt over een master in de geschiedenis of een masterdiploma aangevuld met een master na master Archivistiek - Erfgoedbeheer en hedendaags documentbeheer je kan werken met Officetoepassingen;
 • je kent de werking van het provinciebestuur;
 • je hebt kennis van klassements- en archiveringsmethodes (papier en digitaal);
 • je hebt kennis van maatregelen van digitale duurzaamheid;
 • je hebt kennis van relevante wet- en decreetgeving waaronder de archiefwet, het archiefdecreet, de openbaarheidswetgeving, het provinciedecreet, de federale en Vlaamse wetgeving hergebruik van overheidsinformatie, de privacy-en bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
 • je hebt kennis van archivistiek en hedendaags documentbeheer;
 • je hebt kennis van de hedendaagse geschiedenis en erfgoedbeheer;
 • je kan heel nauwkeurig werken;
 • je kan het wettelijk kader efficiënt vertalen naar pragmatische oplossingen.

Niet vereist, wel pluspunten:

 • ervaring in een openbaar bestuur;
 • ervaring met werken in een archiefdienst.

Wat je minstens moet aanleren na je indiensttreding:

 • interne softwaretoepassingen;
 • Filemaker Pro;
 • hef- en tiltechnieken;
 • kennis en opbouw van het provinciaal archief.
Aanbod

Het betreft een contractuele functie in voltijds verband van onbepaalde duur.

Indien de laureaat die aangesteld wordt een intern statutair personeelslid is, dan gebeurt de aanstelling in de functie met behoud van statuut.

Je wordt aangeworven in de graad van organisatiemedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3 170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,...
Praktische informatie

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test - donderdag 7 oktober 2021
 2. een mondelinge test - indien je geslaagd bent voor de praktijkgerichte schriftelijke test, word je uitgenodigd voor deze test - dinsdag 26 oktober 2021.

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden. Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, ...) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren? Deadline om te solliciteren is vrijdag 24 september 2021. Surf naar de vacaturewebsite van de provincie Oost-Vlaanderen, lees de volledige vacature en de bijlagen en solliciteer online

Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Remco Bruijnje, projectverantwoordelijke informatiebeheer, staat je graag te woord via mail: remco.bruijnje@oost-vlaanderen.be, telefoonnummer: 09 267 77 41 of GSM-nummer: 0477 99 50 05.
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij Thaïs Thys, medewerker HR, via personeel.teamC@oost-vlaanderen.be of telefoonnummer: 09 267 74 57.

Praktische info

Titel
Archivaris-informatiebeheerder bij het Logistiek departement
Werkgever
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange
Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...