Archivaris

Functieomschrijving

De ULB werft aan: voltijds archivaris, contract van bepaalde duur

 • In het kader van het EOS-project Pyramids and Progress: Belgian expansionism and the making of Egyptology, 1830-1952, werft de Université libre de Bruxelles (ULB) een archivaris aan voor een contract van bepaalde duur (1 jaar voltijds, mogelijkheid tot verlenging).
 • In dit project bestuderen historici van de hedendaagse geschiedenis en egyptologen van de Université libre de Bruxelles, de KU Leuven, de Universiteit Gent, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, en het Musée royal de Mariemont de ontwikkeling van de Belgische egyptologie als wetenschappelijke discipline, binnen de context van het industriële en politieke expansionisme dat nauw samenhangt met de ontwikkeling van het Koninkrijk België, vanaf het ontstaan tot de eerste helft van de 20e eeuw. Het project steunt op de studie van ongepubliceerde archieven die bewaard worden in talrijke instellingen, in België en daarbuiten.

Functie:
Als archivaris staat u mee in voor de selectie en het opmaken van een overzicht van de te bestuderen archieven in het kader van het onderzoeksproject Pyramids and Progress. Dit houdt onder meer in dat u de afzonderlijke archiefstukken correct identificeert, ordeningsplannen opstelt en toepast, en archiefstukken voorziet van de nodige vormelijke en inhoudelijke beschrijvingen voor de ontsluiting van de bestanden. Verder besteedt u aandacht aan de historische context en de verwervingsgeschiedenis van de archieven.

Missie:

 • Invoeren van metadata in het archiefbeheerssysteem, controle van en waken over de kwaliteit van de ingevoerde data en de interoperabiliteit met andere digitale systemen die in het kader van het onderzoeksproject worden gebruikt;
 • Opstellen van een digitaliseringsplan voor (een selectie) van de te bestuderen archieffondsen en toezien op een correcte implementatie;
 • Opstellen van een plan voor de preservatie en conservatie van de archieffondsen;
 • Bijstaan van de onderzoekers binnen het project in hun zoektocht naar informatie/documentatie;
 • Aansturen en begeleiden van technisch personeel.
Functieprofiel
 • U beschikt over een Masterdiploma Archivistiek: Erfgoedbeheer & Hedendaags Documentbeheer (of gelijkaardig);
 • Kandidaten met een diploma hoger dan vereist kunnen niet weerhouden worden;
 • U heeft aantoonbare ervaring met of kennis van het beheren en de digitalisatie van archieven.

Vereiste kennis en competenties:

 • U beheerst het Frans
 • Een goede kennis van het Nederlands en het Engels strekt tot de aanbeveling;
 • U heeft grondige kennis van de conventies voor metadata, ontologieën en gegevensinteroperabiliteit;
 • U kent de archiefstandaarden en internationale deontologische code voor archivarissen;
 • U heeft kennis van de relevante normen en standaarden inzake digitaal archiefbeheer;
 • U kent de relevante wetgeving en decreten m.b.t. openbaarheid, privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, auteursrecht, enz.;
 • U heeft kennis van conservatie- en restauratietechnieken voor archieven;
 • Gegevensintegratie: u legt verbanden tussen verschillende gegevens, ontwerpt alternatieven en trekt adequate conclusies.

Specifieke kennis en competenties
Kennis van de geschiedenis van België in de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw en/of de geschiedenis van de egyptologie strekt tot aanbeveling.

Gewenste kwaliteiten

 • U bent goed in probleemoplossend denken, kan autonoom werken, kan alternatieven voorstellen en oplossingen voorleggen;
 • U creëert en bevordert de teamspirit door uw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
Praktische informatie

Gelijkekansenbeleid:

 • Het aanwervingsbeleid van de ULB steunt op diversiteit en gelijke kansen
 • Kandidaten worden aangeworven op basis van hun competenties, ongeacht leeftijd, gender, sexuele oriëntatie, herkomst, nationaliteit, overtuiging, of functiebeperking.
 • Wenst u bepaalde aanpassingen aan de selectieprocedure omwille van een handicap, stoornis of ziekte? Geef dit aan in uw sollicitatiebrief, met vermelding van de nodige informatie die ons in staat zal stellen om de selectieprocedure en/of het interview aan te passen. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Solliciteren via: https://efficy.ulb.ac.be/EFFICY.DLL/guest?app=ULBRH&page=Publ.htm&kpubl=1065

Type contract: Bepaalde duur
Tewerkstellingspercentage: Voltijds
Campus: Solbosch
Online sinds: 27/06/2018
Uiterste datum voor sollicitatie: 19/07/2018
[Référence RC2018/06]

Praktische info

E-mail
Titel
Archivaris
Werkgever
Université libre de Bruxelles (ULB)
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Ook in Vlaanderen beweegt er ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...