Algemene leiding (v/x/m - voltijds)

Functieomschrijving

Vlaanderen en Brussel hebben een rijk kunstenveld met een sterke mondiale reputatie. Als steunpunt voor de professionele kunsten helpt Kunstenpunt iedereen die professioneel actief is in de kunsten - van individuele kunstenaar tot grote instelling - om zich goed geïnformeerd te oriënteren, om waardevolle netwerken uit te bouwen en om zich verder te ontwikkelen in hun professioneel traject in de kunsten. We houden de vinger aan de pols van wat leeft in het veld, duiken diep in urgente vraagstukken en maken plaats voor experiment en de ontwikkeling van nieuwe tools en werkmodellen. We scannen de internationale horizon en brengen Vlaanderen
naar de wereld, en omgekeerd.

Op korte termijn zoeken we een bevlogen algemene leiding, die samen met de ploeg van Kunstenpunt, heldere kaders tekent voor de toekomstige koers van de organisatie. Je hebt een klare kijk op het Vlaamse en Brusselse kunstenveld en je ziet de kracht van en dynamiek tussen de vele diverse spelers in dit veld? Je kan met je visie niet alleen de eigen ploeg, maar ook de sector en het beleid inspireren? Je begrijpt de unieke rol en het potentieel van een ondersteuner als Kunstenpunt en je ziet pistes om die meerwaarde verder te valoriseren? Je bent een coachend leider en spelverdeler die ruimte creëert voor medewerkers om hun rollen op te nemen binnen een duidelijke structuur met een scherpe visie? Dan ben jij mogelijk de v/x/m die we zoeken.

Over Kunstenpunt
Kunstenpunt bestaat uit een team van een 25-tal geëngageerde medewerkers die expertise steeds koppelen aan dienstbaarheid, verbinders met oog voor de gelaagdheid van het werkveld, zorgvuldige werkers met een kritische blik en een vleug humor. Kunstenpuntmedewerkers zijn ploegspelers, zowel binnen Kunstenpunt als in ons ruime netwerk aan partners.

Kunstenpunt bestaat sinds 2015 en bouwt verder op de grondslagen van de drie organisaties die het voorafgingen. De geïntegreerde werking kreeg afgelopen jaren meer en meer vorm en heeft zich recent vertaald in een hernieuwd organisatiemodel, waarin coachend en gedeeld leiderschap centraal staat en gezocht wordt naar maximale autonomie voor de medewerkers binnen heldere rollen en afspraken. Leidinggevenden zorgen voor een helder kader en voor de condities waarin elke medewerker zijn of haar rollen kan opnemen. Beslissingen en voorstellen voor verbetering worden op een zo laag mogelijk niveau geformuleerd. We werken vandaag verder aan een open feedbackcultuur en een wendbare structuur.

Lees hier het jaarverslag 2017 van Kunstenpunt.

Volgende verantwoordelijkheden behoren tot het pakket van de algemene leiding:

 • Je ontwikkelt de algemene visie en strategie van Kunstenpunt, in samenspraak met het team.
 • Je zorgt voor de mensen en de organisatie van Kunstenpunt.
 • Je onderhoudt een goede relatie met de Minister van Cultuur, diens kabinet en administratie.
 • Je bent het gezicht van de organisatie en aanspreekpunt voor de strategische partners in het culturele veld en de belendende beleidsdomeinen.
 • Je staat voor een zorgvuldig beheer van de publieke middelen.
 • Je verzorgt de relatie met de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.
Functieprofiel

Verwachte competenties van de algemene leiding en formele vereisten:

 • Je bent begeesterd door de kunsten, je ziet de kracht van en dynamiek tussen de vele diverse spelers en subsectoren en je hebt een visie op de rol van kunst in de samenleving.
 • Je kan een helikoptervisie omzetten in concrete sporen binnen de doelen van Kunstenpunt, in cocreatie met het hele team.
 • Je hebt expertise in het kunsten- en cultuurbeleid.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in coachend leiding geven, waaruit zorgzaamheid blijkt voor mensen en middelen.
 • Je hebt financieel-analytisch inzicht.
 • Je bent een teamspeler, gelooft in samenwerking en weet dat een individu maar kan scoren dankzij een sterk team.
 • Je bent een netwerker: verbinder van mensen, visies en doelen.
 • Je gelooft in een gezonde debatcultuur, schept ruimte voor kritische stemmen, maar steeds met respect en met aandacht voor diversiteit.
 • Je bent een sterke, heldere communicator. Je hebt een uitstekende kennis van Nederlands, Frans en Engels.
 • Je hebt een masterdiploma (of equivalent) of een gelijkwaardig niveau op basis van opgebouwde ervaring.
 • Je bent bereid om flexibel te werken en om, wanneer nodig, ‘s avonds en in het weekend te werken.

Kunstenpunt hecht belang aan het bevorderen van gelijke kansen. Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, gender, afkomst, handicap of nationaliteit. Mensen met een actieve kunstpraktijk worden gestimuleerd om te solliciteren.

Download hier meer achtergrondinformatie bij deze vacature - met een ruimere situering van de organisatie en visie van Kunstenpunt en verder omschreven rollen van de algemene leiding.

Aanbod

Indiensttreding uiterlijk op 1 januari 2019.

Kader van tewerkstelling
Kunstenpunt biedt een marktconform loon binnen het kader van PC 329.01 Kunstenpunt voorziet voor de algemene leiding een vaste aanstelling met een mandaat van vier jaar. Dat mandaat is éénmaal verlengbaar. Het kantoor ligt in het hart van Brussel, vlakbij het Centraal Station.

Praktische informatie

Interesse?
Mail jouw motivatie en een gedetailleerd CV naar vacaturealgemeneleiding@kunsten.be, samen met een korte visietekst over de rol van Kunstenpunt en jouw positie daarbinnen als algemene leiding.

Deadline voor aanmelden is 1 september 2018.

Op basis van een eerste selectie wordt tijdens de tweede week van september een gespreksronde georganiseerd. Kandidaten die na het eerste gesprek weerhouden worden, nemen indien nodig deel aan een assessment, waarin ze o.a. beoordeeld worden op hun leidinggevende kwaliteiten, analytisch denkvermogen en communicatieve vaardigheden.

De uiteindelijke selectie gebeurt op basis van een gesprek waarin motivatie en competenties centraal staan.

De nieuwe algemene leiding treedt in dienst uiterlijk op 1 januari 2019.

Vragen over Kunstenpunt of bij deze vacature kan je richten tot voorzitter Tom Auwers, te bereiken via een bericht aan vacaturealgemeneleiding@kunsten.be.

Praktische info

Titel
Algemene leiding (v/x/m - voltijds)
Werkgever
Kunstenpunt
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd. Ook in Vlaanderen beweegt er ...
Op 9 november nodigt FARO u van harte uit voor het jaarlijkse Groot Onderhoud. We bieden u een programma aan ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...