Algemeen directeur (m/v/x)

Functieomschrijving

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) is een wetenschappelijke instelling die afhangt van de federale Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid (www.belspo.be).

De KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek en verzamelt alle Belgische publicaties via het wettelijk depot. Ze bewaart, beheert, bestudeert en valoriseert een rijk cultureel en historisch erfgoed.

De KBR biedt een unieke ontdekkingservaring om toegang te krijgen tot uitzonderlijke kennis. Het geeft het publiek toegang tot informatie, faciliteert onderzoek en biedt culturele ervaringen. KBR brengt mensen en kennis bij elkaar en deelt haar erfgoed met de wereld.
Wie bij de KBR aan de slag gaat, neemt niet alleen een duik in het verleden maar werkt ook aan de toekomst.

Een volledige omschrijving van de opdrachten van de KBR is opgenomen in het koninklijk besluit van 19 juni 1837 tot oprichting van de Koninklijke Bibliotheek, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 15 februari 1923, 21 mei 1965, 8 april 2002 en 25 december 2016.

Meer informatie kan worden geraadpleegd op de website van de KBR: www.kbr.be

Doel van de job

Een strategische visie ontwikkelen voor de KBR  en de uitvoering coördineren van het strategisch plan en de operationele plannen teneinde de aan de KBR opgedragen opdrachten voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, en, bij te dragen aan het realiseren van de strategische visie en-doelstellingen van de POD Wetenschapsbeleid in zijn geheel. 

Praktische informatie

Solliciteren kan tot en met 23/05/2022 via de website van Selor.

Functiebeschrijving en selectieprocedure: zie de website van Selor.

Praktische info

Titel
Algemeen directeur (m/v/x)
Werkgever
KBR
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
De coronacrisis lijkt enigszins achter de rug maar toch merken veel cultuurorganisaties dat bezoekers en participanten nog steeds drempelvrees hebben ...