Algemeen directeur (m/v/x)

Functieomschrijving

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) is een wetenschappelijke instelling die afhangt van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid (www.belspo.be).

Het KMMA is een wereldcentrum voor onderzoek en de verspreiding van kennis inzake het verleden en heden van samenlevingen en natuurlijke milieus in Afrika met de nadruk op Midden-Afrika, om zo een beter begrip en meer interesse daaromtrent te creëren bij het grote publiek en de wetenschappelijke wereld en om door middel van samenwerkingsverbanden wezenlijk bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling ervan. De kernopdrachten van deze op Afrika gerichte instelling bestaan dus in het verwerven en het beheren van collecties, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en de valorisatie van de resultaten hiervan, het verspreiden van kennis en het presenteren aan het grote publiek van een keuze uit haar collecties. Het museum is een kenniscentrum over Afrika in een historische en hedendaagse globale context, met een focus op Midden-Afrika. Het toont unieke collecties. Het museum is een plaats van geheugen van een gedeeld koloniaal verleden en het positioneert zich als een dynamisch platform voor ontmoeting en dialoog met mensen van verschillende generaties en culturen.

Een volledige omschrijving van de opdrachten van het KMMA is opgenomen in het Koninklijk besluit van 18 mei 1928 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 10 maart 1952, 23 augustus 1960 en 8 april 2002.

Meer informatie kan worden geraadpleegd op de website van het KMMA: www.africamuseum.be

Doel van de job

Een strategische visie ontwikkelen voor het KMMA en de uitvoering coördineren van het strategisch plan en de operationele plannen teneinde de aan het KMMA opgedragen opdrachten voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, en, bij te dragen aan het realiseren van de strategische visie en-doelstellingen van de POD Wetenschapsbeleid in zijn geheel.

Praktische informatie

Solliciteren kan tot en met 23/05/2022 via de website van Selor.

Functiebeschrijving en selectieprocedure: zie de website van Selor.

Praktische info

Titel
Algemeen directeur (m/v/x)
Werkgever
KMMA
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...