Algemeen directeur (m/v/x)

Functieomschrijving

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) is een wetenschappelijke instelling die afhangt van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid (www.belspo.be).

Het KIK is een expertisecentrum voor het beheer en het behoud van erfgoed in België: kunst, gebouwen en betekenisvolle objecten uit ons verleden. Het KIK wijdt zich op interdisciplinaire wijze aan de inventarisatie van het Belgisch cultureel erfgoed, onder meer via de fototheek waarin dankzij het gezamenlijke werk van kunsthistorici, fotografen en documentalisten, al meer dan 800.000 hoge resolutiefoto’s en hun metadata beschikbaar zijn voor iedereen.

Via kunsthistorisch onderzoek, uitgevoerd door ervaren specialisten in de Belgische kunst draagt het KIK bij aan een continue kennisontwikkeling. De laboratoria van het KIK genieten internationale faam voor hun onderzoek naar de materialen en technieken gebruikt voor de creatie of behandeling van een kunstwerk, en naar hun verouderingskenmerken.

Deze analyses, bieden cruciale informatie over de eigenschappen van een kunstwerk of monument. Ze vormen de basis voor het bepalen van authenticiteit, ouderdom of een optimale conservatie-restauratiebehandeling. De conservatie-restauratieateliers van het KIK steunen op een decennialange ervaring in het onderzoek naar en de behandeling van meesterwerken uit het Belgische erfgoed.

Een volledige omschrijving van de opdrachten van het KIK is opgenomen in het besluit van de Regent van 24 juni 1948 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 17 augustus 1957, 31 december 1986, 8 april 2002, 24 juli 2008 en 4 maart 2012.

Meer informatie kan worden geraadpleegd op de website van het KIK: www.kikirpa.be

Doel van de job

Een strategische visie ontwikkelen voor het KIK en de uitvoering coördineren van het strategisch plan en de operationele plannen teneinde de aan het KIK opgedragen opdrachten voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, en, bij te dragen aan het realiseren van de strategische visie en-doelstellingen van de POD Wetenschapsbeleid in zijn geheel.  

Praktische informatie

Solliciteren kan tot en met 23/05/2022 via de website van Selor.

Functiebeschrijving en selectieprocedure: zie de website van Selor.

Praktische info

Titel
Algemeen directeur (m/v/x)
Werkgever
KIK
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Hebt u een vraag over uw dagelijkse erfgoedpraktijk? Het antwoord vindt u in FARO’s Erfgoedwijzer. Daarin wijzen we u de ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange