Algemeen directeur (m/v/x)

Functieomschrijving

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), een wetenschappelijke instelling die afhangt van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid (www.belspo.be), zijn een groep van Brusselse musea: het Jubelparkmuseum, het Muziekinstrumentenmuseum, de Musea van het Verre Oosten en de Hallepoort. Zij herbergen een van de grootste en meest verscheiden kunstcollecties van België. Het Jubelparkmuseum stelt een ruim aanbod van voorwerpen uit de vijf continenten voor. De collecties zijn in vier departementen opgedeeld: (1) Oudheid (2), Europese kunstnijverheden (3), Nationale archeologie en niet-Europese beschavingen (4) en Muziekinstrumenten.

In het kader van haar opdrachten is de KMKG belast met de verwerving en de conservering van kunstwerken en documenten van wetenschappelijk en museaal belang op het gebied van de prehistorie, de oudheid, de nationale archeologie, de niet-Europese beschavingen, de decoratieve, industriële en technische kunsten, de Europese etnologie en de muziekinstrumenten. Zij stelt haar collecties open voor het publiek door representatieve stukken van haar rijke collectie tentoon te stellen in musea en tijdelijke tentoonstellingen.    Door haar onderzoek en wetenschappelijke diensten is de KMKG een belangrijke speler in de wetenschappelijke wereld. 

Een volledige omschrijving van de opdrachten van de KMKG is opgenomen in het Koninklijk besluit van 8 augustus 1835 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 8 april 2002, 14 maart 2005 en 17 mei 2018.

Meer informatie kan worden geraadpleegd op de website van het de KMKG: www.kmkg-mrah.be

Doel van de job

Een strategische visie ontwikkelen voor de KMKG en de uitvoering coördineren van het strategisch plan en de operationele plannen teneinde de aan de KMKG opgedragen opdrachten voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren, en, bij te dragen aan het realiseren van de strategische visie en-doelstellingen van de POD Wetenschapsbeleid in zijn geheel.  

Praktische informatie

Solliciteren kan tot en met 23/05/2022 via de website van Selor.

Functiebeschrijving en selectieprocedure: zie de website van Selor.

Praktische info

Titel
Algemeen directeur (m/v/x)
Werkgever
KMKG
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Niemand kan naast de schrijnende beelden kijken van leed en vernieling in Oekraïne. De vraag die velen zich (terecht) stellen ...
Goed nieuws voor wie verantwoordelijk is voor de educatieve werking van een museum, archief, erfgoedbibliotheek of erfgoedcel, want via Erfgoedwijs.be ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. “The past is a strange