Adviseur (m/v/x) archieven en erfgoedbibliotheken

Functieomschrijving

FARO is op zoek naar een adviseur met een passie voor archieven en erfgoedbibliotheken.

Wie zijn we?
FARO is het steunpunt voor de cultureel-erfgoedsector.

 • We werken voor en met erfgoedwerkers uit archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen, organisaties die zich toespitsen op immaterieel erfgoed, landelijke dienstverlenende organisaties en musea. Ook beleidsmakers, gemeentelijke cultuur- en erfgoeddiensten zijn belangrijke doelgroepen.
 • Samen kunnen we meer: we brengen mensen en expertise doelbewust bijeen. We zetten actuele erfgoedvraagstukken op de agenda, organiseren praktijkgerichte erfgoedvormingen, geven advies en bieden begeleiding op maat. Met onze vakbibliotheek, het driemaandelijks tijdschrift faro en de goedgevulde website bieden we bijkomende informatie en verdieping.
 • We investeren in kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek en delen genereus visies, inzichten en praktijken uit buiten- en binnenland. 
 • Samen met de cultureel-erfgoedsector zetten we ons in om het cultureel erfgoed dat Vlaanderen en Brussel rijk is in de kijker te zetten. Zo coördineren we de jaarlijkse Erfgoeddag, volgen we het medialandschap op de voet en investeren we in de uitbouw van de ErfgoedApp. 

FARO huist in hartje Brussel, op loopafstand van de NMBS-stations Brussel-Centraal en Brussel-Zuid. Meer informatie over onze werking vind je op onze website faro.be

Even schetsen …
Er zijn in Vlaanderen en Brussel tientallen grote en kleinere archieven en bibliotheken die een rijk patrimonium aan documentair en bibliothecair erfgoed beheren (zie ook Erfgoedkaart.be). Honderden archivarissen en bibliothecarissen zetten zich dagelijks in om dit erfgoed te verzamelen, te bewaren en toegankelijk te maken voor zowel onderzoek en onderwijs als voor een ruim(er) publiek. Als steunpunt focust FARO specifiek op de cultureel-erfgoedwerking bij deze archieven en erfgoedbibliotheken. We ondersteunen en helpen de archivarissen en bibliothecarissen om de cultureel-erfgoedfuncties van de instelling waarin ze actief zijn professioneel verder te ontwikkelen. Daarbij zijn er weliswaar veel verschillen tussen archieven en erfgoedbibliotheken, maar toch ook veel gelijkenissen. Ze delen de uitdaging om de samenleving actief te betrekken bij hun werking en ook het gemeenschappelijk doel om het documentair en bibliothecair erfgoed duurzaam door te geven aan de volgende generaties. 

Als adviseur draag je bij aan de praktijkondersteuning en -ontwikkeling van de professionele erfgoedwerkers bij archieven en erfgoedbibliotheken. FARO zoekt een adviseur die hierin het verschil kan maken. We zoeken iemand die al wat professionele bagage heeft en snel kan schakelen om de uitdagingen aan te gaan. Je vertrekt daarbij niet van nul, want we hebben in de voorbije jaren al heel wat expertise opgebouwd. Je kan terugvallen op een ervaren team van adviseurs en managers bij FARO die je kunnen helpen en stimuleren. We doen er ook alles aan om je professionele ontwikkeling te bevorderen. Het is een hele uitdaging, maar het loont de moeite. Je krijgt ook veel waardering terug. 

Voel je je aangesproken? Lees dan verder wat we concreet van jou verwachten.

Wat zijn jouw opdrachten?

 • Je bent het aanspreekpunt voor de deelsector van archieven en erfgoedbibliotheken bij FARO:
  • je bent voor hen het eerstelijnscontact; 
  • je ontwikkelt een netwerk in deze deelsector en neemt deel aan externe overlegmomenten, werk- en collegagroepen en andere netwerkmomenten;
  • je volgt de professionele ontwikkelingen over deze deelsector op en informeert en publiceert hierover via onze kanalen (website, tijdschrift, publicaties).
 • Je organiseert en/of faciliteert praktijkgerichte vorming voor archieven en erfgoedbibliotheken, en speelt daarbij actief in op hun kennisnoden. 
 • Je adviseert en begeleidt deze organisaties i.s.m. je collega-adviseurs.
 • Je ontwikkelt kennis over erfgoedwerking en -beheer bij archieven en erfgoedbibliotheken en deelt die kennis met hen. Je draagt bij aan ons kennisplatform Erfgoedwijzer. 
 • Je exploreert nieuwe uitdagingen voor archieven en erfgoedbibliotheken en speelt daarbij in op actuele ontwikkelingen. Je kijkt daarbij ook naar wat er in het buitenland gebeurt. (Je kan dus al eens reizen.)
 • Je werkt samen in een team van adviseurs, managers en onderzoekers bij FARO (Je staat er dus niet alleen voor):
  • je neemt deel aan intern beleidsoverleg over de deelsectoren;
  • je participeert in relevante interne werkgroepen;
  • je draagt bij aan de interne planning, evaluatie en rapportering.
Functieprofiel

Welke kennis en inzichten verwachten we van jou?

 • Je hebt een grondig inzicht in de werking van archieven en erfgoedbibliotheken.
 • Je hebt een ruim inzicht in de strategische uitdagingen voor archieven en erfgoedbibliotheken, meer bepaald op het vlak van het digitaal beleid en de informatievoorziening. 
 • Je hebt een goed inzicht in de voor deze deelsector relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld m.b.t. auteursrecht, privacy of opendatabeleid.
 • Je hebt een inzicht in het cultureel-erfgoedveld en -beleid in Vlaanderen.

Belangrijke kanttekening: wij verwachten geen expertise over de conservatie of restauratie van documentair, papieren erfgoed of het beheer van een erfgoeddepot. Bij FARO werken adviseurs behoud en beheer die deze expertise ontwikkelen. 

Met welke vereisten moet je rekening houden?

 • Je beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur in een richting humane wetenschappen.
 • Een bijkomende opleiding in archief-, informatie-, of bibliotheekwetenschap is een pluspunt.
 • Je hebt aantoonbaar minimum 5 jaar ervaring in het domein van archieven en/of erfgoedbibliotheken. 
 • Je bent een netwerker, je legt vlot contacten en kan die warm houden.
 • Je communiceert goed en je kan voor een groep spreken.
 • Je hebt een goede kennis van het Engels en een basiskennis van het Frans.
 • Je bent een teamspeler die oplossingsgericht denkt en autonoom kan werken.
Aanbod
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur. Deeltijds werken is mogelijk, in onderling overleg.
 • Wedde, eindejaarspremie (13e maand) en vakantiegeld op basis van loonschaal L1 van het paritair comité 329.01. Relevante ervaring zal tot maximaal 10 jaar worden meegerekend in de anciënniteitsschaal (maximale voltijdse bruto maandwedde van 3.079€ tot max. 3.788€ bij 10 jaar anciënniteit). 
 • Maaltijdcheques (8 euro), groepsverzekering (pensioensparen), gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en maximaal 35 dagen vakantie na 1 jaar bij voltijdse tewerkstelling.
 • Je kan telewerken en je ontvangt een laptop van FARO, een maandelijkse forfaitaire vergoeding voor internet en een bureauvergoeding.
 • FARO zet sterk in op bijkomende opleidingen en het verder ontwikkelen van de competenties en vaardigheden van onze medewerkers. Dankzij Europese steun (Erasmus+) kan je ook in het buitenland nieuwe kennis en inzichten vergaren. Bij aanvang van je tewerkstelling stellen we een functieprofiel en een persoonlijk ontwikkelingsplan op. 
Praktische informatie

Solliciteren kan tot uiterlijk 15 december 2020.

Bezorg ons je cv met een beschrijving van je opgebouwde ervaring. We verwachten ook een brief van max. 2 pagina’s. In deze brief geef je toelichting bij je persoonlijke motivatie en beschrijf je ook bondig wat je eerste stappen of plannen zouden zijn als je bij FARO als adviseur aan de slag zou gaan. 

Als je brief en cv ons overtuigt en beantwoordt aan de vereisten, dan nodigen we je uit op een eerste selectiegesprek met de jury, dat eind januari zal plaatsvinden. Als je niet weerhouden wordt na de screening van de brieven en cv’s, dan ontvang je daarover zo snel mogelijk bericht.

De aanwerving is voorzien vanaf ten vroegste 1 maart 2021.

Meer informatie over de inhoud van de functie kan je bekomen bij Olga Van Oost of Jeroen Walterus.

Graag ontvangen we je cv en je sollicitatiebrief ter attentie van Olga Van Oost, algemeen directeur.  Stuur je brief en cv uitsluitend via e-mail naar: jobs@faro.be
Je ontvangt een bevestiging van je ingediende kandidatuur.

FARO respecteert je privacy. Je persoonlijke gegevens als sollicitant worden door ons enkel gebruikt in het kader van deze sollicitatie. Ze worden niet bijgehouden of doorgegeven. 

Praktische info

E-mail
Titel
Adviseur (m/v/x) archieven en erfgoedbibliotheken
Werkgever
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Op erfgoedapp.be/tour vindt u sinds kort een handig overzicht van alle tours in de ErfgoedApp. Ging u al op verkenning?
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal