Administratief medewerker publiekswerking Kasteel van Gaasbeek

Functieomschrijving

Je staat zowel collega’s als externe klanten bij via het verlenen van administratief ondersteunende diensten. Je ondersteunt de organisatie en coördinatie van de publiekswerking van het Kasteel van Gaasbeek: evenementen, planning rondleidingen, ateliers, zaalverhuur, communicatie, opvolgen van reserveringen en annuleringen van school- en gezinsbezoeken en gidsen, verjaardagsfeestjes … Je werkt nauw samen met de publiekswerker. Je boekt vergaderingen in, beantwoordt telefoons en bent de back-up voor algemene administratieve taken om bij te dragen tot een vlotte, efficiënte administratieve werking van het kasteel.

Hou je van initiatief nemen? Ben je verantwoordelijk, klantgericht en een nauwkeurige werker? Dan is deze job misschien iets voor jou!

Functieprofiel

Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarde(n):

1) Je hebt een secundair diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau C binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier.

 • Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen.
 • Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hogervermelde vereiste diploma.Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Charlotte Vanfleteren, charlotte.vanfleteren@vlaanderen.be en 02 553 15 94).

Aanbod
 • Je krijgt een voltijds contract van bepaalde duur (tot 31/08/2020).
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van medewerker (rang C1, salarisschaal C111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 1.988,54 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index en tewerkstellingspercentage 100%), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je eerste zes maanden vormen een inwerkperiode.
Praktische informatie

Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be
De werkplek

Departement Cultuur, Jeugd en Media, Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek

Op www.werkenvoorvlaanderen.be en in het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Solliciteer hier.

Praktische info

Titel
Administratief medewerker publiekswerking Kasteel van Gaasbeek
Werkgever
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

De afgelopen maanden presenteerden verschillende organisaties hun nieuwe multimediale tour in de ErfgoedApp. Benieuwd om te ontdekken welke dat zijn?
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...
In de gloednieuwe toolbox 'Erfgoed waarderen' verzamelen we voor u alle informatie die u nodig heeft om een waardering tot ...