35% praktijkassistent lerarenopleiding - kunstwetenschappen en erfgoedstudies

Functieomschrijving

Assisterend Academisch Personeel - 35% - Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen - Didactiek en lerarenopleiding + kunstwetenschappen en erfgoedstudies

De Vrije Universiteit Brussel is al 40 jaar een hoofdrolspeler in het Vlaamse hoger onderwijslandschap. De universiteit telt 12.000 studenten en samen met haar ziekenhuis UZ Brussel stelt ze meer dan 6000 mensen tewerk. De Vrije Universiteit Brussel is de grootste Nederlandstalige werkgever in de hoofdstad.

De Vrije Universiteit Brussel grondt haar onderwijs en onderzoek op het beginsel van Vrij onderzoek ten bate van de vooruitgang van de mensheid. Dit houdt de verwerping in van elk louter gezagsargument en de waarborg van vrije oordeelsvorming, nodig voor de maatschappelijke inschakeling van dit basisbeginsel.

De Universiteit is autonoom en wordt democratisch beheerd. Dit houdt de waarborg in van de uitoefening van de fundamentele vrijheden binnen de Universiteit, alsmede het recht van de Universitaire Gemeenschap om deel te nemen aan de besluitvorming in het beleid van de Universiteit en de controle hierop.

Tot de zending van de Universiteit behoren:

 • het ontwikkelen, het overbrengen en het toepassen van een hoogstaand academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, vrij van elk vooroordeel;
 • de maatschappelijke inschakeling hiervan in een geest van sociale bewogenheid;
 • de kritische vorming van iedereen in het licht van de in de gemeenschap te dragen verantwoordelijkheid.

Vakgroep: IDLO
Vakgebied: Didactiek en lerarenopleiding + kunstwetenschappen en erfgoedstudies

Onderwijs:

 • Ondersteuning van het verantwoordelijk ZAP-lid voor de leerlijn Vakdidactiek in het curriculum van de educatieve masters;
 • Organisatie en ondersteuning van de WPO’s (practica) bij de vakdidactiek kunstwetenschappen en erfgoedstudies op de vier campussen van de lerarenopleiding (Etterbeek, Anderlecht, Leuven en Diest);
 • Organisatie en begeleiding van de vakstages;
 • Ondersteuning bij wetenschappelijk onderzoek in het domein van de lerarenopleiding/onderwijs.

Overige:

 • Deelname aan en opname van beleidsverantwoordelijkheden in de opleiding.
 • Het uitbouwen en onderhouden van netwerken met het werkveld.
 • Deelname aan en ondersteuning van activiteiten ifv het onderwijs (infodagen, SID-ins, rekruteringsactiviteiten, etc.).
 • Organisatie van en ondersteuning bij het uitwerken van verschillende professionaliseringsactiviteiten voor leerkrachten.

Vragen over inhoud?
Contacteer Nadine Engels op 02 614 87 62 of via Nadine.engels@vub.be

Functieprofiel

Diploma: universitair diploma van de 2de cyclus (Master of licentiaat) in het domein van de kunstwetenschappen en erfgoedstudies en diploma van leraar (aggregaat of specifieke lerarenopleiding).

Specifieke kennis:

 • Deskundig in lerarenopleiding en vakdidactiek kunstwetenschappen en erfgoedstudies
 • Goede kennis van het Nederlands (C1)
 • Onderwijservaring in het secundair, hoger of volwassenenonderwijs is een vereiste

Gedragsgerelateerde competenties:

 • Enthousiast en gemotiveerd
 • Resultaat-, oplossingsgericht en precies kunnen werken
 • Sterke organisatorische vaardigheden
 • Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Goed kunnen werken in teamverband
 • Sterk in netwerken

Van de kandidaat wordt verwacht de onderwijsvisie van de universiteit te onderschrijven (integrale tekst te raadplegen op de website van de universiteit).

Vrouwelijke kandidaten worden in het bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Leden van het academisch personeel die als titularis belast zijn met een onderwijsopdracht moeten de vereiste kennis van de onderwijstaal van desbetreffende opleidingsonderdelen kunnen aantonen. Voorbeeld: wanneer een opleidingsonderdeel in het Engels onderwezen wordt dient de kandidaat te beschikken over het vereiste kwalificatiegetuigschrift.

Aanbod

Als werknemer van de Vrije Universiteit Brussel beweeg je je dagelijks in een dynamische, diverse en veeltalige omgeving. Onze campussen zijn allebei gelegen in het midden van een groene oase aan de rand van het centrum van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Dat centrum, met al zijn mogelijkheden, bereik je met het openbaar vervoer in minder dan een halfuur.

In functie van je ervaring en je academische merites ontvang je een salaris in een van de barema’s die door de overheid worden vastgelegd. Standaard hoort daar een hospitalisatieverzekering en het kosteloos gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij. Fiets je liever naar je werk, dan staat daar ook een vergoeding tegenover. Op beide campussen staan uitgebreide sportaccommodaties tot je beschikking en een kinderdagverblijf bevindt zich op wandelafstand.

Meer info vind je op de www.vub.ac.be onder de rubriek ‘toekomstige werknemers’.

Voorziene startdatum: 01.10.2019
Looptijd/duur contract: 1 jaar (hernieuwbaar)
Inwachtingstermijn: 22/4/2019
Solliciteren kan uitsluitend ONLINE (via de website van de VUB)

Praktische informatie

De kandidaatstelling bevat ten minste volgende bijlagen:

 • een beknopt CV;
 • het academisch dossier met alle relevante elementen;
 • visie op onderwijs & onderzoek en vermelding van de vijf belangrijkste publicaties (voor postdoc functies);
 • een bondige motivering van de kandidaatstelling met inbegrip van een toelichting over de uitbouw van het toekomstig onderzoek;
 • diploma’s.

Solliciteer online voor 22 april 2019

Meer informatie: Bel Eva Van Moer op het nummer 02 629 20 63.

Praktische info

Titel
35% praktijkassistent lerarenopleiding - kunstwetenschappen en erfgoedstudies
Werkgever
Vrije Universiteit Brussel
Uiterste inschrijvingsdatum

Elders op FARO

Erfgoeddag, op zondag 28 april, stevent af op een recordeditie. Het aanbod? 950 gratis activiteiten rond en met ambachten en ...
faro | tijdschrift over cultureel erfgoed is het tijdschrift van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw. faro verschijnt viermaal
Of u nu actief bent in de cultureel-erfgoedsector of in aanverwante sectoren, vanuit wetenschappelijk oogpunt of gewoon vanuit interesse onderzoek ...