Erkenning en subsidiëring

Het Cultureel-erfgoeddecreet van 2012 werd vervangen door het Cultureel-erfgoeddecreet van 24 februari 2017.

De erkenning van een collectiebeherende organisatie gebeurt via het behalen van een kwaliteitslabel. Deze erkenning is losgekoppeld van subsidies en geeft aan welke musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken aan minimale kwaliteitscriteria voldoen. De erkenning vormt de voorwaarde om een indeling op Vlaams of regionaal niveau aan te vragen voor een werkingssubsidie.

Meer informatie over de procedure voor het behalen van een kwaliteitslabel staat op de website van het Departement CJM. Daar staat ook het Register van erkende organisaties.

Het Departement CJM subsidieert cultureelerfgoedorganisaties, cultureelerfgoedconvenants (Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden) en cultureelerfgoedprojecten. Daarnaast zijn er ook subsidies voor het uitvoeren van een fysische ingreep op een beschermd voorwerp/beschermde verzameling (topstuk). Een volledig overzicht van de subsidies staat op de website van het Departement CJM.