Erkenning en subsidiëring

Erkenning collectiebeherende organisaties (musea, culturele archieven en erfgoedbibliotheken)

  • De erkenning van een collectiebeherende organisatie gebeurt op basis van het Cultureelerfgoedecreet (2017), via het kwaliteitslabel.
  • Deze erkenning is losgekoppeld van subsidies en geeft aan welke musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken aan minimale kwaliteitscriteria voldoen.
  • De erkenning vormt de voorwaarde om een indeling op Vlaams of regionaal niveau aan te vragen voor een werkingssubsidie.
  • Meer informatie over de procedure voor het behalen van een kwaliteitslabel staat op de website van het Departement CJM. Daar staat ook het Register van erkende organisaties.

Erkenning Immaterieel cultureel erfgoed

  • De Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed omvat zowel de inventaris zelf, als het zogenaamde 'Register van inspirerende voorbeelden inzake het borgen van immaterieel cultureel erfgoed’. Meer informatie vindt u op de website van het Departement CJM.

Subsidiering

  • Op basis van het Cultureelerfgoeddecreet subsidieert de Vlaamse Regering cultureel-erfgoedorganisaties, cultureel-erfgoedconvenants (intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, kunststeden en Vlaamse Gemeenschapscommissie) en cultureel-erfgoedprojecten. 
  • Daarnaast kan de Vlaamse Regering, op basis van het Topstukkendecreet, subsidies toekennen voor het uitvoeren van een fysische ingreep op een beschermd voorwerp/beschermde verzameling (topstuk). Een volledig overzicht van de subsidies staat op de website van het Departement CJM.