Werkinstrument Erfgoeddag 2019: ambachtsgilden voor 1795

Marc Jacobs en Marianne Vanbellinghen maakten eind vorige eeuw een bibliografie over ambachtsgilden, waarvan de druk en gratis verspreiding door de Vrije Universiteit Brussel werd gefinancierd. Het verscheen ook als afzonderlijk boekje met een inleiding: 'Ambachten in de Zuidelijke Nederlanden (voor 1795). Een bijdrage tot de samenstelling van een bibliografische lijst van studies verschenen in de 19de en 20ste eeuw', in: Oost-Vlaamse Zanten, 74, 1999, p. 185-326.

Erfgoeddag 2019
Auteur(s)
Marc Jacobs en Marianne Vanbellinghen
Jaartal
2018
PDF bijlagen