Nabij en verbonden. Visierapport erfgoedcelwerkingen

Met trots presenteren de erfgoedcellen en, voor de kunststeden, de erfgoedcoördinatoren het eindrapport van hun visietraject. De titel van dit rapport 'Nabij en verbonden' vat kernachtig samen waar zij en hun lokale besturen voor willen staan en gaan. Het rapport is het resultaat van een intensief en breed gedragen traject. Zo hebben liefst 250 lokale beleidsmakers, beleidsambtenaren en erfgoed(cel)medewerkers deze tekst ook onderschreven.

In 2015 bestond het instrument van de erfgoedcellen vijftien jaar. Dit vormde een mooie aanleiding om stil te staan bij de afgelegde weg. Maar ook om vooruit te blikken. Want de toekomst ziet er uitdagend uit met enkele belangrijke dossiers die op de lokale besturen, de erfgoedcellen en stedelijke erfgoedcoördinatoren afkomen. Denk aan de lopende denkoefeningen rond de conceptnota cultureel erfgoed, het regionaal cultuurbeleid en intergemeentelijke samenwerking.

intergemeentelijke samenwerking
cultureel-erfgoedconvenants
lokaal cultureel-erfgoedbeleid
beleidsprioriteiten
Jaartal
2016
PDF bijlagen